Szczegóły w załączniku.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Przyjmowanie sładek - 6 Janów Lub..pdf)Przyjmowanie sładek - 6 Janów Lub..pdf
Rozmiar: 341 kB

 

 

KOŁA I KLUBY ! - prosimy o zgłaszanie propozycji imprez okręgowych


organizowanych na wodach naszego Okręgu do końca grudnia 2020 r.


do Biura Z.O. do Działu Sportu email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W związku ze zbliżającymi się terminami zaplanowanych zawodów w dyscyplinie podlodowej, ujętych w terminarzu imprez sportowych GKS PZW Na rok 2021 , koordynator dyscypliny przesłał zapytanie do Ministerstwa Sportu odnośnie możliwości organizowania sportowych zawodów wędkarskich przez Polski Związek Wędkarski w aktualnej sytuacji pandemii Covid -19 i obostrzeń wynikających z obowiązujących aktualnie przepisów.

 

Poniżej przedstawiamy odpowiedź.

 

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami § 10 ust. 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.), do dnia 31 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) ) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

 

Stosownie do postanowień § 10 ust. 16 ww. rozporządzenia, okoliczności, o których mowa w ust. 15 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

 

Oznacza to, że w świetle ww. przepisów, aby prowadzić zajęcia/szkolenie/współzawodnictwo sportowe niezależnie od dyscypliny (a tym samym także korzystać z określonego obiektu) niezbędne jest posiadanie co najmniej dokumentu wystawionego przez polski związek sportowy.

 

W związku z tym, w chwili obecnej nie jest możliwe organizowanie zawodów przez Polski Związek Wędkarski.

 

pzdrawiam

Wojciech Dobrowolski
naczelnik wydziału
Wydział Upowszechniania Sportu w Społeczeństwie
Departament Sportu dla Wszystkich

 

 

Wobec takiej odpowiedzi ze strony Ministerstwa Sportu informujemy, że do czasu zmiany przepisów § 10 ust. 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii , wszystkie zaplanowane w tym terminie zawody nie mogą zostać rozegrane.

 

O zaistnieniu ewentualnych zmian poinformujemy.

 

18-12-2020 r.

 

Zarybienia z obostrzeniami w trakcie aktualizacji:

1. Zalew w Nowej Dębie - zakaz wędkowania do dnia 8 grudnia 2020 r. włącznie,

2. Zb. Podole - zasada NO KILL do dnia 22 grudnia br. włącznie.

3. Zalew Buczyna - zasada NO KILL do dnia 6 grudnia włącznie, a do końca roku zakaz łowienia na żywą i martwą rybkę oraz jej części.

4. Staw Nr 3 w Jeziórku - zakaz wędkowania do dnia 8 grudnia włącznie.

5. Zalew Szymanowice - zakaz wędkowania do dnia 8 grudnia włącznie.

6. Zb. Wysoki Wał - zakaz wędkowania do dnia 21 grudnia włącznie.

7. Zb. Topiołki - zakaz wędkowania do dnia 20 grudnia włącznie.

8. Zalew w Koprzywnicy - zasada NO KILL do dnia 15 grudnia włącznie.

9. Stawy Zwierzyniec w Tarnobrzegu - zasada NO KILL na wszystkich stawach do dnia 18 grudnia włącznie.

10. Zb. Zarzecze - zakaz wędkowania do dnia 21 grudnia włącznie.

11. Zb. Warchoły - od dnia 23 grudnia br. do dnia 6 stycznia 2021 r. włącznie obowiązuje zasada NO KILL.

12. Staw Przejazd i Staw Basen - zakaz wędkowania do dnia 21 grudnia włącznie.

13. Zb. Tenczynopol - zakaz wędkowania do dnia 23 grudnia włącznie.

 

 

 

 

 

Zarybienia 16-28- 11 - 2020 r. - informacja w trakcie aktualizacji.

21-11-2020 r.:

1. Stawy w Zdanowie,

2. Stawy Zwierzyniec,

3. Stawy w Jeziórku Nr 2, 3 i 5,

4. Zalew Klonowe,

5. Staw Basen i Przejazd w Lipie

6. Zalew w Zaklikowie,

7. Zb. Wysoki Wał,

8. Jezioro Tarnobrzeskie.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Zarybienia 13-11-2020 r. :

 1. 1. Zalew Buczyna – zasada NO KILL do dnia 26 listopada br. włącznie,
 2. 2. Zalew Szymanowice
 3. 3. Staw Nr 5 w Jeziórku
 4. 4. Zb. Warchoły
 5. 5. Zalew Zaklików
 6. 6. Staw Basen
 7. 7. Staw Przejazd
 8. 8. Zb. Wysoki Wał
 9. 9. Jeziórko Nr 2
 10. 10. Zalew w Koprzywnicy
 11. 11. Zb. Zrębin – zakaz wędkowania do dnia 28 listopada włącznie.

