OGŁOSZENIE

 

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

ZARZĄD KOŁA NR 39 „MIECHOCIN”

W TARNOBRZEGU

ZAWIADOMIENIE

Informuje się członków Koła, że w dniu 20.01.2019

o godz. 1400 w pierwszym terminie, lub o godz. 1415 w tym samym dniu w drugim terminie, niezależnie od ilości obecnych, uprawnionych do głosowania, w Domu Wędkarza w Tarnobrzegu ul. Przy Zalewie 2,  odbędzie się

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE

Członków Koła Nr 39 „MIECHOCIN”

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia

 2. Wybór Prezydium Zgromadzenia

 3. Zatwierdzenie porządku obrad

 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

 5. Podsumowanie Klasyfikacji Ogólnej na „Wędkarza Roku” 2018

 6. Sprawozdanie z działalności Koła za 2018r :

  a/. Zarządu Koła

  b/. Komisji Rewizyjnej Koła

  c/. Sądu Koleżeńskiego Koła

  d/. Społecznej Straży Rybackiej Koła

 7. Dyskusja nad sprawozdaniami

 8. Uchwalenie planu działania, oraz budżetu Koła na 2019r.

a/. Przedstawienie propozycji preliminarza budżetowego na 2019r

b/. Przedstawienie propozycji terminarza imprez wędkarskich na 2019r

c/. Dyskusja

d/. Zatwierdzenie planu działania oraz budżetu Koła na 2019r

 1. Dyskusja i wolne wnioski

 2. Przyjęcie Uchwał Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

 3. Zakończenie Zgromadzenia

 

Obecność Członków Koła obowiązkowa

 

Tarnobrzeg 29.12.2018                                                               Za Zarząd