Dzień dobry,

 

Niniejszym informuję, że w dniu dzisiejszym rozpoczęły się prace związane z modernizacją drogi w kanale zrzutowym wód pochłodniczych.

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie kanału zostaną przed przekazaniem poproszone o jego opuszczenie.

Przejazd przez wał w okolice kanału, z obu stron zostanie zamknięty (wygrodzony i oznakowany).

Prace zgodnie z umową potrwają do 12.12.2022 r.

 

Z poważaniem,

 

Andrzej Jastrząb
Dyrektor Pionu Zarządzania Środowiskiem