Regulamin przyznawania tytułu: „Wędkarz Roku”

 

obowiązujący od 21.01.2019 r. w następujących dyscyplinach wędkarskich:

 

 

- spławikowej,

- spinningowej,

- podlodowej,

- gruntowej (feederowej).

 

 

 1. 1. Do udziału w zawodach ma prawo każdy członek PZW posiadający aktualne składki członkowskie uprawniające do wędkowania w wodach Okręgu PZW w Tarnobrzegu.
 2. 2. Klasyfikacja prowadzona będzie w kategorii OPEN.
 3. 3. Tytuł „Wędkarz Roku” jest przyznawany wyłącznie członkowi Koła lub Klubu będącego jednostką organizacyjną Okręgu PZW w Tarnobrzegu.
 4. 4. Zawody rozgrywane będą wg. Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz RAPR.
 1. 5. Zasady klasyfikacji dla uzyskania tytułu „Wędkarz Roku”:

 

 1. Klasyfikacja końcowa jest obliczana w cyklu rocznym tylko dla zawodów ujętych w terminarzu imprez zaliczanych do klasyfikacji „Wędkarz Roku”.
 2. Obejmuje sumę punktów oraz wagę, złowionych przez zawodnika ryb w sektorach zawodów. Do ustalenia klasyfikacji brane będą dwie imprezy ( zawody) z cyklu.
 3. Zawody rozgrywane będą w jednej turze zgodnie z „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego”.
 4. W zawodach obowiązuje podział na sektory z tym, że największa liczba zawodników w sektorze nie może przekraczać 15 startujących zawodników, o ile Organizator nie zdecyduje inaczej powiadamiając uczestników o tym fakcie w oddzielnym komunikacie.
 5. Przy tej samej liczbie punktów uzyskanych przez zawodników w sektorach o kolejności zajętych miejsc w zawodach decyduje większa waga złowionych ryb.
 6. Zawodnik nie startujący w zawodach otrzymuje ilość punktów równą ilości zawodników w najliczniejszym obsadzonym sektorze plus 1.

 

 

 1. 6. Ustala się, że składka członkowska stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów nie może być wyższa niż 40,00 zł.
 2. 7. Klasyfikację prowadzić będzie osoba upoważniona przez OKS. Klasyfikacja przedstawiana będzie na bieżąco na stronie internetowej Okręgu dla każdej dyscypliny z osobna.
 3. 8. Uhonorowanie zawodników, zwycięzców klasyfikacji „Wędkarz Roku” zajmujących w klasyfikacji miejsca od I do VI odbędzie się na Mistrzostwach Okręgu w poszczególnych dyscyplinach.
 4. 9. Zdobywcy tytułu Wędkarz Roku w w/w dyscyplinach zajmujący miejsca I – III otrzymują puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne w następujących wysokościach:

I miejsce       -    500,00 zł.

II miejsce     -    300,00 zł.

III miejsce    -    150,00 zł.

 

Zawodnicy zajmujący miejsca IV – VI otrzymują puchary lub statuetki oraz dyplomy.

 

 

Wyniki klasyfikacji Wędkarz Roku 2018 w wędkarstwie gruntowym (FEEDER):

 

I miejsce Wojciech BARAŃSKI z Koła PZW Nr 3 "ROZWADÓW" w Stalowej Woli,

II miejsce Grzegorz BAŁATA z Koła PZW Nr 29 "SERBINÓW" w Tarnobrzegu,

III miejsce Bartłomiej WAŚKIEWICZ z Koła PZW Nr 3 "ROZWADÓW" w Stalowej Woli,

IV miejsce Marcin PIETRZYK z Koła PZW Nr 3 "ROZWADÓW" w Stalowej Woli,

V miejsce Krzysztof WOJNIAK z Koła PZW Nr 10 w Zaklikowie,

VI miejsce Edmund MAJ z Koła PZW Nr 1 w Sandomierzu.

 

 

Wyniki klasyfikacji Wędkarz Roku 2018 w wędkarstwie podlodowym:

 

I miejsce Jacek DĘBOWSKI z Koła PZW Nr 1 w Sandomierzu,

II miejsce Maciej BIŚTYGA z Koła PZW Nr 32 w Połańcu,

III miejsce Paweł BURZAWA z Koła PZW Nr 29 "SERBINÓW" w Tarnobrzegu,

IV miejsce Andrzej KACZMARSKI z Koła PZW Nr 27 w Klimontowie,

V miejsce Tomasz KACPERKIEWICZ z Koła PZW Nr 27 w Klimontowie,

VI miejsce Grzegorz BAŁATA z Koła PZW Nr 29 "SERBINÓW" w Tarnobrzegu.

 

Wyniki klasyfikacji Wędkarz Roku 2018 w wędkarstwie spinningowym:

 

I miejsce Grzegorz KOZIOŁ z Koła PZW Nr 21 w Zawichoście,

II miejsce Tomasz FRYC z Koła PZW Nr 1 w Sandomierzu,

III miejsce Stanisław OKRZYŃSKI z Koła PZW Nr 13 "Energetyk" w Stalowej Woli,

IV miejsce Marcin BUKAŁA z Koła PZW Nr 11 w Ćmielowie,

V miejsce Wojciech MAZUR z Koła PZW Nr 21 w Zawichoście,

VI miejsce Szymon Puła z Koła PZW Nr 12 w Nowej Dębie.

 

 

Wyniki klasyfikacji Wędkarz Roku 2018 w wędkarstwie spławikowym:

 

 I miejsce Krzysztof WOJNIAK z Koła PZW Nr 10 w Zaklikowie,

II miejsce Maciej BIŚTYGA z Koła PZW Nr 32 w Połańcu,

III miejsce Piotr STASIAK z Koła PZW Nr 18 w Zarzeczu,

IV miejsce Tadeusz TYBUŚ z Koła PZW Nr 20 w Ulanowie,

V miejsce Andrzej WITKIEWICZ z Koła PZW Nr 18 w Zarzeczu,

VI miejsce Stanisław SKORŻYŃSKI z Koła PZW Nr 27 w Klimontowie.

 

 

Pełna szczegółowa klasyfikacja do wglądu w Biurze Zarządu Okręgu.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu
ul. Przy Zalewie 2
39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867 16 57 932

 15 822 46 47
 18 822 46 47

 opzw_tarnobrzeg@wp.pl