WFOSiGWOkręg PZW w Tarnobrzegu dokonał zakupu ryb i zarybienia przy współudziale środków z WFOŚiGW w Rzeszowie.

INFORMUJEMY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2013 dofinansował zadanie pn. Zakup materiału zarybieniowego. Okręg PZW w Tarnobrzegu realizując powyższe zadanie dokonał przy współudziale dotacji zakupu i zarybienia następującymi gatunkami ryb :

- Brzana,

- Certa,

- Świnka.

Całkowity koszt zadania wyniósł 159 223,25 zł, a kwota dofinansowania wynosi 15 900,00 zł.