Wykaz porozumień na 2021 rok

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu podpisał na rok 2021 porozumienia z następującymi Okręgami tzw. „Ściany Wschodniej”:

 

1. Biała Podlaska,

2. Białystok,

3. Chełm,

4. Ciechanów,

5. Kielce,

6. Lublin,

7. Piotrków Trybunalski,

8. Sieradz,

9. Skierniewice,

10. Radom,

11. Siedlce,

 

na następujących zasadach:

 

Członkowie ww. umawiających się Okręgów, po wniesieniu członkowskiej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz po wniesieniu składki członkowskiej uzupełniającej na ochronę i zagospodarowanie wód w innym umawiającym się Okręgu w wysokości 10,00 zł, otrzymują zezwolenie, uprawniające do prowadzenia amatorskiego połowu ryb wędką, na wodach nizinnych, ogólnodostępnych tego Okręgu. Do wnoszonej składki uzupełniającej nie stosuje się żadnych ulg z wyjątkiem członków honorowych PZW.

 

Wszyscy wędkarze łowiący w wodach ww. Okręgów PZW zobowiązani są do posiadania zezwolenia na amatorski połów ryb wydanego przez uprawnionego do rybactwa oraz przestrzegania warunków amatorskiego połowu ryb i rejestracji połowów.

 

Porozumienie dotyczy tylko członków PZW zrzeszonych w umawiających się Okręgach.

 

Okręg PZW w Tarnobrzegu podpisał również porozumienia z Okręgiem:

 

1. Częstochowa:

- udostępnia na zasadzie wzajemności ogólnie dostępne wody nizinne i górskie. Nie dotyczy wód, na których obowiązują dodatkowe składki. Umawiające się Okręgi wzajemnie honorują ustalony w Okręgach system ulg. Prawo do wędkowania mają członkowie umawiających się Okręgów po wniesieniu w macierzystych Okręgach składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości ustalonej przez dany Okręg.

 

2. Nadnotecki (Piła):

- udostępnia wszystkie wody ogólnie dostępne. Ulgowa składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód pełna (wszystkie wody, wszystkie metody i łódź) wynosi 112 zł oraz składka niepełna ( nizinna bez łodzi ) wynosi 100 zł. Taką składkę płacą zainteresowani wędkarze Okręgu Tarnobrzeg, natomiast wędkarze Nadnoteckiego Okręgu PZW wnoszą składkę ulgową Okręgu PZW w Tarnobrzegu na wszystkie wody w wysokości 125 zł oraz niepełną tzw. „rzeki” w wysokości 75 zł.

 

3. Tarnów:

- udostępnia na zasadzie wzajemności dla wędkarzy z Okręgu Tarnobrzeg po wniesieniu ulgowej składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach, wszystkie ogólnodostępne wody nizinne. Oznacza to, że wędkarz Okręgu Tarnów chcąc wędkować w ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnobrzeg wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnobrzeg w wysokości 75 zł i odwrotnie - wędkarz Okręgu Tarnobrzeg chcący wędkować w ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnów wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnów w wysokości 90 złotych.

Nie dotyczy wód w zbiornikach wydzielonych.

 

Ponadto umawiające się strony postanawiają:

Okręg Tarnów udostępni wędkarzom Okręgu Tarnobrzeg rzekę Wisłę – obwód rybacki Nr 5 – od ujścia rzeki Breń do ujścia rzeki Wisłoki po wniesieniu dodatkowej składki okręgowej w wysokości 50 zł.

Okręg Tarnobrzeg udostępni wędkarzom Okręgu Tarnów po wniesieniu dodatkowej składki okręgowej w wysokości 50 zł. odcinek rz. Wisły – obwód rybacki Nr 6 od ujścia rzeki Wisłoki do mostu drogowego w Nagnajowie oraz Kanał El. Połaniec.

