INFORMACJA

 

W związku z zawarciem porozumień międzyokręgowych na wody płynące ogólnodostępne, które umożliwiają wędkowanie po wniesieniu składki na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w Tarnobrzegu w wysokości 10,00 złotych informujemy, że aby Członkowie umawiających się Okręgów mogli wędkować na zbiornikach wydzielonych Okręgu Tarnobrzeskiego muszą wnieść składkę na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości:

 

 

-    125,00 złotych    -    młodzież szkolna i studenci w wieku 18 do 24 lat,

                                 -    członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

                                 -    kobiety po ukończeniu 60 roku życia,

                                 -    mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,

                                 -    osoby o widocznej niepełnosprawności,

     WYKAZ WÓD udostępnionych do wędkowania po wniesieniu składki 125,00 zł.

-    60,00 złotych      -    młodzież szkolna w wieku od 16 do 18 lat

     WYKAZ WÓD udostępnionych do wędkowania po wniesieniu składki 60,00 zł.

-    160,00 złotych    -    członkowie, którzy nie posiadają prawa do żadnej ulgi

     WYKAZ WÓD udostępnionych do wędkowania po wniesieniu składki 160,00 zł.

 

Wędkarze, którzy wnieśli składkę na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniającą do wędkowania tylko na wodach nizinnych i górskich (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych) w innych Okręgach niż Tarnobrzeg zobowiązani są do wniesienia jednej z w/w składek, aby móc wędkować na zbiornikach wydzielonych naszego Okręgu.

 

 

Składka uzupełniająca w wysokości 110,00 złotych (tabela składek Lp.III.1.) jest składką uzupełniającą do składki niepełnej na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Tarnobrzeskiego na wody nizinne i górskie (tabela składek Lp. II.1.).

 

 

Wniesienie obydwóch składek daje prawo do wędkowania na wszystkich wodach ogólnodostępnych i zbiornikach wydzielonych Okręgu PZW w Tarnobrzegu (równowartość składki pełnej – tabela składek Lp. I.1.) z wyłączeniem zbiorników Jeziórko Nr 5 oraz Jezioro Tarnobrzeskie.

 

 

Wniesienie składki na ochronę i zagospodarowanie wód na wody ogólnodostępne płynące w Okręgu innym niż Tarnobrzeg nie daje prawa wniesienia składki uzupełniającej w wysokości 110,00 złotych.