W dniu 31 maja 2014 r. Zarząd Koła nr 1 w Sandomierzu zorganizował ja co roku spotkanie wędkarskie z okazji Dnia Dziecka na bulwarze im. J. Piłsudskiego. Na Wspólne świętowanie stawiło się 47 Dzieci w różnym wieku wraz z rodzicami lub opiekunami.
Z wędkowaniem zmagało się 22 dzieci. Pozostałe dzieci brały udział w zabawach i konkursach, które zorganizowały P. Ewa i Jacek Wudzowie.
Wyniki w wędkowaniu nie miały większego znaczenia-liczył się sam udział w imprezie i wspaniała zabawa.
Końcowym elementem imprezy wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali nagrody rzeczowe ,paczki ze słodyczami
oraz wzięli udział w pieczeniu- grillowaniu kiełbasek.

Na zakończenie imprezy odbył się rejs statkiem po rzece Wiśle, który nieodpłatnie zafundował najmłodszym P. Grzegorz Banaś. Serdeczne podziękowania dla MOSiR za ufundowanie paczek dla P. Ewy Wudz przy organizacji
Konkursów dla Z. Choraba za prezenty oraz dla G. Banasia za rejs Statkiem.

  • 01_kolo_nr_1_sandomierz_dzien_dziecka
  • 02_kolo_nr_1_sandomierz_dzien_dziecka
  • 03_kolo_nr_1_sandomierz_dzien_dziecka
  • 04_kolo_nr_1_sandomierz_dzien_dziecka
  • 05_kolo_nr_1_sandomierz_dzien_dziecka
  • 06_kolo_nr_1_sandomierz_dzien_dziecka
  • 07_kolo_nr_1_sandomierz_dzien_dziecka
  • 08_kolo_nr_1_sandomierz_dzien_dziecka
  • 09_kolo_nr_1_sandomierz_dzien_dziecka
  • 10_kolo_nr_1_sandomierz_dzien_dziecka