W związku z panującą epidemią koronawirusa COVID-19 apelujemy do wszystkich wędkarzy o bezwzględne przestrzeganie wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://gis.gov.pl).

Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów rządowych i stosowanie się do nich.

 

 

 

 

Główny Kapitanat Sportowy Polskiego Związku Wędkarskiego w trosce o bezpieczeństwo zawodników, sędziów i organizatorów postanowił odwołać w terminie do końca kwietnia 2020 roku wszelkie zawody wędkarskie wynikające z terminarza imprez krajowych. Jeżeli będzie to możliwe zawody te zostaną rozegrane w późniejszym terminie.

 

 

Jednocześnie Zarząd Okręgu PZW w Tarnobrzegu zaleca w terminie do końca kwietnia 2020 roku nie organizowanie zawodów wędkarskich na swoim terenie przez poszczególne Koła i Kluby PZW.

 

 

Wydane przez Okręg zezwolenia na organizację zawodów wędkarskich w terminie do końca kwietnia zostają cofnięte.

 

 

 

AKTUALIZACJA 23.03.2020 r.  godz. 16:30

 

 

W związku z wprowadzonym przez Polski Rząd stanem zagrożenia epidemicznego, celem zapobiegania i przeciwdziałania zarażeniom COVID-19, Zarząd Okręgu PZW w Tarnobrzegu wprowadza następujące wytyczne:

 

 

WYTYCZNE DLA SKARBNIKÓW KÓŁ

 

 

 1. Składki członkowskie należy przyjmować z zachowaniem zwiększonej ostrożności tzn.:

-    przyjmowanie wpłat, wklejanie znaków oraz wypisywanie dokumentów musi odbywać się     w jednorazowych rękawiczkach,

-    należy zaopatrzyć się w środki umożliwiające zdezynfekowanie rzeczy (długopis, stół, podłoga) wykorzystywanych podczas obsługi wędkarzy,

-    jeżeli obsługa jest prowadzona bez rękawiczek należy pamiętać o nie dotykaniu twarzy i jej okolic oraz o dokładnym umyciu rąk przez minimum 30 sekund,

-    należy przestrzegać zachowania odległości pomiędzy obsługiwanym wędkarzem a Skarbnikiem oraz pomiędzy wędkarzami oczekującymi – minimum 1,5 m,

-    jeżeli jest to możliwe ograniczyć obsługę bezpośrednią wędkarzy poprzez umawianie się telefoniczne, wpłaty za pośrednictwem banku, przekazywanie dokumentów pocztą,

-    należy zaniechać powitania przez podanie ręki.

 1. W związku z wprowadzeniem ograniczeń w obsłudze wędkarzy Zarząd Okręgu dopuszcza, przy dokonaniu wpłaty składek w formie elektronicznej, wydawanie wędkarzom zezwoleń rocznych po wcześniejszym uzgodnieniu i ustaleniu ze Skarbnikiem Koła metody jego przekazania. Zezwolenie okresowe i rejestr połowu ważne jest wyłącznie ze składkami okresowymi.
 2. W przypadku poniesienia przez Koło dodatkowych kosztów (opłaty pocztowe, bankowe) w związku z nie bezpośrednią obsługą wędkarzy Zarząd Okręgu dokona ich zwrotu.

 

 

 

WYTYCZNE DLA WĘDKARZY

 

 

 1. Należy zachować zwiększone środki ostrożności podczas kontaktów ze Skarbnikami oraz innymi wędkarzami:

-    stosować się do zaleceń określonych przez Skarbników przyjmujących składki,

-    zachować odpowiednie odstępy pomiędzy Skarbnikiem oraz pozostałymi wędkarzami,

-    należy zaniechać powitania przez podanie ręki.

 1. Prosimy o umawianie się telefonicznie ze Skarbnikami, którzy nie zawiesili działalności – wykaz poniżej.
 2. Wpłat składek członkowskich można dokonywać elektronicznie na rachunek Okręgu PZW w Tarnobrzegu numer 40 1240 2744 1111 0000 3991 0703 lub rachunek wybranego Koła. Wpłat można dokonywać wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ze Skarbnikiem Koła lub w przypadku braku takiej możliwości z Biurem Zarządu Okręgu – wykaz telefonów kontaktowych poniżej. Dokonując wpłaty, przelewu należy podać następujące informacje:

-    imię i nazwisko,

-    numer karty wędkarskiej,

-    rodzaje wniesionych składek,

-    Koło do jakiego jest deklarowana przynależność.

