WFOSiGWOkręg PZW w Tarnobrzegu dokonał zakupu ryb i zarybienia przy współudziale środków z W FOŚiGW w Rzeszowie.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki W odnej w Rzeszowie w roku 2012 dofinansował zadanie pn. Zakup materiału zarybieniowego. Okręg PZW w Tarnobrzegu realizując powyższe zadanie dokonał przy współudziale dotacji zakupu i zarybienia następującymi gatunkami ryb:
- Brzana,
- Certa,
- Świnka.
Całkowity koszt zadania wyniósł 200 200,00 zł, a kwota dofinansowania wynosi 18 740,00 zł.