Uwaga Wędkarze !

 

 

Informujemy, że zgodnie z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 17 czerwca 2019 r. L.dz. IMK.-VI.6850.2.2019, które otrzymaliśmy dnia 4 lipca utraciliśmy możliwość dalszego użytkowania zbiornika wodnego w Karwowie. W związku z tym od dnia 1 lipca zgodnie z ww. decyzją Burmistrza Polski Związek Wędkarski nie jest już użytkownikiem wędkarskim tego akwenu, a Koło PZW Nr 23 w Opatowie nie jest już jego opiekunem.

Rozmowa z Panem Burmistrzem w dniu 9 lipca br. , w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów, nie przyniosła zmian w zajmowanym przez Burmistrza stanowisku.

 

 

Nadmieniamy, że w związku z zaistniałą sytuacją straciły moc wszystkie regulaminy PZW obowiązujące dotychczas na tym łowisku.

 

 

Wędkować mogą wszyscy posiadający Kartę wędkarską, a łowiących obowiązują limity i wymiary ochronne zgodnie z ustawą o Rybactwie śródlądowym z póżniejszymi zmianami.