Komunikat

wędkarskich zawodów feederowych z cyklu „Wędkarz Roku”

30 sierpień 2020 r. – Zbiornik w Koprzywnicy

                                                                     

Zarząd Koła PZW Nr 37 w Koprzywnicy informuje wędkarzy,

że w dniu 30.08.2020 r. odbędą się pierwsze zawody feederowe z cyklu „Wędkarz Roku”.

Zbiórka zawodników Zbiornik w Koprzywnicy – parking przy Rybaczówce o godz. 6:00.

Zgłoszenia przyjmuje Elżbieta Bednarek – Biuro Z.O. PZW w Tarnobrzegu

tel. + 48 15 822 46 47 w godz: Poniedziałek 10:30 - 18:30 Wtorek - Piątek 7:00 - 15:00

w nieprzekraczalnym terminie do 27 sierpnia 2020 r.

Składka stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów wynosi 40,00 zł.

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego.

 

 

 

PLAN CZASOWY

wędkarskich zawodów feederowych z cyklu „Wędkarz Roku”

30 sierpień 2020 r. – Zbiornik w Koprzywnicy

 

- godz. 6:00                - zbiórka zawodników na parkingu przy Rybaczówce

- godz. 6:00 – 6:30     - odprawa, losowanie stanowisk, wyjazd na stanowiska

-godz. 6:30 – 8:30      - przygotowanie do zawodów

- godz. 8:30                - rozpoczęcie łowienia

- godz. 12:30              - zakończenie łowienia

- godz. 13:00              - posiłek, zakończenie zawodów

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany planu czasowego zawodów.

 

ORGANIZATOR

 

 

Składki członkowskie można opłacać nie tylko, jak dotychczas w kasach czy u skarbników w Kołach PZW, ale również bez potrzeby wychodzenia z domu – przez internet.  
Ze wzgledu na panującą sytuację epidemiczną, nie każdy mógł z takiej możliwości skorzystać przed końcem kwietnia. 
Zarząd Główny PZW podjął uchwałę określającą kwotę wpisowego w wysokości 1 złotego dla osób, które wniosły składkę członkowską ogólnozwiązkową w 2019 r., a którym nie uda się jej opłacić w terminie do dnia 30-go kwietnia br.

 

Podstawa prawna: Uchwała ZG PZW nr 233/IV/2020

 

 

Uchwała nr 233/IV/2020

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 16.04.2020 r.

 

 w sprawie: zmiany treści uchwały nr 159/IX/2019 ZG PZW z dnia 20.09.2019 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej

 

Na podstawie § 30 pkt 2, 8, 10 i 19 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 r.,

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego 

uchwala:

  • §1

W uchwale nr 159/IX/2019 ZG PZW z dnia 20.09.2019 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 3 ust. 2 przyjmuje brzmienie: Do składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, wydaje się bezpłatne, imienne i terminowe zezwolenie określające warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez wydającego zezwolenie.
  1. W załączniku Nr 1 Lp. 4. w brzmieniu: Wysokość wpisowego członka zwyczajnego PZW wynosi:

- 1 zł dla osób, które wniosły składkę członkowską ogólnozwiązkową w 2019 r.;

- 25 zł dla osób nowo wstępujących do Związku

  • §2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządom Okręgów PZW.

 

  • §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

 

 

 

Skarbnik ZG PZW                                                              Prezes ZG PZW       

                                                

  Jerzy Leus                                                                           Teodor Rudnik

 

 


[MM]

 

 

W Okręgu PZW w Tarnobrzegu wpisowe dla Członków uczestników do końca 2020 roku jest stawki zerowej.

 

Zawiadomienie

 

Zarząd Koła PZW Nr 2 „Przywiśle” w Tarnobrzegu

 

Organizuje zawody wędkarskie spławikowo-gruntowe

 

 

DRUŻYNOWE NOCNE - OTWARTE

 

 

w dniu 22 – 23.08.2020 r.

 

Miejsce: „Stawy Zwierzyniec”

 

Zbiórka do godz. 12.00

 

Składka członkowska stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów 140 zł od drużyny (2 osoby).

 

Wędkujemy od godz 14.00 do godz. 9:00 następnego dnia.

 

W dniu zawodów staw numer 2 wyłączony z wędkowania do 23 sierpnia do godz. 10:00.

 

Wędkujemy na jedną wędkę.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału do 20.08 pod numerem Tel: 503-132-766

 

Rezerwacja stawu nr 2. Liczba miejsc ograniczona.

