Informujemy,

 

 

że Komisja Ofertowa na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2018 r.


w sprawie wyboru oferty do zapytania ofertowego Nr 2/2018


dotyczącego wykonania systemu monitoringu


w siedzibie Okręgu PZW w Tarnobrzegu,


po szczegółowej analizie otrzymanych ofert,


kierując się przedstawionymi kryteriami ocen ofert


wybrała ofertę Solid Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa.