Lista laureatów konkursów Okręgu PZW w Tarnobrzegu

 

KONKURS PLASTYCZNY

Kategoria wiekowa 3 – 6 lat

I miejsce ex aequo: Franciszek Tomczyk

                                Witold Łokaj

                                Damian Garboś

                                Oliwier Załucki

                                Aleksander Jabłecki

                               

Kategoria wiekowa 7 – 10 lat

Uprawianie sportu wędkarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa nad wodą

I miejsce ex aequo: Daria Dąbek

                                 Alan Słomka

II miejsce ex aequo: Cezary Załucki

                                   Bartosz Szczur

III miejsce ex aequo: Elwira Olszewska

                                     Jakub Urbaniak

Wyróżnienia: Aleksandra Dróżdż

                        Alicja Paź

                        Jakub Flisek

                        Przemysław Łokaj

                        Kacper Tomczyk

Nagrody pocieszenia: Alicja Dąbek

                                      Amelia Stępień

                                      Mikołaj Skowroński

                                      Piotr Garboś

 

Szeroko pojęta problematyka ekologii i czystości środowiska naturalnego wód na terenie działania naszego Okręgu

I miejsce ex aequo: Maja Kowalczyk

                                 Zuzanna Zelik

II miejsce: Daria Tomczyk

                                  

III miejsce: Katarzyna Robutka

Wyróżnienia: Gabriel Bąk

                        Radosław Żak

 

Kategoria wiekowa 11 – 13 lat

Uprawianie sportu wędkarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa nad wodą

I miejsce: Barbara Tychanowicz

                  Julia Hoszko

                  Bartosz Słomka

                                

Szeroko pojęta problematyka ekologii i czystości środowiska naturalnego wód na terenie działania naszego Okręgu

I miejsce: Konrad Żak

Kategoria wiekowa 13 – 17 lat

Uprawianie sportu wędkarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa nad wodą

I miejsce: Zuzanna Róg

II miejsce: Michał Paź

                                

Szeroko pojęta problematyka ekologii i czystości środowiska naturalnego wód na terenie działania naszego Okręgu

I miejsce: Bartosz Bąk

II miejsce: Aleksandra Flisek

                

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Moje najpiękniejsze miejsca, cuda fauny i flory związane z wędkarstwem na terenie działania naszego Okręgu

I miejsce ex aequo: Arkadiusz Emil Piska

                                 Maciej Jan Molęda

II miejsce: Stanisław Pręga

                                   

III miejsce ex aequo: Liliana Kalinowska

                                     Daria Dąbek

Wyróżnienia: Jan Prychocen

KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY 70-LAT PZW

Wędkarstwo dawniej i dziś

I miejsce ex aequo: Kaja i Lena Czerniec

                                  

II miejsce ex aequo: Cezary i Oliwier Załucki

                                   Cezary Jedziniak

                                  

III miejsce: Magdalena Kochańczyk

 

Wyróżnienia: Jan Szymanek

                                    

Moja pierwsza ryba

I miejsce ex aequo: Jan Szymanek

                                 Oliwier Załucki

                                 Szymon Robutka

II miejsce: Cezary Załucki

                                  

III miejsce ex aequo: Martyna Gurdak

                                     Jan Prychocen

Wyróżnienia: Elwira Olszewska

                        Piotr Swobodziński

Niesamowite miejsca wędkarskie

I miejsce ex aequo: Mirosław Tarkowski

                                 Piotr Śliwiński

                                 

II miejsce ex aequo: Stanisław Pręga

                                   Jan Prychocen

                                  

III miejsce ex aequo: Joanna Golik

                                     Elżbieta Bednarek

Nagroda pocieszenia: Liliana Kalinowska

Przewidywany termin wręczenia nagród i upominków został ustalony na 29.08.2020 r. na godz. 10:00 na terenie siedziby Okręgu PZW w Tarnobrzegu, ul. Przy Zalewie 2, 39-400 Tarnobrzeg.

Szczegóły dotyczące odbioru nagród zostaną podane w oddzielnym komunikacie minimum 5 dni przed określonym wyżej terminem.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i sposobu wręczania nagród.

ORGANIZATOR

Uwaga Wędkarze.

1. Informujemy, że zezwolenia w ramach porozumienia z Okręgiem Kielce są
dostępne.

Skarbnicy Kół, którzy jeszcze ich nie pobrali mogą to uczynić w Biurze
Zarządu Okręgu PZW w Tarnobrzegu.

2. Zezwolenia na Okręg Lubelski będą dostępne po 6 stycznia 2020 roku.

Opóźnienie wystąpiło z przyczyn niezależnych od naszego Okręgu
(opóźnienie w druku).

