Nowa Dęba, 22 marca 2014 r.

 

Zajęcia Ośrodka Edukacji Wędkarskiej rozpoczęte

W dniu 21 marca rozpoczęły się zajęcia Ośrodka Edukacji Wędkarskiej działającego przy Kole PZW nr 12 w Nowej Dębie.

 

Uczestnicy zajęć zostali przez prowadzącego zajęcia zapoznani z początkami wędkarstwa, krótką historią zorganizowanego wędkarstwa w Polsce oraz historią Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie.

 

Prowadzący zajęcia przedstawił również młodzieży strukturą organizacyjną Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

Następnie zostały przez prowadzącego omówione podstawowe akty prawne tj ustawy i rozporządzenia regulujące zasady amatorskiego połowu ryb na polskich wodach.

 

Wstępnie zapoznano również młodych adeptów wędkarstwa z zapisami zawartymi w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb.

 

Na zakończenie, dla odprężenia i relaksu po, z czego zdajemy sobie sprawę, dość trudnej tematyce pierwszych zajęć młodzież obejrzała film o tematyce wędkarskiej.

 

Zajęcia prowadził:

Krzysztof Czusz - Instruktor szkolenia młodzieży wędkarskiej.