KONKURS FOTOGRAFICZNO – PLASTYCZNY

,,  RYBY – WODA - PRZYGODA ‘’

 

Okręg PZW Tarnobrzeg zaprasza do udziału w wakacyjnym konkursie fotograficzno – plastycznym.

  1. Celem konkursu jest

-  popularyzacja idei wędkarstwa i działalności PZW szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Wędkarstwo to przecież świetne hobby, uczy cierpliwości, uważności, to sposób na spędzenie wolnego czasu i kontakt z naturą

- poszerzenie wiedzy z zakresu bezpiecznego wypoczynku nad wodą, etyki wędkarskiej, ekologii i ochrony środowiska, zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody i poczucia odpowiedzialności za nią.

  1. Zadaniem uczestnika jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej (dowolną techniką) lub fotograficznej. Prace na odwrocie należy opisać ( imię i nazwisko autora, wiek, adres i nr telefonu, imię i nazwisko opiekuna ).
  2. Termin składania prac do 25 września 2023 r. Termin podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród zostanie podany na naszej stronie internetowej www.pzwtarnobrzeg.pl
  3. Kategorie wiekowe

-  KATEGORIA I – do 6 lat

- KATEGORIA II – 7 - 10 lat

- KATEGORIA III – 11 - 15 lat

- KATEGORIA IV – 16 i powyżej 

  1. Prace będą oceniane przez Jury i w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. Najciekawsze prace będzie można oglądać na organizowanych przez ZG PZW Targach Wędkarskich w Kielcach.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO EKSPOZYCJI PRAC NOMINOWANYCH, WYRÓŻNIONYCH I NAGRODZONYCH.

PRACE   NALEŻY PRZESŁAĆ  DROGĄ POCZTOWĄ  LUB DOSTARCZYĆ  OSOBIŚCIE NA ADRES SIEDZIBY OKRĘGU:

Okręg PZW Tarnobrzeg

Przy Zalewie 2

39 – 400 Tarnobrzeg

 

 

               

Załączniki:
Pobierz plik (KARTA ZGŁOSZENIA.doc)KARTA ZGŁOSZENIA.doc
Rozmiar: 33 kB

Pobierz plik (KONKURS RYBY WODA PRZYGODA.doc)KONKURS RYBY WODA PRZYGODA.doc
Rozmiar: 33 kB

Pobierz plik (Załącznik nr 1 do konkursu.doc)Załącznik nr 1 do konkursu.doc
Rozmiar: 26 kB