KOMUNIKAT NR 3

dot. Organizacji Mistrzostw Okręgu PZW w Tarnobrzegu

        w wędkarstwie karpiowym w roku 2021.

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje, że w dniach 19 – 22 sierpnia 2021 r. na Zbiorniku Nr 5 w Jeziórku  rozegrane zostaną zawody karpiowe o Mistrzostwo Okręgu.

 

Zawody rozegrane zostaną w klasyfikacji teamowej (dwóch zawodników + zawodnik rezerwowy (nieobowiązkowy) w kategorii seniorów.

 

Prawo startu w Mistrzostwach Okręgu w wędkarstwie karpiowym mają aktualni Teamowi Mistrzowie Kół/Klubów, członkowie Okręgu PZW w Tarnobrzegu (do karty zgłoszenia obowiązkowy załącznik – protokół z Karpiowych Mistrzostw Koła/Klubu).

W zależności od pojemności łowiska możliwy będzie start Taamów, które zajęły miejsca kolejne  w klasyfikacji Mistrzostw Kół/Klubów.

Zbiórka zawodników w dniu 19 sierpnia br. do godziny 7:30 przy Zbiorniku.

 

Zawody rozgrywane będą zgodnie z obowiązującymi „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego”

 

Składka stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów wynosi 300,00 zł od teamu i 70,00 zł od zawodnika rezerwowego.

 

Ww. składkę należy wpłacać na konto Okręgu w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu Nr 62 9434 0002 2001 1000 4415 0001 z dopiskiem „MO KARPIOWE” lub w Biurze Zarządu Okręgu.

Zgłoszenia przyjmuje Ewa Dąbek – Biuro Z.O. PZW w Tarnobrzegu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia do godz. 14:00 na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr 532 500 561 w godz: Poniedziałek 10:30 - 18:30 Wtorek – Piątek 7:00 – 15:00

 

Ze względu na obowiązujące ograniczenia dotyczące pandemii COVID-19 na zawodach obowiązuje losowanie stanowisk wędkarskich przez Organizatora.

Ze względu na pojemność łowiska organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości stanowisk.

 

Do punktacji zaliczane będą ryby: karpie i amury o wadze powyżej 3 kg.

Zawodnicy startujący w zawodach zobowiązani są posiadać dokumenty wędkarskie tzn. (zezwolenie uprawnionego do rybactwa, karta wędkarska, legitymacja członkowska PZW)

Wszyscy uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania procedur reżimu sanitarnego w związku z panującą pandemią. Szczegółowe zasady znajdują się w załączniku do komunikatu.

Zawodnicy zgłoszeni do startu w Mistrzostwach Okręgu, a nie przestrzegający powyższych ustaleń zostaną wykluczeni ze startu w Mistrzostwach Okręgu bez prawa zwrotu wniesionej składki.

Uwaga:

Okręg nie ponosi odpowiedzialności za straty i zdarzenia losowe wynikłe w trakcie trwania zawodów.

 

Zawodnicy startujący w zawodach ubezpieczają się na czas trwania zawodów we własnym zakresie.

 

Sędzia Główny – Jan Prychocen

 

                                                                   Organizator

 

                                                                       Okręgowy Kapitanat Sportowy

                                                

 

 

PLAN CZASOWY

Mistrzostw Okręgu PZW w Tarnobrzegu w Wędkarstwie Karpiowym

 

 

19 sierpnia 2021 r. czwartek

godz. 7.30  – potwierdzenie uczestnictwa (wiata przy Stawie Nr 3 w Jeziórku),

godz. 8.00 – powitanie zawodników, omówienie spraw organizacyjnych, losowanie stanowisk, udanie się zawodników przed wylosowane stanowiska,

godz. 9.00 – I sygnał: po którym zawodnicy wkraczają na stanowiska, rozbijanie namiotów, przygotowanie sprzętu wędkarskiego (30 min od pierwszego sygnału mają zawodnicy na wniesienie sprzętu w granice swojego stanowiska, po tym czasie zawodnikom nie wolno opuszczać stanowisk),

godz. 11.00 – II sygnał: zawodnicy mogą zacząć nęcić i rozpocząć łowienie.

 

22 sierpnia 2021 r. niedziela

godz. 12:45 – III sygnał (15 min przed końcem łowienia),

godz. 13.00 – IV sygnał -  koniec łowienia

godz. 13.15 – V sygnał – zakończenie tury zawodów

godz.14.00 - oficjalne zakończenie zawodów oraz ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów.

 

Zarząd Okręgu,

Zarząd Koła,

Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego 

 

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie możliwości odbywania Walnych sprawozdawczo-wyborczych zgromadzeń członków Kół Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Okręgowych Zjazdów Delegatów PZW informujemy, że z powodu trwającego nadal stanu zagrożenia epidemicznego oraz obowiązujące obostrzenia dotyczące m.in. organizowanie zgromadzeń, uniemożliwiają obecnie przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo wyborczej na wszystkich szczeblach organizacyjnych naszego Związku.


