Informujemy,

że zgodnie z rozdz. V pkt. 2 Regulaminu wędkowania na wydzielonych zbiornikach wodnych

Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu

w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2016 r.

na "Dolnym Stawie" w Zdanowie

wprowadza się całkowity zakaz zabierania ryb

i obowiązuje zasada "złów i wypuść" tzw. No Kill.

Wiceprezes ds. Zagospodarowania Wód                                                        Prezes Zarządu Okręgu   

   Zbigniew Ciepliński                                                                              Antoni Brudz