Wysokość

Składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód „Jeziora Tarnobrzeskiego" obowiązująca w sezonie wędkarskim 2017 roku.

 

Okres obowiązywania składki Wędkarze członkowie Okręgu Tarnobrzeg 1
/pozostali członkowie PZW
Dla niezrzeszonych
1 doba * 5 zł/10 zl 20 zł 
3 dni ** 15 zł/30 zł 50 zł
Tydzień *** 25 zł/50 zł 100 zł 
30 dni **** 50 zł/100 zł 200 zł
Roczna ***** 300 zł/500 zł 1000 zł
Dodatkowa składka za wędkowanie ze środków pływających 10 zł / 1 dzień
100 zł / rok
20 zł / 1 dzień
150 zł / rok

 

Wyjaśnienia do tabeli:

(1) - decyduje miejsce uiszczenia składki członkowskiej.
* - tzn. jak w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb w godzinach od 0:00 do 24:00.
** - tzn. trzy po sobie następujące dni,
*** - tygodniowa, tzn. 7 dni kolejno po sobie następujących,
**** - tzn. trzydzieści kolejno następujących po sobie dni.
***** - tzn. dany rok kalendarzowy np.: 2017, itd.
W/w składki można wpłacać u Skarbników Kół oraz w innych podanych na stronie Internetowej Okręgu.