Informacja Okręgu PZW w Tarnobrzegu w sprawie zezwoleń na amatorski połów ryb w 2022 roku.

 

 

W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami wędkarzy informujemy, że w roku 2022 jedynym uprawnionym do wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb na wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego jest właściwy Okręg PZW.

 

Zatem uprawianie amatorskiego połowu ryb na wodach udostępnionych przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Tarnobrzegu odbywa się na dotychczasowych zasadach, na podstawie odpowiednich zezwoleń wydawanych przez Okręg PZW, po wniesieniu obowiązujących na ten rok składek członkowskich lub opłat dla wędkarzy niezrzeszonych i cudzoziemców.

 

Informacje ogłoszone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wprowadzeniu jednolitej „opłaty krajowej – Nasze Łowiska”, w wysokości 250 złotych za zezwolenia wędkarskie, dotyczą wyłącznie nabycia uprawnień na uprawianie amatorskiego połowu ryb tylko na 45 obwodach rybackich udostępnianych wędkarzom przez PGW WP na terenie RZGW w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Poznaniu i w Szczecinie (https://krakow.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenie-nasze-lowiska).

 

Opłata wniesiona na konto PGW WP nie obejmuje ona zezwoleń na wędkowanie na wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego.

  

Zarząd Okręgu PZW w Tarnobrzegu