Zgodnie z wnioskiem Zarządu Koła PZW Nr 10 w Zaklikowie,

 

  zatwierdzonym na posiedzeniu Zarzą du Okręgu w dniu 19 marca 2019 roku,

 

wprowadza się w każdą sobotę i niedzielę w okresie od 1 maja do 31 października każdego roku

 

możliwość połowu ryb na Zalewie w Zaklikowie tylko w godzinach od jednej godziny przed wschodem Słońca do godziny 24:00,

 

która oznacza koniec wędkowania.

 

 

Już za kilka dni II Gala Orderu Rzeki Wisły. W tym roku organizatorzy przygotowali niespodziankę dla najmłodszych mieszkańców naszego regionu, a być może w przyszłości flisaków, szkutników i szamanów.

 

 

W niedzielę, 24 lutego w sandomierskim Kinie Starówka, o godz. 13.30 odbędzie się spotkanie z autorami „Szamana z Rzeki” opowieści wiślanych dla dzieci i nie tylko. Będzie to spotkanie niezwykłe bowiem tego dnia odbędzie się premiera II tomu opowieści oraz wręczenie nagród w konkursie dla przedszkolaków.

 

 

SZCZEGÓŁY

 

 

.

Załączniki:
Pobierz plik (II Gala Orderu Rzeki Wisły.pdf)II Gala Orderu Rzeki Wisły.pdf
Rozmiar: 1505 kB

 

 

 

W dniach 26-27 kwietnia 2019 r. Fundacja Fundusz Lokalny SMK z siedzibą
w Zbydniowie (gmina Zaleszany, woj. podkarpackie), operator Partnerstwa „Napędzani Wisłą”  już po raz piąty przeprowadziła akcję sprzątania rzeki Wisły i Sanu. W tym roku działaniami został objęty odcinek rzeki Wisły i Sanu od gminy Osiek (woj. świętokrzyskie, powiat staszowski), do ujścia Sanu do Wisły i dalej Sanem aż po Ulanów. We współpracę włączyło się wiele nowych instytucji, organizacji i osób. W tym roku aktywnością
w działaniach na rzecz poprawy czystości rzek wykazały się jednostki samorządu terytorialnego, Polskiego Związku Łowieckiego – Okręgu Tarnobrzeg, Polskiego Związku Wędkarskiego – Okręgu Tarnobrzeg, Ochotniczych Straży Pożarnych, wodniaków, etc.

Zebrano łącznie około 700 worków śmieci i odpadów. W działania aktywnie włączyło się ponad 200 osób – wolontariuszy. Wisłę i San sprzątano z 25-ciu jednostek pływających. Sama akcja była realizowana już po raz piąty z rzędu. O tym, że inicjatywa ta ewaluuje świadczy fakt, że działaniami objęto dodatkowy – około 30 km odcinek rzeki San.

Działania ukierunkowane na poprawę czystości w/w rzek nie są obce również i przedstawicielom administracji rządowej oraz samorządowej szczebla wojewódzkiego. Udział w sprzątaniu Wisły wzięła W-ce Minister Sportu  Anna Krupka oraz Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego reprezentowany był nad Wisłą przez W-ce Marszałka Marka Jońcę. Dodatkowo w akcję osobiście zaangażował się Prezydent Miasta Tarnobrzega – Dariusz Bożek oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba – Wiesław Ordon i Miasta i Gminy Baranów Sandmierskiego – Marka Mazura. Nie zabrakło również Wójtów z Gmin Zaleszany- Pawła Gardego, Gorzyce – Leszka Surdego oraz Radomyśla nad Sanem – Jana Pyrkosza.

Organizatorzy dziękują za wsparcie i pomoc w organizacji w/w przedsięwzięcia ekologicznego wszystkim osobom i instytucjom, które wzięły w nim udział, zaś w szczególności: Damianowi Zakrzewskiemu z Lokalnej Grupa Działania "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" oraz Lasowiacka Tradycja S.p z.o.o., Stanisławowi Pliszce i Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu, Dariuszowi Rakoczy – Komendantowi Powiatowemu Społecznej Straży Rybackiej w Nisku,  Łukaszowi Pałce i Kołu PZW nr 18 w Zarzeczu, Kołu PZW nr 4 w Nisku, Kołu PZW w nr 20 Ulanowie,  Romanowi Pokorze i Bractwu Flisackiemu z Ulanowa oraz Ochotniczej Staży Pożarnej w Ulanowie, Janowi Pacowi i Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie, Pawłowi Kazeckiemu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku nad Sanem, Gminie Rudnik nad Sanem, Gminie Ulanów, Miastu i Gminie Nisko, Miastu Stalowa Wola, Mariuszowi Janeczce i Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli,  Janowi Pyrkoszowi oraz Gminie Radomyśl nad Sanem oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy Okrągłej, Pawłowi Gardemu i Gminie Zaleszany oraz Pawłowi Sarnowskiemu i jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaleszanach, Leszkowi Surdemu i Gminie Gorzyce oraz jednostkom OSP ze Wrzaw, Sokolnik i Orlisk, Marcinowi Marcowi – Burmistrzowi Miasta Sandomierz, Dariuszowi Bożkowi  Prezydentowi Miasta Tarnobrzeg, Grzegorzowi Switalskiemu oraz załodze łodzi „Dubas”, Robertowi Korga i Okręgom Polskiego Związku Wędkarskiego i Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu oraz Edwardowi Korga i  Kołu PZW nr 19 w Zaleszanach, Danielowi Chmielewskiemu i Kołu PZW nr 33 w Sandomierzu oraz Edmundowi Maj i Kołu PZW nr 1 w Sandomierzu, Janowi Polańskiemu i Kołu PZW nr 36 w Sandomierzu, Gościńcowi Koćmierzów, Grzegorzowi Koronie, Markowi Bażantowi, Alicji Stępień, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Zarządowi Zlewni w Sandomierzu, Markowi Mazurowi i Gminie Baranów Sandomierski oraz jednostkom OSP w Siedleszczanach i Dymitrowie Małym, Zbigniewowi Kokosie i Kołu PZW nr 52 w Osieku. Dziękujemy ekipom sprzątającym z w/w instytucjami, jednostkami i organizacjami.

„Wisła oraz San są to wciąż niedocenione zasoby naturalne w naszym regionie. To korytarze wodne i ekologiczne dla wielu zwierząt i ptaków. Obcowanie z naturą i odpoczynek na wodzie i nad wodą to wyjątkowa okazja do regeneracji sił w codziennym życiu. By tak się stało środowisko wodne i brzegi muszą być czyste. Śmieci i odpady burzą oddziaływanie estetyczne środowiska naturalnego na człowieka. Dostrzegamy tą zależność, gdyż jako pasjonaci przyrody i odpoczynku nad tymi rzekami spędzamy tu wiele czasu wolnego. Łowimy ryby, spływamy naszymi drewnianymi łodziami „pychówkami”, delektujemy się obcowaniem z naturą na łachach rzecznych. Chcemy zarazić tą pozytywną formą wykorzystania naturalnych zasobów środowiska innych bowiem nie zawsze trzeba pokonywać setki kilometrów by odpocząć – Wisła oraz San stanowią o wiele ciekawszą alternatywę do spędzania czasu wolnego i poszukiwania ciszy oraz spokoju. Wiele osób tego nie wie i nie docenia co ma za przysłowiowym płotem. Jako koordynator akcji cieszę się, że coraz więcej osób angażuje się w nasze „rzeczne” działania. Powstają nowe łodzie „pychówki” oparte na polskich tradycjach szkutnictwa rzecznego, coraz więcej osób jest zaangażowanych w spływy Wisłą i Sanem. Również odnotowujemy sukcesywny wzrost zainteresowania akcją sprzątania rzek. To świadczy o podnoszeniu świadomości społecznej mieszkańców i grup w kontekście czystości środowiska i dbałości o jego stan. Bardzo dziękuję Wam za wsparcie i uczestnictwo w naszej V edycji wielkich porządków na Wiśle i Sanie” – Robert Bąk (koordynator akcji).    

 

 

 • DSC00304
 • DSC00308
 • DSC00310
 • DSC00609
 • DSC00624
 • DSC00630
 • DSC00635
 • DSC00656
 • Sprztanie---Osiek
 • received_1010982699112298
 • received_1019791518204438
 • received_1229207887238416
 • received_272451993637293
 • received_288915642042154
 • received_2906273812779102
 • received_313289876015618
 • received_316920235649198
 • received_317437485615731
 • received_358202888136431
 • received_402630483905901
 • received_429669394459564
 • received_441073873310051
 • received_453473591861798
 • received_480929629113445
 • received_573710476456552
 • received_651808511937117
 • received_691693511263431
 • received_710869252661785
 • received_749237165470174
 • received_812718785771715

 

 .

 

 

Regulamin
wędkowania w zbiorniku wodnym Nr 5 „Jeziórko" – Gmina Grębów .

