INFORMACJA

 

W dniach 25 - 26 maj 2019 r.

(Spławikowe Mistrzostwa Okręgu)
część Zalewu Szymanowice
jest wyłączona z wędkowania.

Dotyczy to wału trawiastego
i betonowego na prawym brzegu  tzn. od strony rzeki.

                                                                                              ORGANIZATOR

 .

 

 

Regulamin
wędkowania w zbiorniku wodnym Nr 5 „Jeziórko" – Gmina Grębów .

 1. 1.W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej oraz ochrony przed kłusownictwem, Gmina Grębów użyczyła Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu zbiornik wodny Nr 5 „Jeziórko” położony na terenie Gminy Grębów woj. Podkarpackie.
 2. 2.Młodzież do lat 16 może wędkować tylko pod opieką osoby dorosłej posiadającej kartę wędkarską, tylko na jedną wędkę, metodą dozwoloną w niniejszym regulaminie.
 3. 3.Łowienie z lodu jest zabronione.
 4. 4.Na zbiorniku wodnym Nr 5 „Jeziórko”, dopuszcza się wędkowanie metodą spławikową i gruntową. Zabronione jest łowienie na żywą lub martwą rybę lub jej części.  
 5. 5.Obowiązuje zakaz stosowania plecionek jako linki głównej oraz metody spinningowej i muchowej.
 6. 6.Podczas połowu obowiązuje bezwzględny nakaz używania haków bezzadziorowych.
 7. 7.Na zbiorniku obowiązuje zasada złów i wypuść, zabrania się przetrzymywania ryb, zasada ta nie dotyczy zawodów wędkarskich.
 8. 8.Nęcenie łowiska dozwolone jest tylko podczas wędkowania –obowiązuje limit zanęty do jednorazowego łowienia w ilości max.5 kg
 9. 9.Wędkarz zobowiązany jest posiadać matę zabezpieczającą ryby przed uszkodzeniami oraz podbierak o rozpiętości ramion minimum 50 cm.

10 .Na łowisku zabrania się :

a-naruszania i uszkadzania linii brzegowej zbiornika,

b-palenia ognisk,

c-kąpieli,

d-płukania naczyń lub wrzucania do wody odpadów,

e-nęcenia łowiska w czasie gdy zbiornik jest wyłączony z wędkowania,

f-zakaz używania sprzętu pływającego.

 1. 11.Wejście lub wjazd na łowisko dozwolone jest tylko w czasie wędkowania, obowiązuje zakaz wnoszenia i rozkładania sprzętu służącego do połowu na stanowisku oraz w strefie przyległej do łowiska .Obowiązuje zakaz biwakowania na łowisku lub w strefie przylegającej do łowiska.
 2. 12.Wędkarz łowiący na zbiorniku jest zobowiązany do utrzymania czystości na stanowisku oraz stosowania się do zaleceń opiekuna łowiska zatwierdzonych przez uprawnionego do rybactwa ( Zarząd Okręgu).
 3. 13.Za nieszczęśliwe wypadki losowe zaistniałe na terenie łowiska Okręg PZW Tarnobrzeg i Gmina Grębów nie ponosi odpowiedzialności.
 4. 14.Pojazdy mechaniczne należy pozostawić w miejscach do tego wyznaczonych.
 5. 15.Wyżej wymienione zapisy dotyczą wędkowania indywidualnego !!!
 6. 16.Na zbiorniku wodnym Nr 5 „Jeziórko” Kluby, Koła i osoby niezrzeszone mogą za pisemną zgodą Zarządu Okręgu, organizować i przeprowadzać zawody wędkarskie. W imieniu Zarządu Okręgu decyzje w powyższej sprawie podejmuje Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży.
 7. 17.Dopuszcza się organizację zawodów wędkarskich trwających nie dłużej niż 3 doby łącznie.
 8. 18.Podczas zawodów obowiązuje dodatkowy Regulamin przedstawiony przez organizatora i zaakceptowany przez V-ce Prezesa ZO ds. Sportu na 14 dni przed datą ich rozpoczęcia.
 9. 19.Podczas rozgrywania zawodów wyłącza się z wędkowania część lub całość zbiornika o czym Okręg PZW w Tarnobrzegu, co najmniej 7 dni przed datą rozgrywania zawodów, zamieści informację na stronie internetowej.

