REGULAMIN ZBIORNIKA WODNEGO „OCZKO”

W STALOWEJ WOLI

Opracowany w oparciu o Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb i Regulamin wędkowania na zbiornikach wydzielonych.

 1. 1. Prawo do wędkowania uprawnia posiadanie karty wędkarskiej, wykupienie składki członkowskiej PZW, składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód Okręgu Tarnobrzeg.
 2. 2. Obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb. Złowione ryby, zabierane z łowiska, muszą być wpisane do rejestru połowów bezpośrednio po ich złowieniu. (Druk rejestru połowów jest wydawany w momencie wnoszenia składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód Okręgu).
 3. 3. Ryby złowione i przeznaczone do zabrania należy przechowywać żywe w siatce z obręczami.
 4. 4. Łowienie ryb dozwolone tylko z brzegu, zabrania się wywożenia przynęty oraz połowu ryb ze środków pływających.
 5. 5. Ogranicza się stosowanie zanęty do 1,5 litra nawilżonej (gotowej).
 6. 6. Dopuszcza się wędkowanie na jedną wędkę metodą spławikową.
 7. 7. Połów metodą spinningową dopuszczony jest w okresie od 01.10 do 31.12.
 8. 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz patroszenie i obierania złowionych ryb na łowisku.
 9. 9. Łowisko jest dostępne w porze dziennej (Obowiązuje zakaz połowu ryb w porze nocnej. Za porę nocną uważa się czas: godzinę po zachodzie słońca i godzinę przed wschodem słońca - zgodnie z zapisem kalendarzowym.)Wędkarz przebywający na łowisku w porze nocnej jest zobowiązany do nie rozkładania sprzętu wędkarskiego.
 10. 10. Wprowadza się wymiary i limity ochronne dla:

AMUR                              – BEZWZGLĘDNA ZASADA „ZŁÓW I WYPUŚĆ”

KARP                              – 35 cm

JAŹ                                 – 30 cm

KARAŚ Z-TY                  – 30 cm (podkreślone gatunki - razem 2 sztuki tygodniowo)

LIN                                  – 35 cm

PŁOĆ                             – 15 cm

OKOŃ                            – 18 cm

WZDRĘGA                    – 15 cm

Płoć, okoń, wzdręga i pozostałe gatunki – 2 kg dziennie.

 1. 11. Nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu jest wykroczeniem w myśl art. 27, ust. 1 pkt 1 ustawy o rybactwie śródlądowym.
 2. 12. Prawo do kontroli w zakresie przestrzegania regulaminu połowu na łowisku, mają osoby wymienione w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb par. 9.
 3. 13. W pozostałych nie uregulowanych Regulaminem sprawach, obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU NR 130 Z DNIA 10.04.2017 R.