 1. W przypadku wniesienia składek drogą elektroniczną, aby móc wędkować, należy mieć ze sobą nad wodą legitymację członkowską, kartę wędkarską, potwierdzenie wniesienia składek (wydruk, czytelne zdjęcie) oraz zezwolenie książeczkowe na 2020 rok lub w przypadku składek okresowych zezwolenie okresowe i rejestr połowu do składek okresowych wydrukowane ze strony Okręgu PZW w Tarnobrzegu. Zezwolenie okresowe nie daje prawa do korzystania z porozumień międzyokręgowych.
 2. Po zniesieniu obostrzeń należy zgłosić się do właściwego Koła w celu wklejenia znaków.
 3. Podczas wędkowania należy zachować zwiększone środki ostrożności:

-    zaniechać powitania przez podanie ręki,

-    ograniczyć korzystanie z ławek oraz stołów na łowiskach.

 

 

Z wszelkimi pytaniami i problemami prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Zarządu Okręgu.

 

 

Mamy wielką nadzieje, że stan zagrożenia szybko minie i wrócimy do normalnego trybu pracy oraz organizacji zawodów wędkarskich, ale do tego czasu miejmy na uwadze zdrowie nas wszystkich  i szanujmy podjęte decyzje.

 

 

 

W załączeniu do pobrania:

 

 

 1. 1. REGULAMIN NADAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ  „ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU PZW TARNOBRZEG”

 

 

 1. 2. Wzory wniosku w formacie pdf i doc.

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE

 

      Z uwagi na zagrożenie wirusem określonym w ustawie z dnia 2.03.2020 r. jako COVID-19, Dyrektor Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu, realizując przepisy ogólne i szczegółowe tej ustawy oraz włączając się w działania profilaktyczno - zapobiegawcze wprowadza z dniem 17 marca 2020 roku do odwołania ograniczenia w pracy Biura i w obsłudze interesantów przez Biuro Z.O. PZW w Tarnobrzegu:

 1. 1. Biuro Zarządu Okręgu w ww. terminie jest zamknięte i pracuje w trybie dyżurowań telefonicznych i pracy zdalnej.
 2. 2. Obsługę interesantów w godzinach pracy Biura ogranicza się do formy telefonicznej z wykorzystaniem telefonów służbowych.
 3. 3. Zawiesza się obsługę kasową. Wszelkie operacje finansowe realizowane będą w formie przelewów bankowych.
 4. 4. Przekazywanie dokumentów, rozliczeń, druków, sprawozdań do Biura Z.O. odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 5. 5. Pobieranie znaków o druków wartościowych odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim ustaleniu drogą telefoniczną dnia i godziny odbioru po wcześniejszym podaniu wielkości zapotrzebowania. Wydanie i sprawdzenie zgodności z pokwitowaniem odbioru następować będzie przy zachowaniu środków ostrożnośći.
 6. 6. Ze sprawami nie wymagającymi pilnego trybu postępowania proszę wstrzymać się do czasu odwołania powyższonego zagrożenia epidemicznego.

 

 

 

 

 Zestawienie (gatunki i ilości) - materiał zarybieniowy wprowadzony
                  do wód Okręgu PZW w Tarnobrzegu w 2019 r.
       
Lp. Gatunek Jedn. miary Ilość
1 Amur kg 2 200
2 Boleń szt. 50 000
3 Brzana szt. 14 500
4 Certa szt. 20 000
5 Jaź kg 2 500
6 Karaś pospolity kg 2 490
7 Karaś srebrzysty kg 2 300
8 Karp kg 27 563
9 Kleń szt. 7 000
10 Leszcz kg 800
11 Lin kg 1 750
12 Lipień szt. 2 500
13 Miętus szt. 10 800
14 Okoń kg 540
15 Płoć kg 3 200
16 Pstrąg potokowy szt. 17 500
17 Pstrąg tęczowy kg 650
18 Sandacz szt. 250 000
19 Sieja szt. 20 000
20 Sielawa szt. 20 000
21 Sum kg 300
22 Szczupak szt. i kg 520 000 i 1 400 
23 Świnka szt. 25 500
24 Troć jeziorowa kg 200
25 Węgorz kg 35
 
Łaczna wartość zakupionego w 2019 r. materiału zarybieniowego zamknęła się kwotą 707 tys. złotych

 

Aktualizacja 20.03.2020 r. godz. 14:00.

