OGŁOSZENIE

 

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

ZARZĄD KOŁA NR 39 „MIECHOCIN”

W TARNOBRZEGU

ZAWIADOMIENIE

Informuje się członków Koła, że w dniu 20.01.2019

o godz. 1400 w pierwszym terminie, lub o godz. 1415 w tym samym dniu w drugim terminie, niezależnie od ilości obecnych, uprawnionych do głosowania, w Domu Wędkarza w Tarnobrzegu ul. Przy Zalewie 2,  odbędzie się

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE

Członków Koła Nr 39 „MIECHOCIN”

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia

 2. Wybór Prezydium Zgromadzenia

 3. Zatwierdzenie porządku obrad

 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

 5. Podsumowanie Klasyfikacji Ogólnej na „Wędkarza Roku” 2018

 6. Sprawozdanie z działalności Koła za 2018r :

  a/. Zarządu Koła

  b/. Komisji Rewizyjnej Koła

  c/. Sądu Koleżeńskiego Koła

  d/. Społecznej Straży Rybackiej Koła

 7. Dyskusja nad sprawozdaniami

 8. Uchwalenie planu działania, oraz budżetu Koła na 2019r.

a/. Przedstawienie propozycji preliminarza budżetowego na 2019r

b/. Przedstawienie propozycji terminarza imprez wędkarskich na 2019r

c/. Dyskusja

d/. Zatwierdzenie planu działania oraz budżetu Koła na 2019r

 1. Dyskusja i wolne wnioski

 2. Przyjęcie Uchwał Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

 3. Zakończenie Zgromadzenia

 

Obecność Członków Koła obowiązkowa

 

Tarnobrzeg 29.12.2018                                                               Za Zarząd

Podkategorie

ZBIORCZA KLASYFIKACJA NA “WĘDKARZA ROKU” 2017 KOŁA NR 39 “MIECHOCIN”
                         
                         
Lp. Nazwisko i Imię Data i rodzaj zawodów Punktacja ogólna Uwagi
22.01.17 19.02.17 23.04.17 07.05.17 11.06.17 17/18.06.17 27.08.17 10.09.17 24.09.17
Podl.MK Podl. Tow Spł Tow Spł.MK Much.MK Nocne Tow Spin MK Puchar Prezesa Spin Tow
1 Baran Sławomir                 15 15  
2 Biernat Mirosław     1             1  
3 Broda Andrzej           12   6   18  
4 Cal Wiesław 1 6 1 1   7   2 3 21  
5 Cena Piotr 1   1 1           3  
6 Chrząszcz Krzysztof           1       1  
7 Ciach Sebastian       1           1  
8 Cyrkun Wiesław 7   15 12     12 15 12 73  
9 Czernikowski Andrzej     1             1  
10 Czerwonka Waldemar     1 1       5 1 8  
11 Danielewicz Jan           1       1  
12 Dąbek Dawid     1             1  
13 Dąbek Lucjan 4 1       4   4   13  
14 Dróżdż Andrzej 1 5 5 5   1 1 3   21  
15 Dryło Wirgiliusz     1     1       2  
16 Dziadura Eugeniusz 1   12 1   1   1   16  
17 Dziadura Łukasz 1                 1  
18 Gajda Krzysztof 1 1   6   8   8   24  
19 Godzina Zbigniew 1                 1  
20 Grzych Paweł     1 1   1   1   4  
21 Hełmecki Henryk     1             1  
22 Jadach Roman       4           4  
23 Kalinka Andrzej     10 1   1   1   13  
24 Kałdon Paweł           1 1 1   3  
25 Klimek Adam               1   1  
26 Kondracki Oskar     1 15           16  
27 Kopeć Janusz 1   1 2 10 1 1 1 4 21  
28 Kopeć Patryk                 1 1  
29 Kotulski Mariusz         10     1   11  
30 Kozioł Zbigniew         12 4 1   7 24  
31 Król Robert     1     3       4  
32 Król Wojciech     1             1  
33 Kruk Dariusz           1       1  
34 Kulig Wojciech     4 1   1 1     7  
35 Kuszaj Leonard     2           1 3  
36 Lasota Adrian 12   6 10   15 15 1   59  
37 Majsak Zbigniew     4             4  
38 Matusiak Gustaw     1             1  
39 Michno Witold           1       1  
40 Mroczek Sławomir   10 1       10 1 8 30  
41 Nasternak Grzegorz 1 4 1 8   1   1   16  
42 Nowak Bronisław 1 4 1   4 1 1 1 1 14  
43 Obierak Marek 4       4         8  
44 Ordon Lesław 15 8 7 3 5 4 4   4 50  
45 Polit Radosław           1       1  
46 Półtorak Tadeusz     1 1   6   1   9  
47 Rudnicki Leszek 6 1 1 1   1   7 1 18  
48 Skuza Piotr 10 15 1 7 15 2 10 10   70  
49 Szczytyński Michał               1   1  
50 Szyszka Arkadiusz     3 1           4  
51 Ślęzak Krzysztof 1 12   1       1 10 25  
52 Tarnawski Jerzy 8 7 8 15   5 1 12 2 58  
53 Walkowski Stanisław     1 1   1       3  
54 Wilk Czesław     1             1  
55 Wojnarowski Leszek 1 1 1 1   10 1 4   19  
56 Woźna Wanda           1   1   2  
57 Wróblewski Gabriel     1   6         7  
58 Zagórski Grzegorz               1   1  
59 Zdyrski Marek       1 7       1 9  
  Ilość zawodników startujących w zawodach 19 12 14 26 8 30 12 27 16    
  Kolor czerwony – punkty za sędziowanie