Zasady rejestracji połowu ryb

Podstawą wprowadzenia rejestracji połowów ryb jest:

  • Uchwała XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z 21.10.2005 r.

Rozporządzenie MRiRW z dnia. 19.02.2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej.

 

Rejestracja ma na celu, umożliwienie Okręgowi prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

 

Nie przestrzeganie wprowadzonych wymogów (rejestracji) stanowi naruszenie zasad obowiązujących w PZW i podlega osądowi właściwych Sądów Koleżeńskich.

 

Zasady rejestracji:

 

1. Rejestr obowiązuje wszystkich wędkujących w wodach użytkowanych przez Okręg Tarnobrzeg i jest integralną częścią ZEZWOLENIA.

 

2. Rejestracją obejmuje się wszystkie gatunki ryb występujące w wodach użytkowanych przez Okręg.

 

3. Po przybyciu na łowisko, przed rozpoczęciem łowienia, należy wpisać do rejestru: datę, godzinę rozpoczęcia łowienia.

 

4. Złowione i przeznaczone do zabrania ryby, limitowane w sztukach, należy wpisać zgodnie z INSTRUKCJĄ oznaczania gatunków ryb w odpowiednie rubryki, bezpośrednio po ich złowieniu. Pozostałe po zakończeniu łowienia (zgodnie z limitem wagowym), dot. również krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.

 

5. W przypadku wyczerpania rubryk rejestru, należy druk zwrócić wystawcy i pobrać nowy.

 

6. Wypełniony druk rejestru należy obowiązkowo zwrócić wystawcy najpóźniej w dniu wnoszenia składek na rok następny.

 

7. Osoba wydająca i odbierająca rejestr (Zezwolenie) ma obowiązek dokonania wpisu na pierwszej stronie oraz potwierdzić jego zwrot.

 

8. Ustala się składkę uzupełniającą na badania naukowe w wysokości 10 złotych tytułem braku zwrotu Rejestru Połowu Ryb. Składka ta w całości podlega zwrotowi do kasy Z.O.

 

9. Nieczytelny wpis w rejestrze traktowany jest jako jego brak.

 

Gatunki ryb oznaczamy wg klucza zgodnie z wykazem:

A - Amur, B - Boleń, BR - Brzana, C - Certa, G - Głowacica, JA - Jazgarz, J - Jaź, JE - Jelec, KP - Karaś pospolity, KS - Karaś Srebrzysty, KARP - Karp, KI - Kiełb, KL - Kleń, KR - Krąp, LE - Leszcz, LIN - Lin, LI - Lipień, Ł - Łosoś, M - Miętus, O - Okoń, P - Płoć, PP - Pstrąg potokowy, PT - Pstrąg tęczowy, PZ - Pstrąg źródlany, R - Rozpiór, S - Sandacz, SP - Sapa, SI - Sieja, SE - Sielawa, SU - Sum, SZ - Szczupak, T- Tołpyga, TJ - Troć jeziorowa, U - Ukleja, W - Węgorz, WZ - Wzdręga.