Terminarz imprez wędkarskich organizowanych w Okręgu PZW Tarnobrzeg w 2017 roku

 

L.p. Nazwa imprezy Data Organizator Miejsce zawodów Miejsce zbiórki
A ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE - MISTRZOWSKIE
1. Ogólnopolskie zawody Spławikowe z cyklu GPx Polski 29.09 - 01.10 Zarząd Okręgu + Kluby Wędkarskie Zalew Szymanowice wg komunikatu
2. Młodzieżowa liga Podkarpacka 22 kwietnia   Zarząd Okręgu + Kluby Wędkarskie Do ustalenia  wg komunikatu
B ZAWODY O MISTRZOSTWO OKRĘGU
1. Podlodowe Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Okręgu 4-5 luty Zarząd Okręgu

Zalew Koprzywnica

Zalew Szymanowice

wg komunikatu
2. Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Seniorów, Kobiet, Juniorów U-18 oraz Kadetów 27-28 maja Zarząd Okręgu + kluby spławikowe

Zalew Koprzywnica

Rezerwa W. Wola

wg komunikatu
3. Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Seniorów i Juniorów 17 września Zarząd Okręgu + Kluby spinningowe Wisła - Sandomierz wg komunikatu
4. Federowe Mistrzostwa Okręgu 8 października Koło nr 3 - Rozwadów Zalew Wilcza Wola wg komunikatu
UWAGA: Terminy zapasowe w przypadku braku pokrywy lodowej będą ustalane na bieżąco     
C ZAWODY PODLODOWE Z CYKLU "WĘDKARZ ROKU - GPx OKRĘGU"
1. Zawody podlodowe 29 stycznia Koło nr 27 Klimontów Zalew Szymanowice wg komunikatu
2. Zawody podlodowe 12 lutego Koło nr 15 Gorzyce Motycze Szlacheckie wg komunikatu
3. Zawody podlodowe 10 lutego Koło nr 1 Sandomierz Zalew Koprzywnica wg komunikatu
UWAGA: Terminy zapasowe w przypadku braku pokrywy lodowej będą ustalane na bieżąco
D ZAWODY SPŁAWIKOWE Z CYKLU "WĘDKARZ ROKU - GPx OKRĘGU"
1. Puchar Prezesa Klubu "SENSAS" Tarnobrzeg 23 kwietnia Klub "Sensas" Tarnobrzeg Zalew Koprzywnica wg komunikatu
2. Puchar Prezydenta Miasta Stalowa Wola 7 maja Koło nr 3 Rozwadów Wilcza Wola wg komunikatu
3. Puchar Prezesa Koła 4 czerwca Koło nr 12 Nowa Dęba Zalew Nowa Dęba wg komunikatu
4. Puchar Prezesa Klubu "Tubertini" Tarnobrzeg 10 września Klub "Tubertini" Tarnobrzeg Wisła Sandomierz - Oczyszczalnia wg komunikatu
E ZAWODY SPINNINGOWE Z CYKLU "WĘDKARZ ROKU - GPx OKRĘGU"
1. "Start 2017" 1 maja Koło nr 1 Sandomierz Wisła wg komunikatu
2. Puchar KWS "Lusox"   Klub "Lusox" Wisła wg komunikatu
3. Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Stalowej Woli 21 Maja Koło nr 3 - Rozwadów San wg komunikatu
4. "Boleń Wisły" im St.Korczyńskiego 25 czerwca Koło nr 12 Nowa Dęba Wisła wg komunikatu
5. Puchar Starosty Tarnobrzeskiego 3 września Klub "Zander" Wisła wg komunikatu
F ZAWODY TOWARZYSKIE SPINNINGOWE OKRĘGOWE I OGÓLNOPOLSKIE
1. Otwarte Mistrzostwa Sandomierza 23 lipca Koło nr 1 Sandomierz Wisła wg komunikatu
2. Otwarte Mistrzostwa Tarnobrzega im. Por. Sarny 10 wrzesnia Zarząd Okręgu Wisła wg komunikatu
3. Puchar Prezesa Z.O. - zakończenie sezonu 2017 29 października Zarząd Okręgu + Koło nr 27 Zalew Szymanowice wg komunikatu
G ZAWODY TOWARZYSKIE SPŁAWIKOWE OKRĘGOWE I OGÓLNOPOLSKIE
1. Zawody powiatowe z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka do ustalenia Koło nr 27 Klimontów + Okręg Zalew Szymanowice wg komunikatu
2. Maraton Wędkarski 16 - 17 czerwca Koło nr 32 Połaniec Kanał Połaniec wg komunikatu
3. Maraton Wędkarski 17 - 18 czerwca Koło nr 3 Rozwadów Zalew Wilcza Wola wg komunikatu
4. Tubertini Cup 18 czerwca Koło nr 27 Klimontów Zalew Szymanowice wg komunikatu
5. Puchar MatchPro 24 - 25 czerwca MatchPro Zalew Szymanowice wg komunikatu
6. Gruntowe nocne 1 - 2 lipca Koło nr 27 Klimontów Zalew Szymanowice wg komunikatu
7. Gruntowe nocne 8 - 9 lipca koło nr 45 Dwikozy Zalew Szymanowice wg komunikatu
8. Gruntowe nocne 15 - 16 lipca Koło nr 2 Tarnobrzeg Zalew Szymanowice wg komunikatu
9. Nocne - X wieków Sandomierza 5 - 6 sierpnia Koło nr 1 Sandomierz Wisła Sandomierz wg komunikatu
10. Zawody z okazji Dni Świętego Jacka 12 - 13 sierpnia Koło nr 27 Klimontów Zalew Szymanowice wg komunikatu
11. Puchar Polski Lekarzy 2 - 3 września Koło nr 27 Klimontów Zalew Szymanowice wg komunikatu
12. Gruntowe nocne 9 - 10 września Koło nr 27 Klimontów Zalew Szymanowice wg komunikatu
13. Puchar Sensas 23 września Klub Sensas Tarnobrzeg Zalew Szymanowice wg komunikatu
14. Puchar Tubertini 24 września Klub Tubertini Tarnobrzeg Zalew Szymanowice wg komunikatu
H ZAWODY TOWARZYSKIE KARPIOWE OGÓLNOPOLSKIE
1. Zawody karpiowe 12 - 14 maja Klub Karpiowy Klimontów Zalew Szymanowice wg komunikatu
2. Zawody karpiowe 26 - 28 maja Klub Karpiowy Klimontów Zalew Szymanowice wg komunikatu
3. Zawody karpiowe 9 - 11 czerwca Klub Karpiowy Klimontów Zalew Szymanowice wg komunikatu
4. Zawody karpiowe 23 - 25 czerwca Klub Karpiowy Klimontów Zalew Szymanowice wg komunikatu
5. Zawody karpiowe 3 - 6 sierpnia Gorzycki Klub Karpiowy Zalew Szymanowice wg komunikatu
6. IX Janowskie Dni Karpiowe 2017 6  - 10 września Carp Club Janów Lubelski Zalew Janów Lubelski wg komunikatu

