Informujemy,


że w związku z zarybieniami Zalewu w Janowie Lubelskim


do dnia 24 paździenika 2018 r. (włącznie)


obowiązuje zakaz zabierania złowionych ryb.