Wykaz

Okręgów z którymi Okręg PZW Tarnobrzeg zawarł porozumienia międzyokręgowe i zasady stosowania tych porozumień w 2014 roku.

 1. Biała Podlaska - wszystkie wody nizinne ogólnodostępne.
 2. Białystok - wszystkie wody nizinne ogólnodostępne.
 3. Chełm – udostępnia wszystkie ogólnodostępne wody nizinne. Nie dotyczy wód na których obowiązują dodatkowe składki.
 4. Częstochowa - udostępnia ogólnie dostępne wody nizinne i górskie będące w użytkowaniu Okręgu bez łowisk specjalnych.
 5. Kielce – udostępniają wszystkie wody nizinne i górskie. Na zbiorniki wydzielone Okręgu Tarnobrzeg, wędkarze Okręgu Kielce, wnoszą dopłatę, w wysokości 110 zł.
 6. Legnica – wszystkie użytkowane przez Okręg wody udostępnione do powszechnego wędkowania.
 7. Lublin - udostępnia wody nizinne z wyłączeniem jeziora Rogoźno i innych łowisk o statusie łowisk specjalnych. Wędkowanie na wodach górskich może odbywać się po wniesieniu składki uzupełniającej obowiązującej w Okręgu Lublin.
 8. Piotrków Trybunalski - udostępnia wszystkie ogólnodostępne wody użytkowane przez Okręg za wartość składki członkowskiej okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie Okręgu, na zasadach wzajemności.
 9. Przemyśl - udostępnia wszystkie wody ogólnodostępne nizinne i górskie oraz zb. Lubliniec Stary na rzece Wirowa po wniesieniu dodatkowej składki w wysokości 50 zł. Wędkarze Okręgu Przemyśl chcący wędkować w wodach nizinnych i górskich (rzekach) Okręgu Tarnobrzeg wnoszą na zasadzie wzajemności składkę w wysokości 50 zł. Z wnoszenia dodatkowych składek okręgowych zwolnieni są wędkarze, członkowie umawiających się Okręgów odznaczeni odznaką PZW srebrną, złotą i złotą z wieńcami.
 10. Radom – udostępnia wszystkie wody nizinne i górskie ogólnodostępne. Na Zalewie Domaniów obowiązuje dodatkowa składka za wędkowanie i wynosi 25 zł. Za prawo połowu ryb za środków pływających należy wnieść dodatkową składkę w wysokości 50 zł.
 11. Rzeszów – udostępnia w opcji „zero" wody płynące nizinne i górskie. Na zbiornikach wodnych tzw. „wydzielonych" wędkowanie dla wędkarzy Okręgu Tarnobrzeg jest dozwolone po wniesieniu przez nich, dodatkowej składki w wysokości 83 zł. Natomiast wędkarz Okręgu Rzeszów za prawo do wędkowania na zbiornikach wodnych „wydzielonych" Okręgu Tarnobrzeg wnosi dodatkową składkę w wysokości 110 zł. Z wnoszenia dodatkowych składek okręgowych zwolnieni są wędkarze, członkowie umawiających się Okręgów odznaczeni odznaką PZW srebrną, złotą i złotą z wieńcami
 12. Siedlce - udostępnia następujące wody nizinne: rz. Bug – obwód rybacki Nr 4, rz. Liwiec – obwód rybacki Nr 1, rz. Wilgę – obwód rybacki Nr 1, rz. Okrzejkę – obwód rybacki Nr 1 wraz z dopływami położonymi na terenie działania Okręgu Siedlce oraz zbiorniki drobne.
 13. Sieradz – udostępnia wszystkie ogólnodostępne wody nizinne.
 14. Tarnów – udostępnia dla wędkarzy z Okręgu Tarnobrzeg po wniesieniu składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach, wszystkie wody ogólnodostępne w tzw. wersji 50/50. Znaczy to, że wędkarz Okręgu Tarnów chcąc wędkować na ogólnodostępnych wodach Okręgu Tarnobrzeg wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnobrzeg w wysokości 65 zł. I odwrotnie wędkarz Okręgu Tarnobrzeg chcący wędkować w wodach ogólnodostępnych Okręgu Tarnów wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnów w wysokości 70 zł. Nie dotyczy wód w zbiornikach wydzielonych.
  Ponad to Okręg Tarnów udostępnia wędkarzom Okręgu Tarnobrzeg rzekę Wisłę – obwód rybacki Nr 5 – od ujścia rzeki Breń do ujścia rzeki Wisłoki po wniesieniu dodatkowej składki okręgowej w wysokości 30 zł.
  W zamian za to Okręg Tarnobrzeg udostępnia wędkarzom Okręgu Tarnów po wniesieniu dodatkowej składki okręgowej w wysokości 30 zł. – odcinek rz. Wisły – obwód rybacki Nr 6 – od ujścia rzeki Wisłoki do mostu drogowego w Nagnajowie oraz Kanał El. Połaniec.
  Wędkarze umawiających się Okręgów ( Tarnów, Tarnobrzeg ) po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym Okręgu mogą wykupić składkę dodatkową w wysokości 115 zł., która uprawnia do wędkowania na wszystkich wodach umawiających się Okręgów.
 15. Krosno – dla wędkarzy odznaczonych odznaką PZW srebrną, złotą i złotą z wieńcami, na zasadzie wzajemności, udostępnia ogólnie dostępne wody nizinne.
 16. Wałbrzych – udostępnia wszystkie wody nizinne i górskie będące w użytkowaniu Okręgu z wyłączeniem łowisk specjalnych.
 17. Zamość – brak porozumienia.
 18. Okręg Tarnobrzeg – udostępnia w ramach porozumień międzyokręgowych wszystkie ogólnodostępne wody nizinne ( rzeki ) wraz z drobnymi zbiornikami ( wg wykazu wód udostępnionych w porozumieniu). Prawo do wędkowania na wodach górskich daje wniesienie składki okręgowej w Okręgu Tarnobrzeg. ( Nie dotyczy Okręgów: Częstochowa, Radom, Rzeszów, Przemyśl, Kielce, Legnica, Piotrków Trybunalski, Wałbrzych, którym udostępnia się wody górskie na zasadach wzajemności).
  Na zbiornikach wodnych wydzielonych wymienionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką Okręgu Tarnobrzeg, obowiązuje składka uzupełniająca Okręgu Tarnobrzeg w wysokości 160 zł. Do tej składki nie stosuje się ulg. Wyjątek stanowi Okręg Kielce i Rzeszów z którymi zawarto odrębne porozumienia.

Uwagi dodatkowe:

1. Wszystkie dodatkowe i pełniejsze informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Okręgu albo na odpowiednich stronach Internetowych danego Okręgu.
2. Wędkując w wodach PZW należy posiadać zezwolenie oraz rejestr połowu ryb danego Okręgu.
3. Wędkując na wodach ogólnodostępnych i innych gdzie obowiązuje RAPR – należy ponadto zapoznać się z Regulaminem danego łowiska.
4. Przypominamy, że na terenie Okręgu tarnobrzeskiego obowiązuje zakaz łowienia metodą trollingową.

W porozumienia na zasadach wzajemności honorujemy ulgę z tytułu posiadania odznaki PZW złotej z wieńcami.

Zarząd Okręgu