 

GALERIA

 

 

W dniach 12 - 20.03.2020 r.  zarybiono mieszanką ryb (karaś srebrzysty, płoć i okoń), amurem i karpiem następujące zbiorniki wodne:

 1. Zalew w Nowej Dębie - zakaz wędkowania w dn. 21.03. - 03.04.2020 r.
 2. Zb. w Zarzeczu -  zakaz wędkaowani do dnia 02.04.2020 r. włącznie,
 3. Zalew w Janowie Lubelskim - bez zakazów,
 4. Zalew Szymanowice - bez zakazów.

 

 

  Karp Selekt:

  Jezioro Tarnobrzeskie - zakaz wędkowania od dnia 19.03.2020 r. do dnia 02.04.2020 r.

+ Staw Jeziórko Nr 5 - zgodnie z regulaminem,

 

Karp handlowy:

 1. Stawy w Zdanowie - zakaz wędkowania do dnia 19.03 do dnia 2.04.2020 r. na Dolnym Stawie, na Górnym NO KILL,
 2. Stawy Podole - zakaz wędkowania od dnia 18.03 do dnia 1.04.2020 r.,
 3. Zb. Topiołki - zakaz wędkowania od 18.03 do dnia 1.04.2020 r.,
 4. Zb. Techniczny zakaz wędkowania od dnia 19.03.2020 r. do dnia 2.04.2020 r.,
 5. Zalew w Nowej Dębie - zakaz wędkowania w dn. 21.03. - 03.04.2020 r.,
 6. Stawy Zwierzyniec - poza stawami NO KILL obowiązuje do dnia 31.03.2020 r. zakaz zabierania złowionego karpia,
 7. Zb. Wąsik - zakaz wędkowania do 1.04.2020 r.,
 8. Stawy w Baranowie Sand. - zakaz wędkowania do 1.04.2020 r.
 
Karp Kroczek:
 1. Zalew w Zaklikowie - zakaz wędkoawnia w dn. 19-25.03. włącznie, a później w dn. 26.03 - 01.04. obowiązuje zasada NO KILL,
 2. Staw Basen  w Lipie - bez zakazów,
 3. Zb. w Zarzeczu - zakaz wędkaowani do dnia 02.04.2020 r. włącznie,
 4. Staw Przy Dworze w Rudniku - zakza wędkowania do dnia 31.03.2020 r. włącznie,
 5. Zb. Warchoły w Nisku - zasada NO KILL do dnia 2.04.2020 r. włącznie,
 6. Zb. Techniczny w Stalowej Woli - zasada NO KILL do dnia 2.04.2020 r. włącznie,
 7. Zb. Orliska - zakaz wędkoawania w dn. 19.03 - 01.04.2020 r.
 
 Amur dwulatek:
 1. Zalew w Koprzywnicy - bez zakazów,
 2. Zalew Szymanowice - bez zakazów.

 

 

Karp Kroczek:
 1. Zalew w Nowej Dębie - zakaz wędkowania w dn. 21.03. - 03.04.2020 r.,
 2. Stawy Zwierzynice w Tarnobrzegu - poza stawami NO KILL obowiązuje do dnia 31.03.2020 r. zakaz zabierania złowionego karpia.
 
 
 
Mieszanka ryb w terminie późniejszym:
 1. Zb. Zrębin,
 2. Zalew Buczyna,
 3. Zb. Wojków,
 4. Zb. Tenczynopol.

Mieszanka ryb (3l):
 1. Zalew w Koprzywnicy,
 2. Stawy Zwierzyniec w Tarnobrzegu.
 
W związku z powyższym opiekunowie łowisk po zarybieniach mogą wprowadzić okresy ochronne polegające na ograniczeniu wędkowania lub zastosowaniu metody No Kill. Informacje na ten temat zostaną zamieszczone w tym komunikacie najwcześniej jak się uda.
 

 

 

 

Informujemy, że od 1 stycznia do 15 września 2020 r.

w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu

rezlizowana jest akcja promocyjna

dla młodzieży do lat 16 nowo wstępującej do PZW

pn. "WYPOCZYNEK Z WĘDKĄ".

Za 25 złotych uzyskuje się prawo do wędkowana we wszystkich ogólnodostępnych wodach PZW w Polsce.

 

 

 

 

Aktualizacja 15.01.2020 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Akcja promocyjna 2020 r.-1.jpg)Akcja promocyjna 2020 r.-1.jpg
Rozmiar: 722 kB

Pobierz plik (Akcja promocyjna 2020 r..pdf)Akcja promocyjna 2020 r..pdf
Rozmiar: 1339 kB