KOMUNIKAT Nr 2

dot. organizacji Mistrzostw Okręgu PZW w Tarnobrzegu w wędkarstwie spławikowym w 2019 roku.

         Informujemy, że indywidualne, Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Tarnobrzeskiego w kategorii: weteranów + 55 i + 65, seniorów, młodzieży U-25, kobiet, juniorów U-20 oraz kadetów U-15 rozegrane zostaną w dniach 25 - 26 maja 2019 roku na Zalewie w Szymanowicach.

    

Zbiórka zawodników w dniach 25 i 26 maja do godziny 7:15 – nad Zalewem w Szymanowicach.

 

Obsada sędziowska:

Sędzia Główny                Sławomir Figacz

Sędzia Sekretarz             Edward Mrówka

Sędziowie Sektorowi:     Ewa Dąbek

                                         Stanisław Pręga

                                         Mirosław Grobelski

                                                                                                   

Organizator

                                                                    Okręgowy Kapitanat Sportowy

 

 

W dniach 15-16 września 2018 rokuna Zalewie Szymanowice
rozegrane zostały Mistrzostwa Okręgu Tarnobrzeskiego w wędkarstwie spinningowym.
Sędzią Głównym zawodów był Kol. Jan Polański.

 


Mistrzem Okręgu w kategorii Seniorów został Kol. Paweł Gałka,


I wicemistrzem został Kol. Wojciech Kiełbaca,
II wicemistrzem Kol. Marian Turek,
IV miejsce zajął Kol. Jarosław Jabłoński,
V miejsce zajął Kol.Szymon Puła,
a VI Kol. Jan Bierut.

 

W kategorii drużynowej Kół


I miejsce zajęła drużyna z Koła PZW Nr 3 "ROZWADÓW" w Stalowej Woli w składzie: Jarosław Jabłoński, Paweł Gałka,


II miejsce zajęła drużyna z Koła PZW Nr 2 "PRZYWIŚLE" w Tarnobrzegu w składzie: Wojciech Kiełbasa i Grzegorz Wojtaszek,
III miejsce zajęła drużyna z Koła PZW Nr13 "ENERGETYK" w Stalowej Woli w składzie: Damian Pawęska i Łukasz Pawęska.

 

 

W kategorii drużynowej Klubów:


I miejsce zajęła drużyna z Klubu LUSOX w składzie: Grzegorz Kozioł i Robert Parka,


II miejsce zajęła zrużyna z Klubu ZANDER w składzie: Robert Zöllner i Robert Kotarba.

 

 

Wszystkim uczestnikom zawodów dziękujamy za udział w Mistrzostwach oraz sportowe zachowanie.

 

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

 

KOMUNIKAT

dot. organizacji mistrzostw okręgu tarnobrzeskiego w wędkarstwie spławikowym w 2019 roku.

          Informujemy, że indywidualne, Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Tarnobrzeskiego w kategorii: weteranów + 55 i + 65, seniorów, młodzieży U-25, kobiet, juniorów U-20 oraz kadetów U-15 rozegrane zostaną w dniach 25 - 26 maja 2019 roku na Zalewie  w Szymanowicach.

    

 Zbiórka zawodników w dniach 25 i 26 maja do godziny 7.30 – na placu obok wiaty przy Zalewie  w Szymanowicach.

 

W mistrzostwach Okręgu prawo startu we wszystkich kategoriach wiekowych uczestniczyć mogą aktualni mistrzowie kół,  zawodnicy kół i klubów - członkowie Okręgu PZW Tarnobrzeg . Bez konieczności udziału w eliminacjach startować może aktualny Mistrz Okręgu oraz członkowie kadry

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami ujętymi w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego część II.2. ( Regulamin zawodów w wędkarstwie spławikowym ).

