W dniu 27 stycznia 2020 r.  z inicjatywy Zarządu Okręgu PZW w Tarnobrzegu w jego siedzibie, odbyło się coroczne szkolenie z zakresu ochrony wód. W szkoleniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach : Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie Pani Irena Gierus, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach Pan Artur Feledyn oraz p.o. Komendanta Posterunku PSR w Tarnobrzegu Pan Janusz Kiełbasa. Ponadto uczestnikami ww. szkolenia byli Komendanci Powiatowi oraz Kierownicy Grup Terenowych Społecznej Straży Rybackiej. Okręg PZW Tarnobrzeg reprezentował V-ce Prezes Zarządu Okręgu ds. ochrony wód. Przedmiotem szkolenia były zasady amatorskiego połowu ryb na wędkę na terenie działania Okręgu PZW w Tarnobrzegu jak również przypomnienie przepisów i zasad dot. ochrony wód  określonych m.in. w Ustawie o Rybactwie Śródlądowym i innych aktach prawnych. Oprócz  rzeczowej i konstruktywnej dyskusji, uczestnicy przekazali swoje wnioski, uwagi i spostrzeżenia wynikające z dotychczasowej współpracy jak i obowiązujących przepisów prawnych.