Zbydniów, 08.04.2019 r.

 

 

Polski Związek Wędkarski

Zarząd Okręgowy
w Tarnobrzegu

 

Fundacja Fundusz Lokalny SMK z siedzibą w Zbydniowie, operator Partnerstwa „Napędzani Wisłą” w dniu 27 kwietnia 2019 r. już po raz piąty organizuje akcję sprzątania rzeki Wisły i Sanu. W tym roku chcemy objąć sprzątaniem odcinek Wisły i Sanu od gminy Osiek, do ujścia Sanu do Wisły i dalej Sanem aż po Stalową Wolę. We współpracę włącza się wiele nowych instytucji, organizacji i osób. W tym roku również liczmy na Państwa wsparcie.

Zapraszamy do włączenia się we wspólne działania, tak aby sezon wodniacki i wędkarski rozpocząć od posprzątania okolic pięknych akwenów wodnych i tym samym promować ekologiczne i zgodne z kulturą korzystania
z naturalnych zasobów wodnych, które są naszym dobrem wspólnym.

Ze strony Państwa instytucji oczekujemy m.in.

 • promocji akcji np. na portalach internetowych (materiały do pobrania
  z naszego portalu: fundacjasmk.pl );
 • wsparcia działań poprzez przekazanie worków na śmieci (150 / 200 litrowych) i rękawic ochronnych dla wędkarzy;
 • udziału w akcji Kół Wędkarskich będących w strukturach Okręgu,


     Szczegółowych informacji udzieli Robert Bąk, wiceprezes Zarządu Fundacji, koordynator wiosennej akcji (tel. 601 168 152, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Aby usprawnić komunikację prosimy o potwierdzenie chęci udziału poprzez wysłanie maila na adres Fundacji - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w którym wskażą Państwo zakres Państwa uczestnictwa w akcji sprzątania.

     Z naszej strony, po potwierdzeniu akceptacji chcemy oficjalnie włączyć Państwa instytucję jako partnera akcji. Z chęcią posłuchamy również wszelkich sugestii i uwag względem, które mogą być pomocne aby jeszcze lepiej ją zrealizować.

   Jednocześnie dziękujemy za dotychczasową współpracę i mamy nadzieję, iż tegoroczna akcja przyniesie podobną satysfakcję.

 

Z góry dziękujemy za okazane wsparcie.

 

 

 

Informujemy, że Staw nr 5 w Jeziórku do 31 marca 2019 r. (włącznie) jest wyłączony z wędkowania

w związku z powyższym obowiązuje na nim całkowity zakaz wędkowania,

a od dnia 1 kwietnia 2019 r. obowiązuje poniższy Regulamin.

 

Regulamin
wędkowania w zbiorniku wodnym Nr 5 „Jeziórko" – Gmina Grębów .

 1. 1.W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej oraz ochrony przed kłusownictwem, Gmina Grębów użyczyła Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu zbiornik wodny Nr 5 „Jeziórko” położony na terenie Gminy Grębów woj. Podkarpackie.
 2. 2.Młodzież do lat 16 może wędkować tylko pod opieką osoby dorosłej posiadającej kartę wędkarską, tylko na jedną wędkę, metodą dozwoloną w niniejszym regulaminie.
 3. 3.Łowienie z lodu jest zabronione.
 4. 4.Na zbiorniku wodnym Nr 5 „Jeziórko”, dopuszcza się wędkowanie metodą spławikową i gruntową. Zabronione jest łowienie na żywą lub martwą rybę lub jej części.  
 5. 5.Obowiązuje zakaz stosowania plecionek jako linki głównej oraz metody spinningowej i muchowej.
 6. 6.Podczas połowu obowiązuje bezwzględny nakaz używania haków bezzadziorowych.
 7. 7.Na zbiorniku obowiązuje zasada złów i wypuść, zabrania się przetrzymywania ryb, zasada ta nie dotyczy zawodów wędkarskich.
 8. 8.Nęcenie łowiska dozwolone jest tylko podczas wędkowania –obowiązuje limit zanęty do jednorazowego łowienia w ilości max.5 kg
 9. 9.Wędkarz zobowiązany jest posiadać matę zabezpieczającą ryby przed uszkodzeniami oraz podbierak o rozpiętości ramion minimum 50 cm.