 

WYSOKOŚĆ

składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód zbiornika wodnego
Nr 5 „Jeziórko”.

 

 

 

                             Wyszczególnienie

Składki na ochronę i zagospodarowanie wód zbiornika Jeziórko Nr 5.

Od świtu do 1300

Od 1300 do zmierzchu

Od świtu do zmierzchu(cały dzień)

           Członek PZW

 

        Niezrzeszony

10,00 zł

18,00 zł

10,00 zł

18,00 zł

15,00 zł

25,00 zł

Uwaga. Dla właściwej interpretacji określa się, że czas od świtu do zmierzchu w ciągu dnia jest to czas godzinę przed wschodem Słońca i godzinę po zachodzie Słońca według wskazań kalendarza na dany dzień.

 

 

 

Wyszczególnienie

24 godziny

48 godzin

72 godziny

Członek PZW

Niezrzeszony

20,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

80,00 zł

Składka członkowska stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów wędkarskich jak w powyższych tabelach.

Termin ostateczny wniesienia składki określonej w powyższej tabeli ustala się na min. 7 dni przed zawodami. Decyduje data wpływu na rachunek Zarządu Okręgu.

UWAGA:

 1. 20.Zarząd Okręgu PZW Tarnobrzeg w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Gminą Grębów zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Składki na ochronę i zagospodarowanie wód zbiornika Jeziórko Nr 5 można wnosić oraz pobierać zezwolenia w Biurze Okręgu PZW w Tarnobrzegu ul. Przy Zalewie 2 w godzinach:

  Poniedziałek              10:30 – 19:30

  Wtorek – piątek        7:30 – 15:00

  oraz u Pana Stanisława Pikusa po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 509 617 162.  

 2. Po uzyskaniu, w Biurze Zarządu Okręgu ul. Przy Zalewie 2 w Tarnobrzegu, zezwolenia w formie książeczki opatrzonej hologramem,
  składkę na ochronę i zagospodarowanie wód zbiornika wodnego Nr 5 „Jeziórko” można uiścić:
  gotówką (druk KP), przelewem zwykłym lub elektronicznym na konto w Banku PEKAO I O/Tarnobrzeg Nr 40 1240 2744 1111 0000 3991 0703 – z dopiskiem „Jeziórko Nr 5”.

 

Spinningowe Mistrzostwa Okręgu „Teamów” Okręgu PZW w Tarnobrzegu odbędą się w dniu 9 czerwca 2019 r. na Jeziorze Tarnobrzeskim.

Zawody rozegrane zostaną z łodzi uczestników. Łodzie  o parametrach spełniających wymagania ZOSW (min.3,60 m długości), wyposażone muszą być zgodnie z przepisami żeglugi śródlądowej (sprzęt ratowniczy, gaśnice, apteczki, itd.).

 1. SPRAWY ORGANIZCYJNE I SPORTOWE
 2. Zawody zostaną rozegrane w kategorii seniorów, w dwóch 4- godzinnych turach, jednego dnia, w jednym sektorze z łodzi, w klasyfikacji drużynowej, zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW. Do punktacji sektorowej teamu zalicza się 15 sztuk ryb wybranych przez team.

2.W zawodach prawo startu mają dwuosobowe drużyny (teamy) składające się z członków Okręgu PZW Tarnobrzeg z opłaconymi składkami na 2019 rok, które zostały zgłoszone przez Koło/Klub i wniosły opłatę startową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2019 r.