3. Zezwolenia na wszystkie wody użytkowane przez Okręg PZW w Tarnobrzegu
są dostępne w Biurze ZO.

Skarbnicy Kół mogą je pobierać i rozprowadzać.

 

4. Przepraszamy wędkarzy naszego Okręgu za brak zezwoleń na połów ryb w ramach porozumienia z Okręgiem TARNÓW z przyczyn od nas niezależnych. Nasze zamówienie złożone w grudniu w Okręgu w Tarnowie zostanie zrealizowane w miarę możliwości wydruku odpowiednich zezwoleń. O dostępności znaków i zezwoleń na wody Okręgu Tarnowskiego poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Dyr. Biura Z.O.

Sławomir Figacz.

 
Uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego składki członkowskie
 
w Kole Nr 23 w Opatowie
 
będą przyjmowane w środy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się
 
ze Skarbnikiem Koła.
 
Nr telefonu 882 452 566.
 

 

UWAGA WĘDKARZE !!!

Uchwałą Nr 113 z dnia 4 listopada 2019 r.

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu

ustanowił

REGULAMIN ŁOWISKA - KANAŁ ELEKTROWNI POŁANIEC,

króry dostępny jest do pobrania w załączeniu.

 

 

 

 

Składki członkowskie można opłacać nie tylko, jak dotychczas w kasach czy u skarbników w Kołach PZW, ale również bez potrzeby wychodzenia z domu – przez internet.  
Ze wzgledu na panującą sytuację epidemiczną, nie każdy mógł z takiej możliwości skorzystać przed końcem kwietnia. 
Zarząd Główny PZW podjął uchwałę określającą kwotę wpisowego w wysokości 1 złotego dla osób, które wniosły składkę członkowską ogólnozwiązkową w 2019 r., a którym nie uda się jej opłacić w terminie do dnia 30-go kwietnia br.

 

Podstawa prawna: Uchwała ZG PZW nr 233/IV/2020

 

 

Uchwała nr 233/IV/2020

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 16.04.2020 r.

 

 w sprawie: zmiany treści uchwały nr 159/IX/2019 ZG PZW z dnia 20.09.2019 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej

 

Na podstawie § 30 pkt 2, 8, 10 i 19 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 r.,

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego 

uchwala:

 • §1

W uchwale nr 159/IX/2019 ZG PZW z dnia 20.09.2019 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 3 ust. 2 przyjmuje brzmienie: Do składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, wydaje się bezpłatne, imienne i terminowe zezwolenie określające warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez wydającego zezwolenie.
 1. W załączniku Nr 1 Lp. 4. w brzmieniu: Wysokość wpisowego członka zwyczajnego PZW wynosi:

- 1 zł dla osób, które wniosły składkę członkowską ogólnozwiązkową w 2019 r.;

- 25 zł dla osób nowo wstępujących do Związku

 • §2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządom Okręgów PZW.

 

 • §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

 

 

 

Skarbnik ZG PZW                                                              Prezes ZG PZW       

                                                

  Jerzy Leus                                                                           Teodor Rudnik

 

 


[MM]

 

 

W Okręgu PZW w Tarnobrzegu wpisowe dla Członków uczestników do końca 2020 roku jest stawki zerowej.

 

 

W załączeniu do pobrania:

 

 

 1. 1. REGULAMIN NADAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ  „ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU PZW TARNOBRZEG”

 

 

 1. 2. Wzory wniosku w formacie pdf i doc.

 

 

 

 .

 

 

Regulamin
wędkowania w zbiorniku wodnym Nr 5 „Jeziórko" – Gmina Grębów .

 1. 1.W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej oraz ochrony przed kłusownictwem, Gmina Grębów użyczyła Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu zbiornik wodny Nr 5 „Jeziórko” położony na terenie Gminy Grębów woj. Podkarpackie.
 2. 2.Młodzież do lat 16 może wędkować tylko pod opieką osoby dorosłej posiadającej kartę wędkarską, tylko na jedną wędkę, metodą dozwoloną w niniejszym regulaminie.
 3. 3.Łowienie z lodu jest zabronione.
 4. 4.Na zbiorniku wodnym Nr 5 „Jeziórko”, dopuszcza się wędkowanie metodą spławikową i gruntową. Zabronione jest łowienie na żywą lub martwą rybę lub jej części.  
 5. 5.Obowiązuje zakaz stosowania plecionek jako linki głównej oraz metody spinningowej i muchowej.
 6. 6.Podczas połowu obowiązuje bezwzględny nakaz używania haków bezzadziorowych.
 7. 7.Na zbiorniku obowiązuje zasada złów i wypuść, zabrania się przetrzymywania ryb, zasada ta nie dotyczy zawodów wędkarskich.