E - składki - płatności elektroniczne - KLIKNIJ

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Składki na ochronę i zagospodarowanie wód
zbiornika Jeziórko Nr 5.

Od świtu do godz. 1300

Od godz. 1300 do zmierzchu

  Od świtu
  do zmierzchu (cały dzień)

Roczna (codziennie
od świtu
do zmierzchu)

 

Członek PZW

 

10,00 zł

 

10,00 zł

 

15,00 zł

 

200,00 zł

 

Niezrzeszony

 

18,00 zł

 

18,00 zł

 

25,00 zł

 

350,00 zł

 

Uwaga. Dla właściwej interpretacji określa się, że czas od świtu do zmierzchu w ciągu dnia jest to czas godzinę przed wschodem Słońca i godzinę po zachodzie Słońca według wskazań kalendarza na dany dzień.

 

Wyszczególnienie

24 godziny

48 godzin

72 godziny

 

 

Członek PZW

 

 

20,00 zł

 

35,00 zł

 

50,00 zł

 

Niezrzeszony

 

35,00 zł

50,00 zł

80,00 zł

Uwaga:

W wędkowaniu zorganizowanym doba określona jest w zezwoleniu na dane zawody.

Termin  ostateczny  wniesienia   składki   określonej   w powyższej tabeli ustala się na min. 7 dni przed zawodami. Decyduje data wpływu na rachunek Zarządu Okręgu.

 1. Zarząd Okręgu PZW Tarnobrzeg w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Gminą Grębów zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

 

 

 1. Składki na ochronę i zagospodarowanie wód zbiornika "Jeziórko Nr 5" można wnosić oraz pobierać zezwolenia

 2. w Biurze Okręgu PZW w Tarnobrzegu ul. Przy Zalewie 2 w godzinach:

 3.  

  Poniedziałek              10:30 – 19:30

 4.  

  Wtorek – piątek        7:30 – 15:00

 5.  

  oraz u Pana Stanisława Pikusa po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 509 617 162.  

 

 1. Po uzyskaniu, w Biurze Zarządu Okręgu ul. Przy Zalewie 2 w Tarnobrzegu, zezwolenia w formie książeczki opatrzonej hologramem,

 2. składkę na ochronę i zagospodarowanie wód zbiornika wodnego Nr 5 „Jeziórko” można uiścić:

 3. gotówką (druk KP), przelewem zwykłym lub elektronicznym na konto w Banku PEKAO I O/Tarnobrzeg

 4. Nr 40 1240 2744 1111 0000 3991 0703 – z dopiskiem „Jeziórko Nr 5” i datą wędkowania.