Zarząd Okręgu - wybrany na XI Okręgowym Zjeździe Delegatów PZW w dniu 11 czerwca 2017 r.

L.p. Nazwisko i Imię Pełniona Funkcja
1 Ciepliński Zbigniew Prezes
2 Strojewski Ireneusz Wiceprezes ds. Ochrony Wód
3 Kokosa Zbigniew Wiceprezes ds. Zagospodarowania Wód
4 Pater Mariusz Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży
5 Polański Jan Sekretarz
6 Kaczmarski Andrzej Skarbnik
7 Czerwiński Marceli Członek Prezydium
8 Korga Robert Członek Prezydium
9

Maj Edmund

Członek Prezydium
10 Sieczkoś Witold Członek Prezydium
11 Dąbrowski Józef Członek Zarządu
12

Gawroński Grzegorz

Członek Zarządu
13 Jabłoński Jarosław Członek Zarządu
14 Jakóbczak Wojciech Członek Zarządu
15 Maciąg Michał Członek Zarządu
16 Mamuszka Adam Członek Zarządu
17 Ordon Lesław Członek Zarządu
18 Pręga Stanisław Członek Zarządu
19 Radomski Jerzy Członek Zarządu
20 Słomka Grzegorz Członek Zarządu
21 Sitek Roman Członek Zarządu

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna

L.p. Nazwisko i Imię Pełniona Funkcja
1 Mrówka Edward Przewodniczący
2 Prychocen Jan Zastępca przewodniczącego
3 Kacperkiewicz Tomasz Członek
4 Zöllner Józef Członek
5 Mianowany Henryk Członek

Okręgowy Sąd Koleżeński

L.p. Nazwisko i Imię Pełniona Funkcja
1 Pikus Stanisław Przewodniczący
2 Górecki Jerzy Zastępca przewodniczącgo
3 Marzec Michał Sekretarz
4 Wojna Zbigniew Członek
5 Bielecki Ryszard Członek
6 Wrzesień Grzegorz Członek
7 Mazur Andrzej Członek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RZECZNIKIEM DYSCYPLINARNYM OKRĘGU JEST KOL. MARIAN MACIEJSKI

 

Ponadto w Okręgu działają Komisje problematyczne:

 

 

Komisja ds. Regulaminu zbiorników wydzielonych

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1

Strojewski Ireneusz

Przewodniczący

2

Dąbrowski Józef

Członek

3

Gawroński Grzegorz

Członek

4

Jabłoński Jarosław

Członek

5

Ordon Lesław

Członek

6

Radomski Jerzy

Członek

7

Tomaszewski Dariusz

Członek

 

Komisja ds. Ochrony Wód

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1

Strojewski Ireneusz

Przewodniczący

2

Dąbrowski Józef

Członek

3

Dziorek Paweł

Członek

4

Ordon Lesław

Członek

5

Radomski Jerzy

Członek

6

Sitek Roman

Członek

7

Złotek Michał

Członek

8

Szymański Łukasz

Biuro Z.O.

 

Komisja ds.  Sportu i Młodzieży

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1

Pater Mariusz

Przewodniczący

2

Czerwiński Marceli

Członek

3

Czerwińska Teresa

Członek

4

Chwałek Mariusz

Członek

5

Gawroński Grzegorz

Członek

6

Jabłoński Jarosław

Członek

7

Kokosa Zbigniew

Członek

8

Kozioł Grzegorz

Członek

9

Maj Edmund

Członek

10

Mizera Bartosz

Członek

11

Prega Stanisław

Członek

12

Radomski Jerzy

Członek

13

Wójcik Andrzej

Członek

14

Zőllner Józef

Członek

15

Dąbek Ewa

Biuro Z.O.

 

Komisja ds. Zagospodarowania Wód

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1

Kokosa Zbigniew

Przewodniczący

2

Gawroński Grzegorz

Członek

3

Korga Robert

Członek

4

Ordon Lesław

Członek

5

Polański Jan

Członek

6

Radomski Jerzy

Członek

7

Sieczkoś Witold

Członek

8

Swobodziński Ireneusz

Biuro Z.O.

 

Komisja Ekonomiczna

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1

Kaczmarski Andrzej

Przewodniczący

2

Polański Jan

Członek

3

Sieczkoś Witold

Członek

4

Sitek Roman

Członek

5

Golik Joanna

Biuro Z.O.

 

Komisja Odznak

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1

Maj Edmund

Przewodniczący

2

Jabłoński Jarosław

Członek

3

Jakóbczak Wojciech

Członek

4

Korga Robert

Członek

5

Mamuszka Adam

Członek

6

Pręga Stanisław

Członek

7

Figacz Sławomir

Biuro Z.O.