 

Dnia 6 listopada zarybiono:

 1. 1. Zb. Zrębin
 2. 2. Zalew Szymanowice
 3. 3. Jezioro Tarnobrzeskie
 4. 4. Zb. Wysoki Wał w Zbydniowie
 5. 5. Zalew w Zaklikowie

 

 

Dnia 30 października 2020 r. dokonano zarybień następujących wód:

 

 1. 1. Zalew w Zaklikowie - zasada NO KILL do dnia 6 listopada włącznie,
 2. 2. Zb. w Zarzeczu - zakaz wędkowania do dnia 13 listopada włącznie,
 3. 3. Staw przy Dworze w Rudniku - zasada NO KILL do dnia 13 listopada włącznie,
 4. 4. Zb. Techniczny - zakaz zabierania ryb do dnia 5 listopada włącznie,
 5. 5. Staw Nr 2 w Jeziórku - zakaz wędkowania do dnia 1 listopada włącznie,
 6. 6. Staw Nr 3 w Jeziórku - zakaz wędkowania do dnia 13 listopada włącznie,
 7. 7. Jezioro Tarnobrzeskie,
 8. 8. Zb. Topiołki - zasada NO KILL do dnia 12 listopada włącznie,
 9. 9. Zb. Zrębin w Połańcu,
 10. 10. Zalew w Koprzywnicy,
 11. 11. Zalew Szymanowice.

 

Dnia 23-10-2020 r. zarybiono karpiem trzylatkiem następujące zbiorniki wodne:

 

1. Zb. Orliska - zakaz wędkowania od dnia 24 października do dnia 6 listopada włącznie,

2. Staw Nr 2 w Jeziórku - zakaz wędkowania od dnia 24 października do dnia 1 listopada włącznie,

3. Zb. Klonowe,

4. Zb. Techniczny - zakaz zabierania ryb do dnia 5 listopada włącznie,

5. Zb. Warchoły - zasada NO KILL do dnia 6 listopada włącznie,

6. Zalew w Zaklikowie - zasada NO KILL do dnia 6 listopada włącznie.

 INFORMACJA

 

W związku z zawarciem porozumień międzyokręgowych na wody płynące ogólnodostępne, które umożliwiają wędkowanie po wniesieniu składki na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w Tarnobrzegu w wysokości 10,00 złotych informujemy, że aby Członkowie umawiających się Okręgów mogli wędkować na zbiornikach wydzielonych Okręgu Tarnobrzeskiego muszą wnieść składkę na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości:

 

 

-    125,00 złotych    -    młodzież szkolna i studenci w wieku 18 do 24 lat,

                                 -    członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

                                 -    kobiety po ukończeniu 60 roku życia,

                                 -    mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,

                                 -    osoby o widocznej niepełnosprawności,

     WYKAZ WÓD udostępnionych do wędkowania po wniesieniu składki 125,00 zł.

-    60,00 złotych      -    młodzież szkolna w wieku od 16 do 18 lat

     WYKAZ WÓD udostępnionych do wędkowania po wniesieniu składki 60,00 zł.

-    160,00 złotych    -    członkowie, którzy nie posiadają prawa do żadnej ulgi

     WYKAZ WÓD udostępnionych do wędkowania po wniesieniu składki 160,00 zł.

 

Wędkarze, którzy wnieśli składkę na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniającą do wędkowania tylko na wodach nizinnych i górskich (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych) w innych Okręgach niż Tarnobrzeg zobowiązani są do wniesienia jednej z w/w składek, aby móc wędkować na zbiornikach wydzielonych naszego Okręgu.

 

 

Składka uzupełniająca w wysokości 110,00 złotych (tabela składek Lp.III.1.) jest składką uzupełniającą do składki niepełnej na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Tarnobrzeskiego na wody nizinne i górskie (tabela składek Lp. II.1.).

 

 

Wniesienie obydwóch składek daje prawo do wędkowania na wszystkich wodach ogólnodostępnych i zbiornikach wydzielonych Okręgu PZW w Tarnobrzegu (równowartość składki pełnej – tabela składek Lp. I.1.) z wyłączeniem zbiorników Jeziórko Nr 5 oraz Jezioro Tarnobrzeskie.

 

 

Wniesienie składki na ochronę i zagospodarowanie wód na wody ogólnodostępne płynące w Okręgu innym niż Tarnobrzeg nie daje prawa wniesienia składki uzupełniającej w wysokości 110,00 złotych.

 

 

 

 

W związku w wprowadzeniem nowych zasady bezpieczeństwa w całym kraju od dnia 24-10-2020 r.

odwołane zostają wszystkie zawody wędkarskie,

a otrzymane zezwolenia na ich przeprowadzenie zostają anulowane.

 

 

 

Informujemy,

że pobieranie przez Skarbników Kół znaków wartościowych na 2021 r.

możliwe jest jedynie po wcześniejszym telefonicznym lub emailowym uzgodnieniu

z Działem Księgowości

tel. 15 822 46 47 w. 24

tel. kom. 668 431 211

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Informujemy o odwołaniu

 


Towarzyskich Ogólnodostępnych Zawodów Spinningowych

 

 

o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Tarnobrzegu.