Towarzyskie ogólnodostępne zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży
„Drużynowy Puchar Szkól 2013"
pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Nowa Dęba

 

Polski Związek Wędkarski, Koło nr 12 w Nowej Dębie dnia 22 czerwca 2013 roku zorganizowało towarzyskie, ogólnodostępne spławikowe zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Nowa Dęba - „Drużynowy Puchar Szkół 2013".
Celem imprezy jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei wędkarstwa rekreacyjnego jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego i czynnego wypoczynku oraz dbałości o środowisko naturalne jako nasze wspólne dobro.
Honorowy patronat nad imprezą objął Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Nowa Dęba
Pan Wojciech Serafin.


Ogółem w imprezie udział wzięło 44 uczestników uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Nowej Dęby, Cyganów, i Jadachów.
Organizacyjnie zawody zabezpieczało, czuwając nad sprawnym i bezpiecznym ich przebiegiem, 8 członków Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie.

Zawody współ finansowane są ze środków uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w ramach realizowanego przez nasze koło zadania publicznego pod nazwą:

 

„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych."

 

W klasyfikacji drużynowej szkól gimnazjalnych miejsce pierwsze zdobyła drużyna Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie, miejsce drugie zajęła drużyna Gimnazjum nr 2 w Nowej Dębie a na miejscu trzecim uplasowała się drużyna Gimnazjum Cyganach.
W klasyfikacji indywidualnej szkól gimnazjalnych pierwsze miejsce zdobył Jakub Zöllner, na miejscu drugim uplasowała się Aneta Puła a miejsce trzecie zdobył Patryk Tomczyk.
Największą rybę zawodów wśród uczniów szkół gimnazjalnych złowił Jakub Zöllner.

W klasyfikacji drużynowej szkól podstawowych miejsce pierwsze zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie, miejsce drugie zajęła drużyna Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowej Dębie a na miejscu trzecim uplasowała się drużyna Szkoły Podstawowej w Jadachcch.
W klasyfikacji indywidualnej szkól podstawowych pierwsze miejsce zdobył Sawa Marcin, na miejscu drugim uplasował się Karol Wiśniewski a miejsce trzecie zdobyła Martyna Zöllner.
Największą rybę zawodów wśród uczniów szkół podstawowych złowiła Martyna . Zöllner

Zdobywcy trzech pierwszych w klasyfikacjach drużynowych jak i indywidualnych oraz łowcy największych ryby zostali uhonorowani pucharami i dyplomami.
Dodatkowo wśród wszystkich startujących rozlosowaliśmy nagrody rzeczowe oraz dziesięć karnetów wstępu na basen ufundowane przez Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Nowa Dęba Pana Wojciecha Serafina.

Puchary i dyplomy wręczali Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Nowa Dęba
Pan Wojciech Serafin, prezes Koła PZW nr 12 kol. Krzysztof Czusz oraz v-ce prezes ds. sportu Koła PZW nr 12 kol. Robert Zöllner.
Na zakończenie zawodów wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali posiłek oraz napoje chłodzące.

Opracował:

Krzysztof Czusz – prezes Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie