KOMUNIKAT NR 1

Zarząd Koła PZW nr 39 „Miechocin” wraz z Zarządem Okręgu PZW Tarnobrzeg zaprasza wszystkich chętnych, którzy ukończyli 18 rok życia i są członkami PZW do wzięcia udziału w ogólnopolskich towarzyskich zawodach spinningowych o Puchar kpt. Józefa Sarny.

Zawody odbędą się w dniu 22 września 2019 r. na Jeziorze Tarnobrzeskim – z brzegu.

Warunkiem wzięcia udziału jest uiszczenie składki członkowskiej stanowiącej udział w kosztach organizacji zawodów w wysokości 35zł od uczestnika. Składkę można wpłacać na konto Okręgu PZW Tarnobrzeg w Banku Spółdzielczym nr 62 9434 0002 2001 1000 4415 0001 z dopiskiem „zawody kpt. Sarny” do dnia 16 września 2019 r. do godz. 1200 . Ponadto zgłoszenia i wpłaty składki można dokonać u Skarbnika Koła nr 39 „Miechocin” - tel. 502 410 731  do dnia 19 września 2019 r. do godz. 1700.

 

Zawody zostały objęte patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

 

 

Zbiórka i rejestracja zawodników w dniu 22 września 2019 r. o godz. 630 na działce wędkarskiej ZO PZW Tarnobrzeg nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Zawody odbędą się na żywej rybie, więc zawodnicy są zobowiązani do posiadania siatki w celu przechowywania złowionych podczas zawodów ryb. Dla zwycięzców organizator przewiduje puchary, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

 

SPONSORZY IMPREZY:

Prezydent Maista Tarnobrzega

SanTa-EKO Sp. z o. o.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu

Sklep Wędkarski Makarfish w Tarnobrzegu

Koło PZW Nr 39 "MIECHOCIN"

Pula nagród 1500 zł

 

 

Harmonogram zawodów spinningowych

Puchar im. Kpt. Józefa Sarny

Pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega

 rozgrywanych w dniu 22 września 2019 r.

na Jeziorze Tarnobrzeskim

 

 

630 – zbiórka zawodników

630 – 645               losowanie numerów i pobieranie kart startowych

645– 700                rozejście na stanowiska

700 – 1300             wędkowanie

1300 – 1315           zdawanie kart startowych

1315 – 1400           poczęstunek

1400 – 1430           ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, dyplomów oraz nagród rzeczowych

1430  - zakończenie zawodów

 

Regulamin zawodów

 

Organizatorami zawodów są: PZW Koło nr 39 MIECHOCIN oraz Zarząd Okręgu PZW Tarnobrzeg.

Zawody zostały objęte patronatem przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

 

 1. W zawodach mogą brać udział członkowie PZW, którzy ukończyli 18 rok życia i opłacili składkę w wysokości 35zł będącą udziałem w kosztach organizacji zawodów.
 2. Zdobywcy od 1 do 3 miejsca zostaną uhonorowani pucharami a od 1 do 5 dyplomami. Przewidziane są również nagrody rzeczowe. Puchary i nagrody rzeczowe zostaną ufundowane przez sponsorów.
 3. Wędkowanie odbywać się będzie na żywej rybie. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania siatki do przetrzymywania złowionych ryb, Po złowieniu zaliczanej do punktacji ryby zawodnik zgłosi ten fakt sędziemu, który rybę zmierzy, sfotografuje, odnotuje wyniki pomiaru w karcie startowej zawodnika i wypuści z powrotem do jeziora.
 4. Organizator dopuszcza brodzenie w woderach lub spodnio-butach do wysokości posiadanego obuwia. Brodzenie może odbywać się wyłącznie na własną odpowiedzialność zawodnika, z zachowaniem maksymalnej ostrożności i rozwagi. Za zdarzenia wynikłe z wędkowania organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w RAPR. Zabrania się używania martwej lub żywej ryby oraz używania osęki.
 6. W zawodach punktacji podlegają następujące ryby: sum , troć jeziorowa, łosoś, szczupak, sandacz, boleń, brzana, jaź, kleń, okoń oraz pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany.
 7. Obowiązują następujące wymiary ochronne oraz punktacja:
 • Sum do 70cm. 1100 punktów.

Za każdy kolejny centymetr 100 punktów.

 

 • troć jeziorowa, szczupak, sandacz: 50cm. 800 punktów.

Za każdy kolejny centymetr 50 punktów.

 

 • boleń, brzana do 40cm. 450 punktów.

Za każdy kolejny  centymetr 50 punktów

 

 • pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany do 30 cm. 350 punktów.

Za każdy kolejny centymetr 50 punktów.

 

 • jaź, kleń do 25 cm. 200 punktów.

Za każdy kolejny centymetr 35 punktów.

 

 • okoń: do 20cm. 100 punktów.

Za każdy kolejny centymetr 20 punktów.

 

 • łosoś: do 35cm. 400 punktów.

Za każdy kolejny centymetr 40 punktów

 

 1. Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do pełnego centymetra. Zasada nie dotyczy wymiaru ochronnego.
 2. O zajętym miejscu stanowi liczba punktów zdobytych przez zawodnika. Im większa liczba punktów, tym wyższe miejsce w klasyfikacji.
 3. Podczas zwodów zawodnicy mogą poruszać się wyłącznie pieszo.
 4. Zgłoszenie zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikację wyników z podaniem imion i nazwisk zwycięzców zawodów oraz publikację wizerunku w formie fotografii na stronie internetowej Okręgu PZW Tarnobrzeg http://www.pzwtarnobrzeg.pl/ i www.pzw.org.pl/tbgoraz w mediach lokalnych. Zgłoszenie zawodnika jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Okręgu PZW Tarnobrzeg zgodnie z RODO.

 

Zarząd Koła PZW nr 39 „MIECHOCIN”