 

Postanowienia końcowe: Zawody o Mistrzostwo Okręgu rozgrywane będą zgodnie z obowiązującymi „Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego”. (Dodatkowe ustalenia podawane będą w komunikatach)
Zawody o tytuł „Wędkarza Roku – GPX Okręgu” rozgrywane będą wg zasad ujętych w Regulaminach przyznawania tytułu „Wędkarz Roku” w dyscyplinie podlodowej, spinningowej oraz spławikowej Okręgu PZW w Tarnobrzegu.
Zbiórka do zawodów w wyznaczonym przez organizatora miejscu i czasie.
Organizator odpowiada za właściwe przygotowanie terenu zawodów oraz za zabezpieczenie odpowiedniej uroczystej ich oprawy i właściwej obsługi sędziowskiej.
W przypadku braku możliwości rozegrania zawodów w wyznaczonym terminie i na wyznaczonym łowisku, organizator, po wcześniejszym uzgodnieniu z v-ce prezesem Z.O. ds. sportu nowego terminu i/lub łowiska, jest zobowiązany o zmianie terminu i/lub łowiska powiadomić Koła i Kluby.

 

Ustala się, że składka członkowska stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów, na zawody rozgrywane w cyklu „Wędkarz Roku”, nie może być wyższa niż 35 złotych.

Organizator zawodów z cyklu „Wędkarz Roku” w dyscyplinach wędkarskich może podjąć decyzję o wcześniejszym, obowiązkowym zgłaszaniu się zawodników do startu w danych zawodach oraz o wcześniejszym wnoszeniu przez zgłaszających się zawodników składki stanowiącej udział w kosztach organizacji zawodów - (bez prawa zwrotu w przypadku nie stawienia się zawodnika na zawody).

 

Informacja taka musi być podana przez organizatora zawodów w komunikacie z przynajmniej 10 dniowym wyprzedzeniem i umieszczona na stronach internetowych organizatora zawodów oraz Okręgu PZW Tarnobrzeg.

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Okręgu z wnoszenia w/w składki zwolnieni są uczestnicy zawodów do 18 roku życia włącznie.
W przypadku zmian w terminarzu wędkarskich imprez krajowych, zastrzega się możliwość zmian w niniejszym terminarzu.

 

Przypomina się organizatorom wszystkich ujętych w terminarzu zawodów o obowiązkowym ubezpieczeniu zawodników biorących udział w zawodach.
Zobowiązuje się organizatorów zawodów przeprowadzanych na zbiornikach zamkniętych o odpowiednio wcześniejszym wywieszeniu komunikatów informujących o zamknięciu zbiornika lub jego części na czas
rozgrywania zawodów.

 

Organizatorów zawodów zobowiązuje się do dostarczania protokołu z zawodów w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od rozegrania zawodów. Protokoły należy dostarczać w formie papierowej lub elektronicznej do biura Zarządu Okręgu.