Informujemy, że z dniem 5 sierpnia 2019 r.

zgodnie z Uchwałą Zarządu Okręgu Nr 99

zbiornik wodny Zochcinek w Opatowie

staje się zbiornikiem odólnodostępnym

i przestaje na nim obowiązywać zasada "złów i wypuść".

Wędkowanie odbywa się zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.