W myśl postanowień Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 15 marca 2017 roku § 2 stanowi, że podstawą prawną działania Związku jest Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz Statut Polskiego Związku Wędkarskiego.

Zgodnie z treścią przepisu Art. 10 ust. 1f Ustawy prawo o stowarzyszeniach – „Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.”


Zarząd Główny PZW stale i na bieżąco analizuje przedmiotowe zagadnienie w kontekście możliwości ogłoszenia rozpoczęcia Kampanii sprawozdawczo-wyborczej do władz i organów Związku.


Na podstawie § 23 i 25 oraz § 30 pkt 3, Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w związku z art.10 pkt 1b, 1c, 1e i 1f ustawy Prawo o stowarzyszeniach - Ustawa z dnia 7.04.1989 Dz.U z 2019 poz.713 i z 2020 poz.695, w związku z zaistniałymi nadzwyczajnymi okolicznościami, na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego w dniu 19 września 2020 roku podjął Uchwałę nr 262/IX/2020 w sprawie zwołania XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego oraz określenia terminów prac przygotowawczych.

Podjęta uchwała upoważnia Prezydium Zarządu Głównego PZW do zwołania XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW oraz określenia terminów prac przygotowawczych do XXXII KZD PZW, tj. odbycia Okręgowych Zjazdów Delegatów PZW oraz Walnych zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych Kół PZW.


Reasumując Zarząd Główny PZW informuje, że kadencja władz i organów Związku trwa nadal, a wobec istniejących prawnych ograniczeń, brak jest możliwości przeprowadzenia prawidłowych wyborów na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Jeśli tylko zostaną zniesione obostrzenia dotyczące m.in. liczebności uczestników w organizowanych zgromadzeniach, zostanie podjęta i ogłoszona stosowna uchwała.

                                                                                             
  Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego

 

 

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że ze względu na zarastanie Zalewu w Szymanowicach   nocne gruntowe zawody wędkarskie „Jarmark Św. Jacka” odbędą się na Zbiorniku Nr 5  w Jeziórku organizowane przez Koło PZW Nr 27 w Klimontowie w dniach 14.08.2021 r. – 15.08.2021 r.

 

PLAN CZASOWY

wędkarskich zawodów gruntowych „Jarmark Św. Jacka”

14 - 15 sierpnia 2021 r. – Zbiornik Nr 5 w Jeziórku

 

14.08.2021 r.

- do godz. 10:00             - zbiórka zawodników (drużyn)

- godz. 10:00 – 10:30     - odprawa, losowanie stanowisk, wyjazd na stanowiska

- godz. 10:30 – 12:00     - przygotowanie do zawodów

- godz. 12:00                  - rozpoczęcie łowienia

- godz. 17:30                  - gorący posiłek

15.08.2021 r.

-  godz. 8:00             - gorący posiłek

- godz. 9:00            - zakończenie zawodów

- godz. 9:30             - ogłoszenie wyników

W zawodach biorą udział dwuosobowe drużyny. Ilość drużyn ograniczona do 14. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Składka stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów wynosi 240,00 zł od drużyny.

Zgłoszenia przyjmuje Kol. Andrzej Kaczmarski tel. 881 730 430.

 

ZAPRASZAMY

 

 

Informujemy,

że w związku z niską frekwencją i innymi utrudnieniami od nas niezależnymi

zawody - Mistrzostwa Okręgu PZW w Tarnobrzegu w wędkarstwie karpiowym

zostały przełożone i rozegrane będą w późniejszym terminie o czym powiadomimy stosownym komunikatem.

 

 

 

Komunikat

wędkarskich zawodów feederowych z cyklu „Wędkarz Roku”

8 sierpień 2021 r. – Zalew Szymanowice

                                                                     

Zarząd Koła PZW Nr 27 w Klimontowie informuje wędkarzy,

że w dniu 08.08.2021 r. odbędą się pierwsze zawody feederowe z cyklu „Wędkarz Roku”.

Zbiórka zawodników – przy wiacie na działce PZW przy Zalewie Szymanowice o godz. 6:00.

Zgłoszenia przyjmuje Ewa Dąbek  – Biuro Z.O. PZW w Tarnobrzegu

tel. 532 500 561 w godz:  poniedziałek 10:30 - 18:30 i wtorek - piątek 7:00 - 15:00

w nieprzekraczalnym terminie do 3 sierpnia 2021 r.

Składka stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów wynosi 50,00 zł od osoby.

Zgłoszenie jest jednoznaczne z ww. składką.

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego.

