Informujemy,

 

 

że Komisja Ofertowa na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2018 r.


w sprawie wyboru oferty do zapytania ofertowego Nr 2/2018


dotyczącego wykonania systemu monitoringu


w siedzibie Okręgu PZW w Tarnobrzegu,


po szczegółowej analizie otrzymanych ofert,


kierując się przedstawionymi kryteriami ocen ofert


wybrała ofertę Solid Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa.

Informujemy, że zbiornik wodny w Stopnicy o powierzchni 4,4 ha jest udostępniony dla wędkarzy Okręgu Tarnobrzeg w ramach porozumienia z Okręgiem PZW w Kielcach.

Przypominamy wędkarzom spoza naszego Okręgu (korzystających i nie korzystających z Porozumień międzyokręgowych), że wędkowanie na zbiornikach wydzielonych możliwe jest po uiszczeniu stosownej składki na zbiorniki wydzielone i posiadaniu zezwolenia wraz z rejestrem z Okręgu PZW w Tarnobrzegu oraz regulaminu łowisk wydzielonych.

 

Zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym brak właściwego zezwolenia oznacza brak uprawnień do uprawiania amatorskiego połowu ryb.

 

Informujemy,

 

 

że do Zezwolenia na amatorski połów ryb

 

 

na cztery Okręgi PZW (Tarnobrzeg, Lublin, Kielce, Radom)

 

 

wkradł się błąd i w związku z tym na stronie 31

 

 

w Wykazie wód górskich w dorzeczu Wisły

 

 

granice łowiska na rz. Belnianka są od źródeł do mostu drogowego w miejscowości Daleszyce wraz z dopływami.

 

 

Informujemy,

 

że akwen wodny omyłkowo nazwany w Zezwoleniu na amatorski połów ryb

 

w wykazie zbiorników  jako "Żwirownia" nosi nazwę z Zbiornik w Zarzeczu

 

i dostępny jest do wędkowania dla wędkarzy Okręgu Tarnobrzeskiego

 

po wniesieniu składki na rzeki.

 

Zwracamy się do Wszystkich Wędkarzy i pozostałych osób, którym na sercu leży dobro innego człowieka z apelem o pomoc dla naszego

wieloletniego aktywnego działacza Kol. Grzegorza Górskiego z Koła PZW Nr 44 w Lipie.

 

 

 

Stowarzyszenie Dobro Powraca zwraca się do ludzi dobrej woli o pomoc dla Pana Grzegorza Górskiego.


Dowolne wpłaty można wnosić na konto Stowarzyszenia – a każda wpłacona złotówka trafi do Pana Grzegorza:


Numer konta bankowego Stowarzyszenia „Dobro Powraca”


60 2030 0045 1110 0000 0237 0190


Bank BGŻ S.A. Oddział operacyjny w Stalowej Woli


Swift: GOPZPLPW

 

Wpłacajcie – koniecznie z dopiskiem „Dla Grzegorza”

 

 

Strona - DOBRO POWRACA

 

 

Z GÓRY DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ OKAZANĄ POMOC.

„Czysta woda – uśmiechu doda” –mieszkańcom Gminy Zaleszany
i nie tylko…

 

 

              Ciekawą inicjatywą wykazali się młodzi członkowie Szkółki Wędkarskiej działającej przy Kole nr 19 Polskiego Związku Wędkarskiego w Zaleszanach. Projekt który z sukcesem zrealizowali miał na celu popularyzację zachowań związanych z utrzymywaniem czystości nad akwenami wodnymi, na których to gospodaruje w/w Koło. Finansowanie projektu odbyło się w ramach Programu „Wygraj w tysiąca”, finansowanym przez Fundację Fundusz Lokalny SMK z dotacji Gminy Zaleszany.

 

 

Projekt Szkółki Wędkarskiej polegał na ogłoszeniu konkursu plastycznego na rzecz społeczności uczniowskiej szkół w Zaleszanach, Skowierzynie oraz Zbydniowie. Konkurs ten miał na celu przygotowanie przez uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum, rysunków w formacie a4 lub a3, kolorowych, o charakterze propagującym zachowywanie czystości nad wodą. W ramach konkursu zebrano ponad 20 prac rysunkowych. Konkurs rozstrzygnęła komisja, która przyznała 4 nagrody dla laureatów.   

 

 

Obręby ochronne - szczegóły.