 1. 1.W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej oraz ochrony przed kłusownictwem, Gmina Grębów użyczyła Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu zbiornik wodny Nr 5 „Jeziórko” położony na terenie Gminy Grębów woj. Podkarpackie.
 2. 2.Młodzież do lat 16 może wędkować tylko pod opieką osoby dorosłej posiadającej kartę wędkarską, tylko na jedną wędkę, metodą dozwoloną w niniejszym regulaminie.
 3. 3.Łowienie z lodu jest zabronione.
 4. 4.Na zbiorniku wodnym Nr 5 „Jeziórko”, dopuszcza się wędkowanie metodą spławikową i gruntową. Zabronione jest łowienie na żywą lub martwą rybę lub jej części.  
 5. 5.Obowiązuje zakaz stosowania plecionek jako linki głównej oraz metody spinningowej i muchowej.
 6. 6.Podczas połowu obowiązuje bezwzględny nakaz używania haków bezzadziorowych.
 7. 7.Na zbiorniku obowiązuje zasada złów i wypuść, zabrania się przetrzymywania ryb, zasada ta nie dotyczy zawodów wędkarskich.
 8. 8.Nęcenie łowiska dozwolone jest tylko podczas wędkowania –obowiązuje limit zanęty do jednorazowego łowienia w ilości max.5 kg
 9. 9.Wędkarz zobowiązany jest posiadać matę zabezpieczającą ryby przed uszkodzeniami oraz podbierak o rozpiętości ramion minimum 50 cm.

10 .Na łowisku zabrania się :

a-naruszania i uszkadzania linii brzegowej zbiornika,

b-palenia ognisk,

c-kąpieli,

d-płukania naczyń lub wrzucania do wody odpadów,

e-nęcenia łowiska w czasie gdy zbiornik jest wyłączony z wędkowania,

f-zakaz używania sprzętu pływającego.

 1. 11.Wejście lub wjazd na łowisko dozwolone jest tylko w czasie wędkowania, obowiązuje zakaz wnoszenia i rozkładania sprzętu służącego do połowu na stanowisku oraz w strefie przyległej do łowiska .Obowiązuje zakaz biwakowania na łowisku lub w strefie przylegającej do łowiska.
 2. 12.Wędkarz łowiący na zbiorniku jest zobowiązany do utrzymania czystości na stanowisku oraz stosowania się do zaleceń opiekuna łowiska zatwierdzonych przez uprawnionego do rybactwa ( Zarząd Okręgu).
 3. 13.Za nieszczęśliwe wypadki losowe zaistniałe na terenie łowiska Okręg PZW Tarnobrzeg i Gmina Grębów nie ponosi odpowiedzialności.
 4. 14.Pojazdy mechaniczne należy pozostawić w miejscach do tego wyznaczonych.
 5. 15.Wyżej wymienione zapisy dotyczą wędkowania indywidualnego !!!
 6. 16.Na zbiorniku wodnym Nr 5 „Jeziórko” Kluby, Koła i osoby niezrzeszone mogą za pisemną zgodą Zarządu Okręgu, organizować i przeprowadzać zawody wędkarskie. W imieniu Zarządu Okręgu decyzje w powyższej sprawie podejmuje Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży.
 7. 17.Dopuszcza się organizację zawodów wędkarskich trwających nie dłużej niż 3 doby łącznie.
 8. 18.Podczas zawodów obowiązuje dodatkowy Regulamin przedstawiony przez organizatora i zaakceptowany przez V-ce Prezesa ZO ds. Sportu na 14 dni przed datą ich rozpoczęcia.
 9. 19.Podczas rozgrywania zawodów wyłącza się z wędkowania część lub całość zbiornika o czym Okręg PZW w Tarnobrzegu, co najmniej 7 dni przed datą rozgrywania zawodów, zamieści informację na stronie internetowej.

 

WYSOKOŚĆ

składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód zbiornika wodnego
Nr 5 „Jeziórko”.

 

 

 

                             Wyszczególnienie

Składki na ochronę i zagospodarowanie wód zbiornika Jeziórko Nr 5.

Od świtu do 1300

Od 1300 do zmierzchu

Od świtu do zmierzchu(cały dzień)

           Członek PZW

 

        Niezrzeszony

10,00 zł

18,00 zł

10,00 zł

18,00 zł

15,00 zł

25,00 zł

Uwaga. Dla właściwej interpretacji określa się, że czas od świtu do zmierzchu w ciągu dnia jest to czas godzinę przed wschodem Słońca i godzinę po zachodzie Słońca według wskazań kalendarza na dany dzień.

 

 

 

Wyszczególnienie

24 godziny

48 godzin

72 godziny

Członek PZW

Niezrzeszony

20,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

80,00 zł

Składka członkowska stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów wędkarskich jak w powyższych tabelach.

Termin ostateczny wniesienia składki określonej w powyższej tabeli ustala się na min. 7 dni przed zawodami. Decyduje data wpływu na rachunek Zarządu Okręgu.

