Zasady Rejestracji Połowu Ryb.

 

Podstawą wprowadzenia rejestracji połowów ryb jest:

- Uchwała XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z 21.10.2005 r.

- Rozporządzenie MRiRW z dnia. 19.02.2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej.

Rejestracja ma na celu, umożliwienie Okręgowi prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

Nie przestrzeganie wprowadzonych wymogów (rejestracji) stanowi naruszenie zasad obowiązujących w PZW i podlega osądowi właściwych Sądów Koleżeńskich.

 

 

ZASADY REJESTRACJI:

  1. 1. Rejestr obowiązuje wszystkich wędkujących w wodach użytkowanych przez Okręg Tarnobrzeg i jest integralną częścią ZEZWOLENIA.
  2. 2. Rejestracją obejmuje się wszystkie gatunki ryb występujące w wodach użytkowanych przez Okręg.
  3. 3. Po przybyciu na łowisko, przed rozpoczęciem łowienia, należy wpisać do rejestru: datę, godzinę rozpoczęcia łowienia.
  4. 4. Złowione i przeznaczone do zabrania ryby, limitowane w sztukach, należy wpisać zgodnie z INSTRUKCJĄ oznaczania gatunków ryb w odpowiednie rubryki, bezpośrednio po ich złowieniu. Pozostałe po zakończeniu łowienia (zgodnie z limitem wagowym), dot. również krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.
  5. 5. W przypadku wyczerpania rubryk rejestru, należy druk zwrócić wystawcy  i pobrać nowy.
  6. 6. Wypełniony druk rejestru należy obowiązkowo zwrócić wystawcy najpóźniej w dniu wnoszenia składek na rok następny.
  7. 7. Ustala się składkę uzupełniającą na badania naukowe w wysokości 10 zł. tytułem braku zwrotu Rejestru Połowu Ryb. Składka ta w całości podlega zwrotowi do kasy Z.O.
  8. 8. Osoba wydająca i odbierająca rejestr (Zezwolenie) ma obowiązek dokonania wpisu na pierwszej stronie oraz potwierdzić jego zwrot.

 

  1. 9. Nieczytelny wpis w rejestrze traktowany jest jako jego brak.

 

  1. 10. W przypadku nie przestrzegania przez osobę wędkującą zasad rejestracji połowu ryb, skutkuje to sankcjami karnymi wynikającymi z art.27a pkt. 1 ust. b Ustawy o rybactwie śródlądowym w brzmieniu: „Kto nie posiada zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, bądź nie stosuje się do warunków zezwolenia lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeżeli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia, podlega karze grzywny albo karze nagany”.

Gatunki ryb oznaczamy wg klucza zgodnie z wykazem:

A – Amur, B- Boleń, BR – Brzana, C – Certa, G - Głowacica, JA - Jazgarz, J - Jaź, JE – Jelec, JES – Jesiotrowate, KP – Karaś pospolity, KS – Karaś Srebrzysty, KARP – Karp. KI- Kiełb, KL- Kleń, KR – Krąp, LE - Leszcz, LIN – Lin, LI – Lipień, Ł- Łosoś, M – Miętus, O – Okoń, P – Płoć, PP – Pstrąg potokowy, PT – Pstrąg tęczowy, PZ – Pstrąg źródlany, R – Rozpiór, S – Sandacz, SP – Sapa, SI – Sieja, SE – Sielawa, SU – Sum, Ś - Świnka, SZ – Szczupak, T- Tołpyga, TJ – Troć jeziorowa, U – Ukleja, W – Węgorz, WZ – Wzdręga.