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest dokonanie do Biura Zarządu Okręgu zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja br. oraz wniesienie w w/w terminie, do kasy Biura ZO, składki członkowskiej stanowiącej udział  w kosztach organizacji mistrzostw    w wysokości 100 zł od zawodnika – dotyczy kategorii: weteranów + 55 i + 65, Seniorów, Młodzieży U-25 i Kobiet oraz 30 zł od trenera, osoby towarzyszącej – dotyczy wszystkich kategorii. / za dwie tury Zawodnicy do 18 roku życia zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę opiekuna prawnego dołączona do zgłoszenia. Obecność opiekuna w czasie trwania zawodów jest obowiązkowa. Zawodnicy, którzy nie wypełnią w/w wymogu nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu z obowiązku wnoszenia składki członkowskiej stanowiącej udział w kosztach organizacji mistrzostw zwalnia się startujących w Mistrzostwach Okręgu zawodników w kategorii juniorów U-20 oraz kadetów U-15.

Koszty startu za swoich zawodników pokrywają macierzyste Koła i Kluby oraz startujący zawodnicy.

Koszty startu ubiegłorocznych Mistrzów Okręgu w poszczególnych kategoriach  pokrywa Okręg.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia odpowiedniej liczby sędziów do obsługi zawodów oraz wykonania innych czynności organizacyjnych (np. napoje, posiłek itd.) prosim  o dotrzymanie terminu zgłaszania startu.

Zawodnicy startujący w zawodach zobowiązani są posiadać dokumenty wędkarskie tzn. /zezwolenie uprawnionego do rybactwa, karta wędkarska, legitymacja członkowska PZW/.

Zawodnicy zgłoszeni do startu w Mistrzostwach Okręgu, a nie przestrzegający powyższych ustaleń zostaną wykluczeni ze startu w Mistrzostwach Okręgu bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.

 

Uwaga:

Okręg nie ponosi odpowiedzialności za straty i zdarzenia losowe wynikłe w trakcie trwania zawodów.

Zawodnicy startujący w zawodach ubezpieczają się na czas trwania zawodów we własnym zakresie.

Równocześnie informuje się zawodników, że startują tylko w jednej kategorii wiekowej oraz,  że warunkiem startu i finansowania przez Okręg, startu w Mistrzostwach Polski, jest start w tej samej kategorii wiekowej na Mistrzostwach Okręgu.

Zawodnicy chcący startować w Mistrzostwach Polski Weteranów muszą startować  w Mistrzostwach Okręgu w kategorii Weteranów.

Sędzią Głównym zawodów będzie Kol. Sławomir Figacz.

                                                                                                    Organizator

                                                                      Okręgowy Kapitanat Sportowy

Wyniki indywidualne i drużynowe do pobrania w załaczniku.

W załącznikach do pobrania zestawienia z  Mistrzostw Okręgu w wędkarstwie gruntowym (feeder)  Koprzywnica 2019.

 

 • 20190505_101922
 • 20190505_102126
 • 20190505_102341
 • 20190505_102521
 • 20190505_102605
 • 20190505_103309
 • 20190505_135329
 • 20190505_151806
 • 20190505_151902
 • 20190505_151906
 • 20190505_151923
 • 20190505_152047
 • 20190505_152100
 • 20190505_152324
 • 20190505_152433
 • 20190505_152440
 • 20190505_152445
Załączniki:
Pobierz plik (tabela grunt MO ogólna 2 dni komplet.pdf)tabela grunt MO ogólna 2 dni komplet.pdf
Rozmiar: 139 kB

Pobierz plik (tabela sektor A 1.pdf)tabela sektor A 1.pdf
Rozmiar: 111 kB

Pobierz plik (tabela sektor A 2.pdf)tabela sektor A 2.pdf
Rozmiar: 112 kB

Pobierz plik (tabela sektor B 1.pdf)tabela sektor B 1.pdf
Rozmiar: 112 kB

Pobierz plik (tabela sektor B 2.pdf)tabela sektor B 2.pdf
Rozmiar: 113 kB

Pobierz plik (tabela sektor C 1.pdf)tabela sektor C 1.pdf
Rozmiar: 109 kB

Pobierz plik (tabela sektor C 2.pdf)tabela sektor C 2.pdf
Rozmiar: 112 kB

Pobierz plik (zestaw.wyników druż.pdf)zestaw.wyników druż.pdf
Rozmiar: 116 kB

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu
ul. Przy Zalewie 2
39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867 16 57 932

 15 822 46 47
 18 822 46 47

 opzw_tarnobrzeg@wp.pl