 1. Każdy drużyna zobowiązana jest do posiadania pojemnika/siatki z obręczami, do przechowywania ryb w dobrej kondycji, do czasu przypłynięcia sędziego. 
 2. Organizator nie zabezpiecza łodzi oraz silników, a także sprzętu ratowniczego do łodzi (kamizelek ratunkowych, kotwic, gaśnic i apteczki). Dopuszcza się jako napęd łodzi silniki elektryczne.
 3. Organizator przewiduje możliwość przeprowadzenie przed każdą z tur zawodów wyrywkowej kontroli zawodników na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.  
 4. MIEJSCE ZAWODÓWZawody zostaną rozegrane na Jeziorze Tarnobrzeskim przy slipie  od miejscowości Ocice. Trening na sektorach dopuszczony jest do dnia 07.06.2019 r. Od dnia 08.06.2019 r. obowiązuje całkowity zakaz treningu dla zawodników pod rygorem dyskwalifikacji w zawodach.  

III. BAZA I ZAKWATEROWANIE Organizator nie zapewnia zakwaterowania. Organizator zapewnia napoje i posiłek w przerwie pomiędzy turami. Biuro zawodów - w miejscu slipowania łodzi.

 1. ZASADY FINANSOWEKoszt uczestnictwa w zawodach wynosi 200 zł od teamu(100 zł od osoby) za dwie tury i pokrywa  między innymi: koszt posiłków, koszt komisji sędziowskiej Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dokonanie wpłaty w Biurze Zarządu Okręgu oraz Pisemnego zgłoszenia zawodników (na karcie zgłoszenia podanej w załączniku).

PROGRAM SPINNINGOWYCH MISTRZOSTW OKRĘGU TEAMÓW:


do 5.30- zbiórka, dopuszczenie łodzi do startu ( po sprawdzeniu parametrów i wyposażenia)

6.00- losowanie numerów startowych I TURA

6.15- start 7.00 - początek łowienia

11:00- koniec łowienia (30 min na zdanie kart startowych)

11.30- 12.15 przerwa na posiłek

12.20 - start 13.00 - początek łowienia II TURA

17.00 - koniec łowienia (30 min na zdanie kart startowych)

18.00 - ogłoszenie wyników.       

W załaczeniu : Mapa z biurem zawodów i Karta zgłoszenia.

 

 

Informujemy, że na rozegranie zawodów wędkarskich na wodach naszego Okregu

 


należy każdorazowo posiadać ZEZWOLENIE uprawnionego do rybactwa, czyli Okręgu PZW w Tarnobrzegu.

 

 

Dotyczy to wszystkich wód (nawet tych będących pod opieką Kół).

 

Zgodnie z wnioskiem Zarządu Koła PZW Nr 10 w Zaklikowie,

 

  zatwierdzonym na posiedzeniu Zarzą du Okręgu w dniu 19 marca 2019 roku,

 

wprowadza się w każdą sobotę i niedzielę w okresie od 1 maja do 31 października każdego roku

 

możliwość połowu ryb na Zalewie w Zaklikowie tylko w godzinach od jednej godziny przed wschodem Słońca do godziny 24:00,

 

która oznacza koniec wędkowania.

 

 

Już za kilka dni II Gala Orderu Rzeki Wisły. W tym roku organizatorzy przygotowali niespodziankę dla najmłodszych mieszkańców naszego regionu, a być może w przyszłości flisaków, szkutników i szamanów.

 

 

W niedzielę, 24 lutego w sandomierskim Kinie Starówka, o godz. 13.30 odbędzie się spotkanie z autorami „Szamana z Rzeki” opowieści wiślanych dla dzieci i nie tylko. Będzie to spotkanie niezwykłe bowiem tego dnia odbędzie się premiera II tomu opowieści oraz wręczenie nagród w konkursie dla przedszkolaków.

 

 

SZCZEGÓŁY

 

 

.

