Wykaz porozumień na 2023 rok

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu podpisał na rok 2023 porozumienia z następującymi Okręgami PZW:

  

  1. Zamość na następujących zasadach:

 

  • Okręg PZW w Zamościu udostępnia odcinek nizinny obwodu rybackiego Nr 2 rzeki Tanew od ujścia rzeki Złota Nitka do ujścia rzeki San w Ulanowie wraz z pozostałymi dopływami stanowiącymi wody nizinne bez rzeki Biała Łada od źródeł do mostu drogowego przy ul. Lubelska w Biłgoraju i rzeki Osa będącymi wodami górskimi.

 

  • Okręg PZW w Tarnobrzegu udostępnia obwód rybacki Nr 10 rzeki San, który obejmuje wody rzeki San od ujścia rzeki Tanew do rzeki San, do jej ujścia do rzeki Wisły wraz z dopływami: Barcówka, Łukawica, Jodłówka, Stróżanka, Chodźca, Stary San, Pyszanka.

 

  1.  Tarnów na następujących zasadach:

Porozumienie dotyczy tylko Członków Okręgu PZW w Tarnobrzegu i Tarnowie, którzy po wniesieniu składki członkowskiej oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystym Okręgu mają prawo do wykupienia składki członkowskiej okręgowej ulgowej wraz z zezwoleniem zawierającym wykaz wszystkich wód ogólnodostępnych udostępnionych w porozumieniu oraz warunki połowu.


Wysokość składki na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujące w Porozumieniu na wody nizinne i górskie wynosi:


- dla członków Okręgu PZW w Tarnobrzegu 130,00 złotych,


- dla członków Okręgu PZW w Tarnowie 140,00 złotych.

 

  1. Lublin na następujących zasadach:

 

Okręg PZW w Tarnobrzegu udostępnia wody obwodu rybackiego rzeki Sanna Nr 1 oraz obwodu rybackiego rzeki Wisła Nr 7, a Okręg PZW w Lublinie udostępnia wody obwodu rybackiego rzeki Wisła Nr 1.

Członkowie umawiających się Okręgów po wniesieniu składki członkowskiej oraz okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu mają prawo do wykupienia składki okręgowej ulgowej wraz z zezwoleniem w wysokości 45 złotych uprawniającej do wędkowania na ww. wodach granicznych.

 

  1. Częstochowa na następujących zasadach:

 

Członkowie umawiających się Okręgów po wniesieniu składki członkowskiej oraz okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu mają prawo do wykupienia składki porozumienia w wysokości 130 złotych uprawniającej do wędkowania na ogólnodostępnych wodach nizinnych i górskich obwodów rybackich umawiających się Okręgów.