 

 

PLAN CZASOWY

wędkarskich zawodów feederowych z cyklu „Wędkarz Roku”

8 sierpień 2021 r. – Zalew Szymanowice

 

- godz. 6:00                - zbiórka zawodników - wiata na działce przy Zalewie w Szymanowicach

- godz. 6:00 – 6:30     - odprawa, losowanie stanowisk, wyjazd na stanowiska

-godz. 6:30 – 8:30      - przygotowanie do zawodów

- godz. 8:30                - rozpoczęcie łowienia

- godz. 13:30              - zakończenie łowienia

- godz. 14:00              - posiłek, zakończenie zawodów

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany planu czasowego zawodów.

 

ORGANIZATOR

 

 

 

Informacja dot. terminów organizacji zawodów

 

 W dniach 29-30.05.2021 r. zostaną rozegrane Mistrzostwa Okręgu w wędkarstwie spławikowym na Stawie Nr 3 w Jeziórku.

 W dniach 5-6.06.2021 zostaną rozegrane Mistrzostwa Okręgu w wędkarstwie spinningowym na Rz. Wiśle w Sandomierzu oraz Mistrzostwa Okręgu w wędkarstwie feederowym na Zbiorniku w Koprzywnicy (zmiana z 10-11 kwietnia).

 1. W dniach 11-13.06.2021 zostaną rozegrane Mistrzostwa Okręgu w dyscyplinie karpiowej na Zalewie w Janowie Lubelskim.

 2. W dniach 25-27.06.2021 zostaną rozegrane krajowe zawody z cyklu Grand Prix Polski w wędkarstwie spławikowym na Zalewie w Szymanowicach (zmiana z 21-23 maja).

 3. Mistrzostwa Okręgu w wędkarstwie spinningowym teamów z łodzi zostają przeniesione z 26-27.06.2021 na inny termin, o którym poinformujemy w późniejszym czasie.

 

 

 

 

W załącznikach do pobrania będą udostępniane kolejne pliki.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (I Tura.pdf)I Tura.pdf
Rozmiar: 468 kB

Pobierz plik (II Tura.pdf)II Tura.pdf
Rozmiar: 663 kB

Pobierz plik (Losowanie sektorów.pdf)Losowanie sektorów.pdf
Rozmiar: 268 kB

Pobierz plik (Trening.pdf)Trening.pdf
Rozmiar: 216 kB

Pobierz plik (Wszystko.pdf)I i II tura - końcowe
Rozmiar: 928 kB

REGULAMIN ZBIORNIKA WODNEGO „OCZKO”

W STALOWEJ WOLI

Opracowany w oparciu o Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb i Regulamin wędkowania na zbiornikach wydzielonych.

 1. 1. Prawo do wędkowania uprawnia posiadanie karty wędkarskiej, wykupienie składki członkowskiej PZW, składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód Okręgu Tarnobrzeg.
 2. 2. Obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb. Złowione ryby, zabierane z łowiska, muszą być wpisane do rejestru połowów bezpośrednio po ich złowieniu. (Druk rejestru połowów jest wydawany w momencie wnoszenia składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód Okręgu).
 3. 3. Ryby złowione i przeznaczone do zabrania należy przechowywać żywe w siatce z obręczami.
 4. 4. Łowienie ryb dozwolone tylko z brzegu, zabrania się wywożenia przynęty oraz połowu ryb ze środków pływających.
 5. 5. Ogranicza się stosowanie zanęty do 1,5 litra nawilżonej (gotowej).
 6. 6. Dopuszcza się wędkowanie na jedną wędkę metodą spławikową.
 7. 7. Połów metodą spinningową dopuszczony jest w okresie od 01.10 do 31.12.
 8. 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz patroszenie i obierania złowionych ryb na łowisku.
 9. 9. Łowisko jest dostępne w porze dziennej (Obowiązuje zakaz połowu ryb w porze nocnej. Za porę nocną uważa się czas: godzinę po zachodzie słońca i godzinę przed wschodem słońca - zgodnie z zapisem kalendarzowym.)Wędkarz przebywający na łowisku w porze nocnej jest zobowiązany do nie rozkładania sprzętu wędkarskiego.
 10. 10. Wprowadza się wymiary i limity ochronne dla:

AMUR                              – BEZWZGLĘDNA ZASADA „ZŁÓW I WYPUŚĆ”

KARP                              – 35 cm

JAŹ                                 – 30 cm

KARAŚ Z-TY                  – 30 cm (podkreślone gatunki - razem 2 sztuki tygodniowo)

LIN                                  – 35 cm

PŁOĆ                             – 15 cm

OKOŃ                            – 18 cm

WZDRĘGA                    – 15 cm

Płoć, okoń, wzdręga i pozostałe gatunki – 2 kg dziennie.

 1. 11. Nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu jest wykroczeniem w myśl art. 27, ust. 1 pkt 1 ustawy o rybactwie śródlądowym.
 2. 12. Prawo do kontroli w zakresie przestrzegania regulaminu połowu na łowisku, mają osoby wymienione w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb par. 9.
 3. 13. W pozostałych nie uregulowanych Regulaminem sprawach, obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU NR 130 Z DNIA 10.04.2017 R.