Regulamin
Akwenu „Jezioro Tarnobrzeskie" dotyczący połowu ryb - 2021 r.

 

 1. 1. Zgodnie z par. 1 i 2 umowy użyczenia Gmina Tarnobrzeg przekazuje Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu akwen o nazwie „Jezioro Tarnobrzeskie” w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej. Łowienie odbywa się na terenie całego akwenu z zastrzeżeniem, że w okresie od 15 maja do 15 września każdego roku wyłącza się z wędkowania teren przeznaczony do kąpieli i plażowania. Ponadto wyłącza się z wędkowania teren przylegający do stanicy kajakarskiej, mariny, bazy nurków, ogrodzonej działki Państwowej Straży Rybackiej, bazy WOPR-u oraz inne tereny wydzierżawione innym podmiotom.
 2. 2. Uprawnionymi do wędkowania w „Jeziorze” są członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego oraz osoby niezrzeszone posiadające kartę wędkarską.
 3. 3. Wędkować można cały rok, zarówno z brzegu jak i ze środków pływających wyposażonych w napęd wiosłowy lub silnik elektryczny.     Prawo do wędkowania ze środków pływających daje wniesienie dodatkowej składki na środki pływające. Środki pływające muszą być odpowiednio oznakowane. Wszyscy wędkujący z łodzi mają obowiązek posiadania dodatkowej składki uprawniającej do wędkowania ze środków pływających.
 4. 4. Wędkowanie z lodu jest dopuszczone w momencie, kiedy lód osiągnie grubość 15 cm, w pasie przybrzeżnym o szerokości do 25 metrów. Wędkarz obowiązkowo jest zabezpieczony linką asekuracyjną o długości minimum 25 m, rozciągniętą w kierunku linii brzegowej. Wędkować         z lodu wolno we wszystkie dni tygodnia w godzinach 7.00 – 16.00.
 5. 5. Zabrania się naruszania, uszkadzania linii brzegowej.
 6. 6. Dopuszcza się brodzenie w butach tzw. „woderach” do wysokości posiadanego obuwia.
 7. 7. Poza ustaleniami niniejszego regulaminu, wędkujących obowiązują przepisy ujęte w ogólnym zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką.

 

Wprowadza się dodatkowe zasady połowu ryb na Jeziorze.

 

 1. Wymiary ochronne:
 2. Karp - 35 cm i powyżej 60 cm,
 3. Troć jeziorowa - 70 cm,
 4. Lin, jaź, kleń - 30 cm,
 5. Okoń, wzdręga, płoć - 20 cm,
 6. Karaś pospolity ( złoty ) - 25 cm,
 7. Szczupak - 60 cm i powyżej 100 cm,
 8. Sandacz - 60 cm.
 9. Jesiotr - 80 cm,
 10. Pstrąg tęczowy   - 40 cm,
 11. Pstrąg potokowy  - 35 cm

 

 1. Limity połowu:
 2. Karp, pstrąg tęczowy, pstrąg potokowy - 2 szt./dobę.
 3. Szczupak                                      - 1 szt./dobę.
 4. Łączna ilość ryb wymienionych w pkt 1,2 przeznaczonych do zabrania nie może przekroczyć 2 szt. na dobę.
 5. Limit wagowy ryb nie wymienionych wyżej gatunków do 5 kg, nie dotyczy suma.

 

 