10 .Na łowisku zabrania się :

a-naruszania i uszkadzania linii brzegowej zbiornika,

b-palenia ognisk,

c-kąpieli,

d-płukania naczyń lub wrzucania do wody odpadów,

e-nęcenia łowiska w czasie gdy zbiornik jest wyłączony z wędkowania,

f-zakaz używania sprzętu pływającego.

 1. 11.Wejście lub wjazd na łowisko dozwolone jest tylko w czasie wędkowania, obowiązuje zakaz wnoszenia i rozkładania sprzętu służącego do połowu na stanowisku oraz w strefie przyległej do łowiska .Obowiązuje zakaz biwakowania na łowisku lub w strefie przylegającej do łowiska.
 2. 12.Wędkarz łowiący na zbiorniku jest zobowiązany do utrzymania czystości na stanowisku oraz stosowania się do zaleceń opiekuna łowiska zatwierdzonych przez uprawnionego do rybactwa ( Zarząd Okręgu).
 3. 13.Za nieszczęśliwe wypadki losowe zaistniałe na terenie łowiska Okręg PZW Tarnobrzeg i Gmina Grębów nie ponosi odpowiedzialności.
 4. 14.Pojazdy mechaniczne należy pozostawić w miejscach do tego wyznaczonych.
 5. 15.Wyżej wymienione zapisy dotyczą wędkowania indywidualnego !!!
 6. 16.Na zbiorniku wodnym Nr 5 „Jeziórko” Kluby, Koła i osoby niezrzeszone mogą za pisemną zgodą Zarządu Okręgu, organizować i przeprowadzać zawody wędkarskie. W imieniu Zarządu Okręgu decyzje w powyższej sprawie podejmuje Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży.
 7. 17.Dopuszcza się organizację zawodów wędkarskich trwających nie dłużej niż 3 doby łącznie.
 8. 18.Podczas zawodów obowiązuje dodatkowy Regulamin przedstawiony przez organizatora i zaakceptowany przez V-ce Prezesa ZO ds. Sportu na 14 dni przed datą ich rozpoczęcia.
 9. 19.Podczas rozgrywania zawodów wyłącza się z wędkowania część lub całość zbiornika o czym Okręg PZW w Tarnobrzegu, co najmniej 7 dni przed datą rozgrywania zawodów, zamieści informację na stronie internetowej.

 

WYSOKOŚĆ

składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód zbiornika wodnego
Nr 5 „Jeziórko”.

 

 

 

                             Wyszczególnienie

Składki na ochronę i zagospodarowanie wód zbiornika Jeziórko Nr 5.

Od świtu do 1300

Od 1300 do zmierzchu

Od świtu do zmierzchu(cały dzień)

           Członek PZW

 

        Niezrzeszony

10,00 zł

18,00 zł

10,00 zł

18,00 zł

15,00 zł

25,00 zł

Uwaga. Dla właściwej interpretacji określa się, że czas od świtu do zmierzchu w ciągu dnia jest to czas godzinę przed wschodem Słońca i godzinę po zachodzie Słońca według wskazań kalendarza na dany dzień.

 

 

 

Wyszczególnienie

24 godziny

48 godzin

72 godziny

Członek PZW

Niezrzeszony

20,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

80,00 zł

Składka członkowska stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów wędkarskich jak w powyższych tabelach.

Termin ostateczny wniesienia składki określonej w powyższej tabeli ustala się na min. 7 dni przed zawodami. Decyduje data wpływu na rachunek Zarządu Okręgu.

UWAGA:

 1. 20.Zarząd Okręgu PZW Tarnobrzeg w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Gminą Grębów zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Składki na ochronę i zagospodarowanie wód zbiornika Jeziórko Nr 5 można wnosić oraz pobierać zezwolenia w Biurze Okręgu PZW w Tarnobrzegu ul. Przy Zalewie 2 w godzinach:

  Poniedziałek              10:30 – 19:30

  Wtorek – piątek        7:30 – 15:00

  oraz u Pana Stanisława Pikusa po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 509 617 162.  