Załączniki:
Pobierz plik (II Gala Orderu Rzeki Wisły.pdf)II Gala Orderu Rzeki Wisły.pdf
Rozmiar: 1505 kB

 

 

 

W dniach 26-27 kwietnia 2019 r. Fundacja Fundusz Lokalny SMK z siedzibą
w Zbydniowie (gmina Zaleszany, woj. podkarpackie), operator Partnerstwa „Napędzani Wisłą”  już po raz piąty przeprowadziła akcję sprzątania rzeki Wisły i Sanu. W tym roku działaniami został objęty odcinek rzeki Wisły i Sanu od gminy Osiek (woj. świętokrzyskie, powiat staszowski), do ujścia Sanu do Wisły i dalej Sanem aż po Ulanów. We współpracę włączyło się wiele nowych instytucji, organizacji i osób. W tym roku aktywnością
w działaniach na rzecz poprawy czystości rzek wykazały się jednostki samorządu terytorialnego, Polskiego Związku Łowieckiego – Okręgu Tarnobrzeg, Polskiego Związku Wędkarskiego – Okręgu Tarnobrzeg, Ochotniczych Straży Pożarnych, wodniaków, etc.

Zebrano łącznie około 700 worków śmieci i odpadów. W działania aktywnie włączyło się ponad 200 osób – wolontariuszy. Wisłę i San sprzątano z 25-ciu jednostek pływających. Sama akcja była realizowana już po raz piąty z rzędu. O tym, że inicjatywa ta ewaluuje świadczy fakt, że działaniami objęto dodatkowy – około 30 km odcinek rzeki San.

Działania ukierunkowane na poprawę czystości w/w rzek nie są obce również i przedstawicielom administracji rządowej oraz samorządowej szczebla wojewódzkiego. Udział w sprzątaniu Wisły wzięła W-ce Minister Sportu  Anna Krupka oraz Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego reprezentowany był nad Wisłą przez W-ce Marszałka Marka Jońcę. Dodatkowo w akcję osobiście zaangażował się Prezydent Miasta Tarnobrzega – Dariusz Bożek oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba – Wiesław Ordon i Miasta i Gminy Baranów Sandmierskiego – Marka Mazura. Nie zabrakło również Wójtów z Gmin Zaleszany- Pawła Gardego, Gorzyce – Leszka Surdego oraz Radomyśla nad Sanem – Jana Pyrkosza.

Organizatorzy dziękują za wsparcie i pomoc w organizacji w/w przedsięwzięcia ekologicznego wszystkim osobom i instytucjom, które wzięły w nim udział, zaś w szczególności: Damianowi Zakrzewskiemu z Lokalnej Grupa Działania "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" oraz Lasowiacka Tradycja S.p z.o.o., Stanisławowi Pliszce i Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu, Dariuszowi Rakoczy – Komendantowi Powiatowemu Społecznej Straży Rybackiej w Nisku,  Łukaszowi Pałce i Kołu PZW nr 18 w Zarzeczu, Kołu PZW nr 4 w Nisku, Kołu PZW w nr 20 Ulanowie,  Romanowi Pokorze i Bractwu Flisackiemu z Ulanowa oraz Ochotniczej Staży Pożarnej w Ulanowie, Janowi Pacowi i Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie, Pawłowi Kazeckiemu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku nad Sanem, Gminie Rudnik nad Sanem, Gminie Ulanów, Miastu i Gminie Nisko, Miastu Stalowa Wola, Mariuszowi Janeczce i Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli,  Janowi Pyrkoszowi oraz Gminie Radomyśl nad Sanem oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy Okrągłej, Pawłowi Gardemu i Gminie Zaleszany oraz Pawłowi Sarnowskiemu i jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaleszanach, Leszkowi Surdemu i Gminie Gorzyce oraz jednostkom OSP ze Wrzaw, Sokolnik i Orlisk, Marcinowi Marcowi – Burmistrzowi Miasta Sandomierz, Dariuszowi Bożkowi  Prezydentowi Miasta Tarnobrzeg, Grzegorzowi Switalskiemu oraz załodze łodzi „Dubas”, Robertowi Korga i Okręgom Polskiego Związku Wędkarskiego i Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu oraz Edwardowi Korga i  Kołu PZW nr 19 w Zaleszanach, Danielowi Chmielewskiemu i Kołu PZW nr 33 w Sandomierzu oraz Edmundowi Maj i Kołu PZW nr 1 w Sandomierzu, Janowi Polańskiemu i Kołu PZW nr 36 w Sandomierzu, Gościńcowi Koćmierzów, Grzegorzowi Koronie, Markowi Bażantowi, Alicji Stępień, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Zarządowi Zlewni w Sandomierzu, Markowi Mazurowi i Gminie Baranów Sandomierski oraz jednostkom OSP w Siedleszczanach i Dymitrowie Małym, Zbigniewowi Kokosie i Kołu PZW nr 52 w Osieku. Dziękujemy ekipom sprzątającym z w/w instytucjami, jednostkami i organizacjami.