III. Pozostałe zasady:

 1. 1. Złowione ryby limitowane regulaminem i przeznaczone do zabrania muszą być wpisane do rejestru bezpośrednio po ich złowieniu, pozostałe gatunki mogą być wpisane po zakończeniu wędkowania.
 2. 2. Wędkarz po złowieniu limitu dziennego jest zobowiązany opuścić łowisko.
 3. 3. Na zbiorniku obowiązuje bezwzględny zakaz obierania (czyszczenia, patroszenia) złowionych ryb.
 4. 4. Nakazuje się utrzymywanie stanowisk wędkarskich w czystości – zgodnie z rozdziałem III pkt 6 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.
 5. 5. Raz wniesiona składka nie podlega zwrotowi.
 6. 6. W przypadku ujawnienia naruszeń postanowień Regulaminów obowiązujących na „Jeziorze", wydane zezwolenie na wędkowanie będzie cofnięte bez zwrotu wniesionej składki, a w stosunku do członków PZW sporządzony wniosek do sądu koleżeńskiego o ukaranie.
 7. 7. Na czas organizacji zawodów, po uprzednim wywieszeniu stosownego ogłoszenia i zamieszczeniu informacji w Internecie, zastrzega się prawo do wyłączenia łowiska z wędkowania w jego części lub całości.
 8. 8. Wykupienie odpowiedniej składki jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. 9. Prawo do kontroli w zakresie przestrzegania Regulaminów obowiązujących na łowisku mają osoby wymienione w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Tarnobrzeg.
 10. 10. Gmina Tarnobrzeg i Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób wędkujących oraz za ich sprzęt.
 11. 11. Zgodnie z decyzją Kierownictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega z dnia 1 czerwca 2015 roku, pismo znak: Km IV.7242.56.2015, z bezpłatnego wjazdu na teren „Jeziora Tarnobrzeskiego” mogą korzystać wędkarze, którzy wykupili uprawnienia do wędkowania w wodach „Jeziora Tarnobrzeskiego”, po okazaniu dowodu wpłaty.
 12. 12. Okręg PZW w Tarnobrzegu w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z oddającym w użyczenie, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

 

 

WYSOKOŚĆ

składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód „Jeziora Tarnobrzeskiego”.

 

 

Okres obowiązywania składki

członkowie PZW

Dla niezrzeszonych

1 doba*

20 zł

38 zł.

3 dni**

40 zł.

76 zł.

tydzień***

60 zł.

94 zł

30 dni****

100 zł

190 zł.

Roczna*****

150 zł.

285 zł.

Dodatkowa składka uprawniająca do wędkowania ze środków pływających.

20 zł./ 1 dzień

150 zł./ rok

38 zł./ 1 dzień

285 zł./ rok

 

 

Wyjaśnienia do tabeli:

* -     tzn. jak w Regulaminie Połowu Ryb Wędką w godzinach od 0:00 do 24:00.

** -    tzn. trzy po sobie następujące dni,

*** -  tygodniowa, tzn. 7 dni kolejno po sobie następujących,

**** - tzn. trzydzieści kolejno następujących po sobie dni.

***** - tzn. dany rok kalendarzowy.

W/w składki można wpłacać u Skarbników Kół oraz w innych miejscach podanych na stronach internetowych Okręgu.

 

 

Wprowadza się następujące dodatkowe obostrzenia:

 1. 1. Zakaz używania echosond i innych urządzeń do lokalizacji ryb – dotyczy okresu łowienia z pod lodu.
 2. 2. Zakaz wędkowania w porze nocnej ze środków pływających.
 3. 3. Zakaz wędkowania z wyspy.
 4. 4. Obowiązuje zakaz łowienia metodą trollingową oraz z użyciem kuszy.
 5. 5. Do odwołania obowiązuje zakaz zabierania złowionego amura.
 6. 6. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku obowiązuje zakaz łowienia metodą spinningową.

 

 

Gatunki ryb oznaczamy wg klucza zgodnie z wykazem:

A – Amur, B- Boleń, BR – Brzana, C – Certa, G - Głowacica, JA - Jazgarz, J - Jaź, JE – Jelec, KP – Karaś pospolity, KS – Karaś Srebrzysty, KARP – Karp. KI- Kiełb, KL- Kleń, KR – Krąp, LE - Leszcz, LIN – Lin,    LI – Lipień, Ł- Łosoś, M – Miętus, O – Okoń, P – Płoć, PP – Pstrąg potokowy, PT – Pstrąg tęczowy, PZ – Pstrąg źródlany, R – Rozpiór, S – Sandacz, SP – Sapa, SI – Sieja, SE – Sielawa, SU – Sum, Ś - świnka, SZ – Szczupak, T- Tołpyga, TJ – Troć jeziorowa, U – Ukleja, W – Węgorz, WZ – Wzdręga.

 

 

 

Adres kontaktowy:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu

ul. Przy Zalewie 2, 39-400 Tarnobrzeg

tel. +48 15 822 46 47

- Państwowa Straż Rybacka Posterunek Tarnobrzeg - 603 919 642,

- Numer alarmowy „Jeziora Tarnobrzeskiego - 504 401 020.