 2. Po uzyskaniu, w Biurze Zarządu Okręgu ul. Przy Zalewie 2 w Tarnobrzegu, zezwolenia w formie książeczki opatrzonej hologramem,
  składkę na ochronę i zagospodarowanie wód zbiornika wodnego Nr 5 „Jeziórko” można uiścić:
  gotówką (druk KP), przelewem zwykłym lub elektronicznym na konto w Banku PEKAO I O/Tarnobrzeg Nr 40 1240 2744 1111 0000 3991 0703 – z dopiskiem „Jeziórko Nr 5”.

 

Ogólnopolskie Spławikowe Zawody Wędkarskie
Grand Prix Polski – Szymanowice 2019.

„Puchar Sensasa”

Komunikat Nr 1

   Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego PZW organizuje w dniach 17 – 19 maja 2019 r.
ZAWODY SPŁAWIKOWE GPP 2019 „Puchar Sensasa”.

 

Zawody rozegrane zostaną w dwóch turach w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej, zgodnie z obowiązującymi zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego cz. II.2.

Do punktacji zaliczane będą ryby z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku z późn. zm. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

W zawodach prawo startu mają uprawnione drużyny oraz zawodnicy indywidualni zgodnie z listami zamieszczonymi na stronie: http://www.gpximp.pzw.org.pl/cms/19756/dyscyplina_splawikowa.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać opłaconą składkę członkowską PZW na 2019 rok, licencję sportowca PZW i aktualne badania lekarskie.

Zawody organizowane są na zasadzie pełnej odpłatności kosztów poniesionych przez organizatora tj. puchary, medale, upominki, obsługa sędziowska, zabezpieczenie terenu zawodów.

 

Składka stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów:

- 270 zł od zawodnika,

- 60 zł od trenera, opiekuna i osób towarzyszących.


Imienne zgłoszenia uczestnictwa w zawodach (na załączonym druku) należy dostarczyć do dnia 30.04.2019 r. na adres: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu ul. Przy Zalewie 2,  39-400 Tarnobrzeg

lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 

Karty zgłoszenia można pobrać również na stronie: http://www.pzw.org.pl/gpximp/cms/24127/karty_zgłoszen_na_zawody.

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu                                                                

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
62 9434 0002 2001 1000 4415 0001

z dopiskiem „Puchar Sensasa".

 

 

 

 

Informujemy, że na rozegranie zawodów wędkarskich na wodach naszego Okregu

 


należy każdorazowo posiadać ZEZWOLENIE uprawnionego do rybactwa, czyli Okręgu PZW w Tarnobrzegu.

 

 

Dotyczy to wszystkich wód (nawet tych będących pod opieką Kół).

Aktualizacja 9.04.2019 r.

 

KOMUNIKAT NR 1

dot. Organizacji Mistrzostw Okręgu PZW w Tarnobrzegu

w wędkarstwie gruntowym (feeder) w 2019 roku.

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje, że w dniach 4 – 5 maja 2019 r. na Zalewie w Koprzywnicy  rozegrane zostaną dwu turowe (jedna 5 – cio godzinna tura w jednym dniu) zawody gruntowe (feederowe) o Mistrzostwo Okręgu.

Zawody rozegrane zostaną w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej (drużyna 3-osobowa).

Zbiórka zawodników w dniach 4 i 5 maja br. do godziny 6:00 na Zalewie w Koprzywnicy.

Zawody rozgrywane będą zgodnie z obowiązującymi „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego”

Składka stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów w wysokości 50 zł (za turę)  od zawodnika i 15 zł (za turę) od osoby towarzyszącej lub trenera.

Ww. składkę należy wpłacać na konto Okręgu w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu Nr 62 9434 0002 2001 1000 4415 0001 z dopiskiem „FEEDER” lub w Biurze Zarządu Okręgu.

Zgłoszenia należy przesyłać do Biura Z.O. PZW w Tarnobrzegu w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 25 kwietnia na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie  pod nr 15 822 46 47 w. 24.

 

Zawodnicy zgłoszeni po 24.04.2019 r. do dnia 29.04.2019 r. wnoszą składkę w dniu zawodów  na łowisku.

 

Do punktacji zaliczane będą ryby z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. z późn. zm.  w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących  w wodzie.

