K O M U N I K A T

Towarzyskie Ogólnodostępne Zawody Spinningowe

o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Tarnobrzegu

Zaplanowane na dzień 25.10 2020r. będą przeprowadzone zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi – maksymalna ilość uczestników 25 osób , obowiązuje kolejność zgłoszeń.

               Do zawodów dopuszczeni będą uczestnicy , którzy potwierdzą udział telefonicznie do dnia 21 października 2020 roku do godziny 14.30. tel. +48 532 500 561

Pani Ewa Dąbek Biuro Zarządu Okręgu PZW.

               W przypadku dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo udziału w zawodach mają członkowie Okręgu PZW Tarnobrzeg.

 

                

Organizator