REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

1. Organizatorem konkursu jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu.

2. Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży tematyki ochrony środowiska przyrodniczego, poszanowania jego praw oraz zainteresowanie ich wędkarstwem jako formą aktywnego spędzania czasu wolnego.

3. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież do 24 roku życia z terenu działania Okręgu PZW w Tarnobrzegu bez względu na przynależność do PZW. Osoby niezrzeszone, mogą brać udział w konkursie.

4. Prace konkursowe muszą być związane z tematem :

 

Plakat z szeroko pojęta problematyka ekologii i czystości środowiska naturalnego wód na terenie działania naszego Okręgu.

 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach wiekowych:

 

a) 3 - 6 lat

b) 7 - 10 lat

c) 11 - 13 lat

d) 13 - 16 lat

e) 16-24 lat


6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. collage, malarstwo, grafika, rysunek). Format prac max. 50 x 70 cm.

7. Termin przesłania prac upływa dnia 31 maj 2021 roku. Należy je przesłać - dostarczyć do Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, ul Przy Zalewie 2, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data stempla pocztowego. Dopuszcza się przesłanie w formie elektronicznej - skan lub fotografia wykonanej pracy (wielkość max. 3 MB, format: PNG, JPEG, BMP) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Każda z prac musi posiadać na odwrocie dane dotyczące autora pracy : nazwisko i imię, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres email.

9. Organizator konkursu zapewnia nagrody niespodzianki.

10. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia ilości miejsc nagrodzonych.

11. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez powołane przez Organizatora Jury. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni na stronie internetowej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu. Termin ogłoszenia wyników zostanie podany po 10.06.2021 r. i będzie uzależniony od ilości prac konkursowych.

12. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:

- przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych,

- wyraża zgodę na publikację swojej pracy i nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocji.


13. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i ogłoszenia wyników konkursu.

Przystępując do konkursu uczestnik (jego rodzic lub opiekun) wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska do publicznej wiadomości.

 

Organizator

Załączniki:
Pobierz plik (REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 2021.pdf)REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 2021.pdf
Rozmiar: 237 kB