„Wisła oraz San są to wciąż niedocenione zasoby naturalne w naszym regionie. To korytarze wodne i ekologiczne dla wielu zwierząt i ptaków. Obcowanie z naturą i odpoczynek na wodzie i nad wodą to wyjątkowa okazja do regeneracji sił w codziennym życiu. By tak się stało środowisko wodne i brzegi muszą być czyste. Śmieci i odpady burzą oddziaływanie estetyczne środowiska naturalnego na człowieka. Dostrzegamy tą zależność, gdyż jako pasjonaci przyrody i odpoczynku nad tymi rzekami spędzamy tu wiele czasu wolnego. Łowimy ryby, spływamy naszymi drewnianymi łodziami „pychówkami”, delektujemy się obcowaniem z naturą na łachach rzecznych. Chcemy zarazić tą pozytywną formą wykorzystania naturalnych zasobów środowiska innych bowiem nie zawsze trzeba pokonywać setki kilometrów by odpocząć – Wisła oraz San stanowią o wiele ciekawszą alternatywę do spędzania czasu wolnego i poszukiwania ciszy oraz spokoju. Wiele osób tego nie wie i nie docenia co ma za przysłowiowym płotem. Jako koordynator akcji cieszę się, że coraz więcej osób angażuje się w nasze „rzeczne” działania. Powstają nowe łodzie „pychówki” oparte na polskich tradycjach szkutnictwa rzecznego, coraz więcej osób jest zaangażowanych w spływy Wisłą i Sanem. Również odnotowujemy sukcesywny wzrost zainteresowania akcją sprzątania rzek. To świadczy o podnoszeniu świadomości społecznej mieszkańców i grup w kontekście czystości środowiska i dbałości o jego stan. Bardzo dziękuję Wam za wsparcie i uczestnictwo w naszej V edycji wielkich porządków na Wiśle i Sanie” – Robert Bąk (koordynator akcji).    

 

 

 • DSC00304
 • DSC00308
 • DSC00310
 • DSC00609
 • DSC00624
 • DSC00630
 • DSC00635
 • DSC00656
 • Sprztanie---Osiek
 • received_1010982699112298
 • received_1019791518204438
 • received_1229207887238416
 • received_272451993637293
 • received_288915642042154
 • received_2906273812779102
 • received_313289876015618
 • received_316920235649198
 • received_317437485615731
 • received_358202888136431
 • received_402630483905901
 • received_429669394459564
 • received_441073873310051
 • received_453473591861798
 • received_480929629113445
 • received_573710476456552
 • received_651808511937117
 • received_691693511263431
 • received_710869252661785
 • received_749237165470174
 • received_812718785771715

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu
ul. Przy Zalewie 2
39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867 16 57 932

 15 822 46 47
 18 822 46 47

 opzw_tarnobrzeg@wp.pl