 

4. Olsztyn:

- porozumienie dotyczy tylko i wyłącznie członków PZW zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Okręgu PZW Olsztyn i Okręgu PZW Tarnobrzeg.
Członkowie wymienionych Okręgów po wniesieniu składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia okręgowej składki ulgowej na wody nizinne w Okręgach zawierających porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu.

 

- członkowie Okręgu PZW Olsztyn wnoszą składkę na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Tarnobrzeg w wysokości 75 zł,

- członkowie Okręgu PZW Tarnobrzeg wnoszą składkę na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Olsztyn w wysokości 120 zł.

 

5. Wrocław:

- porozumienie dotyczy tylko i wyłącznie członków PZW zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Okręgu PZW Wrocław i Okręgu PZW Tarnobrzeg.

Członkowie wymienionych okręgów po wniesieniu pełnej rocznej składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód oraz niepełnej wraz z uzupełnieniem do pełnej w macierzystych okręgach mają prawo do wykupienia ulgowej składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu zawierającym porozumienie.

 

Ustala się wysokość rocznej składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w następującej wysokości:

- członkowie Okręgu PZW w Tarnobrzegu wnoszą składkę w wysokości 110,00 zł.

- członkowie Okręgu PZW we Wrocławiu wnoszą składkę w wysokości 75 zł.

- członkowie PZW Okręgu w Tarnobrzegu odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wieńcami” wnoszą składkę w wysokości 20 zł.

Porozumienie nie obejmuje ulg w składkach okręgowych.

 

Dotyczy Okręgu PZW we Wrocławiu:

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 zezwolenia na wędkowanie dla członków Okręgów wydawane będą wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system e-zezwoleń zgodnie z jego zasadami, dokonując płatności przez internet, do której będą doliczane obowiązujące prowizje, które wynoszą 10 zł. Zezwolenia na wędkowanie nie będą wydawane w formie papierowej.

 

 

Okręg Tarnobrzeg – udostępnia w ramach porozumień międzyokręgowych wszystkie ogólnodostępne wody nizinne (rzeki) wraz z drobnymi zbiornikami (wg wykazu wód udostępnionych w porozumieniu).

Prawo do wędkowania na wodach górskich daje wniesienie składki okręgowej w Okręgu Tarnobrzeg (nie dotyczy Okręgów, które udostępniają w porozumieniu wody górskie: np.: Częstochowa, Piotrków Trybunalski, którym udostępnia się wody górskie na zasadach wzajemności).

Na zbiornikach wodnych wydzielonych wymienionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką Okręgu Tarnobrzeg, obowiązuje składka Okręgu Tarnobrzeg w wysokości 160 zł. Do tej składki nie stosuje się ulg.

 

Uwaga:

1. Dodatkowe informacje dot. porozumień można uzyskać w Biurze Zarządu Okręgu lub na stronach Internetowych Okręgu.
2. Wędkując w wodach PZW należy posiadać zezwolenie oraz rejestr połowu ryb danego Okręgu. Wędkując na wodach ogólnodostępnych innych Okręgów – należy ponadto zapoznać się z Regulaminem danego łowiska.

3. Przypominamy, że na terenie Okręgu Tarnobrzeskiego obowiązuje zakaz łowienia metodą trollingową.

 

W porozumieniach na zasadach wzajemności honorujemy system ulg obowiązujący w Okręgu.

 

Wędkarzy, wędkujących w wodach umawiających się Okręgów, obowiązuje posiadanie zezwolenia na amatorski połów ryb wędką oraz przestrzeganie zawartych w nim zasad połowu. Ewidencja połowu, odbywa się w rejestrach połowu ryb stanowiących integralną część otrzymanego zezwolenia.

 

 

 

MAPA POROZUMIEŃ MIĘDZYOKRĘGOWYCH

 

Zarząd Okręgu

 

Załączniki:
Pobierz plik (Porozumienia 2021 r. - aktualizacja Kielce.pdf)Porozumienia 2021 r. - aktualizacja Kielce.pdf
Rozmiar: 214 kB