ZARZĄDZENIE

 

      Z uwagi na zagrożenie wirusem określonym w ustawie z dnia 2.03.2020 r. jako COVID-19, Dyrektor Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu, realizując przepisy ogólne i szczegółowe tej ustawy oraz włączając się w działania profilaktyczno - zapobiegawcze wprowadza z dniem 17 marca 2020 roku do odwołania ograniczenia w pracy Biura i w obsłudze interesantów przez Biuro Z.O. PZW w Tarnobrzegu:

  1. 1. Biuro Zarządu Okręgu w ww. terminie jest zamknięte i pracuje w trybie dyżurowań telefonicznych i pracy zdalnej.
  2. 2. Obsługę interesantów w godzinach pracy Biura ogranicza się do formy telefonicznej z wykorzystaniem telefonów służbowych.
  3. 3. Zawiesza się obsługę kasową. Wszelkie operacje finansowe realizowane będą w formie przelewów bankowych.
  4. 4. Przekazywanie dokumentów, rozliczeń, druków, sprawozdań do Biura Z.O. odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
  5. 5. Pobieranie znaków o druków wartościowych odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim ustaleniu drogą telefoniczną dnia i godziny odbioru po wcześniejszym podaniu wielkości zapotrzebowania. Wydanie i sprawdzenie zgodności z pokwitowaniem odbioru następować będzie przy zachowaniu środków ostrożnośći.
  6. 6. Ze sprawami nie wymagającymi pilnego trybu postępowania proszę wstrzymać się do czasu odwołania powyższonego zagrożenia epidemicznego.