UWAGA:

 1. 20.Zarząd Okręgu PZW Tarnobrzeg w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Gminą Grębów zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Składki na ochronę i zagospodarowanie wód zbiornika Jeziórko Nr 5 można wnosić oraz pobierać zezwolenia w Biurze Okręgu PZW w Tarnobrzegu ul. Przy Zalewie 2 w godzinach:

  Poniedziałek              10:30 – 19:30

  Wtorek – piątek        7:30 – 15:00

  oraz u Pana Stanisława Pikusa po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 509 617 162.  

 2. Po uzyskaniu, w Biurze Zarządu Okręgu ul. Przy Zalewie 2 w Tarnobrzegu, zezwolenia w formie książeczki opatrzonej hologramem,
  składkę na ochronę i zagospodarowanie wód zbiornika wodnego Nr 5 „Jeziórko” można uiścić:
  gotówką (druk KP), przelewem zwykłym lub elektronicznym na konto w Banku PEKAO I O/Tarnobrzeg Nr 40 1240 2744 1111 0000 3991 0703 – z dopiskiem „Jeziórko Nr 5”.

 

 

 

W związku z licznymi zapytaniami, kierowanymi do Zarządu Głównego PZW w sprawie ważności Karty wędkarskiej wyjaśniamy, że w świetle obowiązujących przepisów Karty wędkarskie wydane po dniu 31.01.1997 roku są obecnie obowiązującym dokumentem uprawniającym do uprawiania amatorskiego połowu ryb, dokumentem dożywotnim, nie wymagającym wymiany czy przedłużania.


Wszystkie Karty wędkarskie wydane przed oznaczonym terminem utraciły swą ważność i aby wymienić je na nowe wędkarz zobowiązany jest przedstawić wraz z wnioskiem o wydanie Karty wędkarskiej w Starostwie lub Urzędzie Miasta Zaświadczenie o zdanym egzaminie.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (L.dz.GRW 8 5 2018.PDF)L.dz.GRW 8 5 2018.PDF
Rozmiar: 1159 kB

Pobierz plik (Załącznik nr 1.PDF)Załącznik nr 1.PDF
Rozmiar: 2324 kB

Pobierz plik (Załącznik nr 2.PDF)Załącznik nr 2.PDF
Rozmiar: 1265 kB

 

 

Informujemy, że na rozegranie zawodów wędkarskich na wodach naszego Okregu

 


należy każdorazowo posiadać ZEZWOLENIE uprawnionego do rybactwa, czyli Okręgu PZW w Tarnobrzegu.

 

 

Dotyczy to wszystkich wód (nawet tych będących pod opieką Kół).

 

SZANOWNI KOLEDZY WĘDKARZE !!!

 

W związku z licznymi pytaniami czy wręcz wątpliwościami dotyczącymi interpretacji treści zapisu pkt.16 Rozdziału IV Regulaminu wędkowania na wydzielonych zbiornikach wodnych Okręgu Tarnobrzeg Polskiego Związku Wędkarskiego przedstawiam stanowisko uprawnionego do rybactwa w przedmiotowej sprawie.

Otóż,na wszystkich wodach Okręgu Tarnobrzeg czy to ogólnodostępnych czy zbiorników wydzielonych dopuszcza się się wędkowanie na dwie wędki ! za wyjątkiem metody spinningowej i muchowej !  trolling jest zabroniony ! 

 

W przypadku połowu ryb na zbiornikach wydzielonych  na żywą lub martwą rybę lub jej części-ten sposób połowu jest dopuszczony tylko na jedną wędkę !!! z tym,że zbrojenie przynęty dozwolone jest tylko pojedynczym hakiem-obowiązuje zakaz używania kotwic!!!.


Ten zapis nie zabrania łowienia na drugą wędkę!!! jednakże na inną przynętę !!!


W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień podczas kontroli z a l e c a się łowienie na drugą wędkę metodą spławikową np.celem pozyskania odpowiedniej przynęty zgodnie z zapisem Rozdziału IV pkt.3,ppkt.3.1 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb,który mówi, że ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzane wyłącznie do wód z których zostały pozyskane !!!.

 

Mam nadzieję, że zostały rozwiane wszelkie wątpliwości co do treści pkt.16 Regulaminu zbiorników wydzielonych.

 

Jednocześnie przypominam, że na wszystkich wodach PZW zabronione jest łączenie  połowu ryb metodą spinningową czy muchową z połowem ryb inną metodą w tym samym czasie.

 

Z wędkarskim pozdrowieniem_ Ireneusz Strojewski V-ce Prezes Z.O. ds. Ochrony Wód