Sędzia Główny – Edward Mrówka

                                                                   Organizator

                                                                       Okręgowy Kapitanat Sportowy

Załączniki:
Pobierz plik (karta_zgloszenia_do_zawodow_2019.pdf)karta_zgloszenia_do_zawodow_2019.pdf
Rozmiar: 739 kB

Pobierz plik (Komunikat MO FEEDER 2019.pdf)Komunikat MO FEEDER 2019.pdf
Rozmiar: 213 kB

 

 

Już za kilka dni II Gala Orderu Rzeki Wisły. W tym roku organizatorzy przygotowali niespodziankę dla najmłodszych mieszkańców naszego regionu, a być może w przyszłości flisaków, szkutników i szamanów.

 

 

W niedzielę, 24 lutego w sandomierskim Kinie Starówka, o godz. 13.30 odbędzie się spotkanie z autorami „Szamana z Rzeki” opowieści wiślanych dla dzieci i nie tylko. Będzie to spotkanie niezwykłe bowiem tego dnia odbędzie się premiera II tomu opowieści oraz wręczenie nagród w konkursie dla przedszkolaków.

 

 

SZCZEGÓŁY

 

 

.

Załączniki:
Pobierz plik (II Gala Orderu Rzeki Wisły.pdf)II Gala Orderu Rzeki Wisły.pdf
Rozmiar: 1505 kB

W związku z zarybieniami wiosennymi wprowadza się:

4.04.2019 r. 

 1. Zb. Wysoki Wał w Zbydniowie – NO KILL do końca maja,                     
 2. Zb. Duże Jezioro w Motyczu Szlach. – zakaz zabierania ryb – NO KILL do 17 kwietnia włącznie,
 3. Zb. Orliska – zakaz wędkowania do 18 kwietnia włącznie,
 4. Zb. Oczko W Stalowej Woli – zakaz zabierania ryb – NO KILL do 18 kwietnia włącznie,
 5. Zb. Warchoły w Nisku – zakaz wędkowania do 17 kwietnia włącznie,
 6. Staw przy Dworze w Rudniku - zakaz wędkowania do 18 kwietnia włącznie ,
 7. Zb. Zarzecze – zakaz wędkowania do 18 kwietnia włącznie.                                                               

 

5.04.2019 r.

 

 1. Zb. Zarzecze – zakaz wędkowania do 18 kwietnia włącznie
 2. Zb. Warchoły– zakaz wędkowania do 17 kwietnia włącznie,
 3. Zb. Techniczny w Stalowej Woli - zakaz węwdkowania i nęcenia do dnia 19 kwietnia włącznie,                                         
 4. Zb. Orliska – zakaz wędkowania do 18 kwietnia włącznie,
 5. Zb. Klonowe - zakaz zabierania karpia do dnia 19 kwietnia 2019 r.,                                                              
 6. Zalew w Nowej Dębie - zakaz wędkowania do 18 kwietnia włącznie,                                               
 7. Stawy Zwierzyniec - NO KILL do 19 kwietnia na 3,4,5.                                                  

 

6.04.2019 r.

                      

 1. Staw Nr 2 w Jeziórku - zakaz wędkowania do 13 kwietnia włącznie,
 2. Staw Nr 3 w Jeziórku - zakaz wędkowania do 20.04.2019 r. włącznie.                                            

 

        

 1. Przeria w Biedrzychowie - zakaz wędkowania do 19.04.2019 r. włącznie,                                                  
 2. Zb. Topiołki w Piaskach Brzóst. - zakaz wędkowania do 18.04.2019 r. włącznie,          
 3. Stawy w Podolu - zakaz wędkowania do 20.04.2019 r. włącznie,   
 4. Zb. Tenczynopol w Klimontowie - zakaz wędkowania do 20.04.2019 r. włącznie,                                        
 5. Zb. Buczyna w Bogorii - NO KILL DO 20.04 włącznie,                                                         
 6. Zb. Wojków w Wojkowie - zakaz wędkowania do 20.04.2019 r. włącznie,
 7. Stawy w Baranowie Sand. - zakaz wędkowania do 13.04. włącznie,                                                   
 8. Zalew w Koprzywnicy - zakaz wędkowania do 20.04.2019 r. włącznie.                                                         

 

 Uwagi proszę kierować do ichtilologa.