Przypominamy wędkarzom spoza naszego Okręgu (korzystających i nie korzystających z Porozumień międzyokręgowych), że wędkowanie na zbiornikach wydzielonych możliwe jest po uiszczeniu stosownej składki na zbiorniki wydzielone i posiadaniu zezwolenia wraz z rejestrem z Okręgu PZW w Tarnobrzegu oraz regulaminu łowisk wydzielonych.

 

Zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym brak właściwego zezwolenia oznacza brak uprawnień do uprawiania amatorskiego połowu ryb.

 

 

Art. 7. ww. ustawy stanowi:

  1. 2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „kartą wędkarską” lub „kartą łowiectwa podwodnego”, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.

2a. Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza dokument wydany w postaci papierowej lub elektronicznej przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb, a w przypadku wprowadzenia tego warunku – określać sposób prowadzenia tego rejestru.

 

Jednocześnie informujemy, że gospodarz – opiekun łowiska:

 

 

  1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr 75 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 28.03.2015 r. ma prawo do zatrzymania i potwierdzenia oświadczeniem zezwolenia na amatorski połów ryb w przypadku naruszenia przepisów o amatorskim połowie ryb przez osobę posiadającą niniejsze zezwolenie.

 

 

  1. 2. Prawo do cofnięcia uprawnień do połowu ryb na zbiornikach wydzielonych  w przypadku naruszenia RAPR i/lub Regulaminu połowu ryb na zbiornikach wydzielonych poprzez wbicie stosownej pieczęci do legitymacji Członka PZW – zgodnie z Uchwałą Zarządu Okręgu Nr 15 z dnia 9.10.2017 roku.