Wyjaśnienie dot. niepełnosprawności.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego PZW nr 66/IX/2023 w sprawie: ustanowienia składki

członkowskiej na 2024 r. i Uchwałą  nr 236 Zarządu Okręgu PZW w Tarnobrzegu z dn. 13.11.2023 r.

ulga z tytułu niepełnosprawności przysługuje członkom legitymującym się

uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.