UWAGA WĘDKARZE !

Informujemy, że po wielu staraniach, dzięki przychylności Prezydenta Miasta Tarnobrzega Norberta Mastalerza, w dniu 7 października 2014 roku podpisaliśmy 10 letnią umowę użyczenia w bezpłatne używanie „części nieruchomości gruntowej ozn. nr ewid. 500/17 o pow. 0,44 ha położonej w Tarnobrzegu obręb Nagnajów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg z przeznaczeniem pod budowę obiektów związanych z urządzeniem bazy wędkarskiej wraz z zapleczem".

 

Za wykazane zrozumienie dla potrzeb naszych wędkarzy i całego Związku na ręce Pana Prezydenta składamy serdeczne podziękowania.

 

Jednocześnie liczymy, że dalsza współpraca Okręgu z Panem Prezydentem (czynnym wędkarzem) układać się będzie harmonijnie, czego kolejnym dowodem może być przedłużenie na dalszy okres umowy, na korzystanie z wód „Jeziora Tarnobrzeskiego".

 

Z wędkarski pozdrowieniem

Zarząd Okręgu PZW
w Tarnobrzegu