GłóWNA KSIęGOWA - FK:

Joanna Golik
 
+ 48 668 431 211 godz. 7:00 - 15:00
 
 
KSIęGOWA - ZNAKI - FK:
 
Elżbieta Bednarek
 
+48 880 740 896 godz. 7:00 - 15:00
 
 
ZAGOSPODAROWANIE WóD - GRW:
 
mgr inż. Ireneusz Swobodziński
 
+ 48 784 577 089 godz. 7:00 - 15:00
 
 
OCHRONA WóD - OW:
 
Łukasz Szymański
 
+ 48 606 810 966 godz. 7:00 - 15:00
 
 
SPORT:
 
Ewa Dąbek
 
+ 48 532 500 561 godz. 7:00 - 15:00