Ogólnopolskie Spławikowe Zawody Wędkarskie


Grand Prix Polski – Szymanowice 2018.

 

o „Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego”

 

Komunikat Nr 2

 

 

           Zgodnie z decyzją Głównego Kapitanatu Sportowego informujemy, że zawody rangi Grand Prix Polski oraz Mistrzostw Polski zostają przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego zatwierdzonymi Uchwałą Zarządu Głównego PZW nr 16/XII/2017 z dnia 16.12.2017r. z późniejszymi zmianami (Uchwałą Nr 11/II/2018 z dnia 24.02.2018 r. oraz Uchwałą  Nr 25/III/2018 r. z dnia 24.03.2018 r.).

Warunkiem dopuszczenia zawodników do udziału w ww. zawodach jest skuteczne dostarczenie przed zawodami do Zespołu Sportu Zarządu Głównego PZW w Warszawie, oświadczenia, zgodnie z § 2 pkt. 2 ppkt. d. Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego (Część I). Oświadczenie dotyczy zobowiązania zawodnika o tym, że nie jest członkiem innej organizacji lub związku, w którym uprawiane są dyscypliny wędkarskie opierające swoje przepisy na zasadach określonych w CIPS, ICSF, FIPSed, EAF, oraz innych, których członkiem jest PZW.

Skan oświadczenia należy również dołączyć do karty zgłoszeniowej, przesyłanej do organizatora zawodów.

Okręgi/Kluby, które zgłosiły już start w zawodach prosimy o przekazanie w/w skanów oświadczeń   do organizatora.

Pozostałe informacje dotyczące zawodów zostaną przekazane w Komunikacie Nr 3.

Organizator