                                                                                                               

   Za Zarząd 

 

W załączeniu do pobrania:

 

 

  1. 1. REGULAMIN NADAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ  „ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU PZW TARNOBRZEG”

 

 

  1. 2. Wzory wniosku w formacie pdf i doc.

 

 

 

 

Lista laureatów konkursów Okręgu PZW w Tarnobrzegu

 

KONKURS PLASTYCZNY

Kategoria wiekowa 3 – 6 lat

I miejsce ex aequo: Franciszek Tomczyk

                                Witold Łokaj

                                Damian Garboś

                                Oliwier Załucki

                                Aleksander Jabłecki

                               

Kategoria wiekowa 7 – 10 lat

Uprawianie sportu wędkarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa nad wodą

I miejsce ex aequo: Daria Dąbek

                                 Alan Słomka

II miejsce ex aequo: Cezary Załucki

                                   Bartosz Szczur

III miejsce ex aequo: Elwira Olszewska

                                     Jakub Urbaniak

Wyróżnienia: Aleksandra Dróżdż

                        Alicja Paź

                        Jakub Flisek

                        Przemysław Łokaj

                        Kacper Tomczyk

Nagrody pocieszenia: Alicja Dąbek

                                      Amelia Stępień

                                      Mikołaj Skowroński

                                      Piotr Garboś

 

Szeroko pojęta problematyka ekologii i czystości środowiska naturalnego wód na terenie działania naszego Okręgu

I miejsce ex aequo: Maja Kowalczyk

                                 Zuzanna Zelik

II miejsce: Daria Tomczyk

                                  

III miejsce: Katarzyna Robutka

Wyróżnienia: Gabriel Bąk

                        Radosław Żak

 

Kategoria wiekowa 11 – 13 lat

Uprawianie sportu wędkarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa nad wodą

I miejsce: Barbara Tychanowicz

                  Julia Hoszko

                  Bartosz Słomka

                                

Szeroko pojęta problematyka ekologii i czystości środowiska naturalnego wód na terenie działania naszego Okręgu

I miejsce: Konrad Żak

Kategoria wiekowa 13 – 17 lat

Uprawianie sportu wędkarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa nad wodą

I miejsce: Zuzanna Róg

II miejsce: Michał Paź

                                

Szeroko pojęta problematyka ekologii i czystości środowiska naturalnego wód na terenie działania naszego Okręgu

I miejsce: Bartosz Bąk

II miejsce: Aleksandra Flisek

                

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Moje najpiękniejsze miejsca, cuda fauny i flory związane z wędkarstwem na terenie działania naszego Okręgu

I miejsce ex aequo: Arkadiusz Emil Piska

                                 Maciej Jan Molęda

II miejsce: Stanisław Pręga

                                   

III miejsce ex aequo: Liliana Kalinowska

                                     Daria Dąbek

Wyróżnienia: Jan Prychocen

KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY 70-LAT PZW

Wędkarstwo dawniej i dziś

I miejsce ex aequo: Kaja i Lena Czerniec

                                  

II miejsce ex aequo: Cezary i Oliwier Załucki

                                   Cezary Jedziniak

                                  

III miejsce: Magdalena Kochańczyk

 

Wyróżnienia: Jan Szymanek

                                    

Moja pierwsza ryba

I miejsce ex aequo: Jan Szymanek

                                 Oliwier Załucki

                                 Szymon Robutka

II miejsce: Cezary Załucki

                                  

III miejsce ex aequo: Martyna Gurdak

                                     Jan Prychocen

Wyróżnienia: Elwira Olszewska

                        Piotr Swobodziński

Niesamowite miejsca wędkarskie

I miejsce ex aequo: Mirosław Tarkowski

                                 Piotr Śliwiński

                                 

II miejsce ex aequo: Stanisław Pręga

                                   Jan Prychocen

                                  

III miejsce ex aequo: Joanna Golik

                                     Elżbieta Bednarek

Nagroda pocieszenia: Liliana Kalinowska

Przewidywany termin wręczenia nagród i upominków został ustalony na 29.08.2020 r. na godz. 10:00 na terenie siedziby Okręgu PZW w Tarnobrzegu, ul. Przy Zalewie 2, 39-400 Tarnobrzeg.

Szczegóły dotyczące odbioru nagród zostaną podane w oddzielnym komunikacie minimum 5 dni przed określonym wyżej terminem.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i sposobu wręczania nagród.

ORGANIZATOR

 

 

 

Informujemy, że od 1 stycznia do 15 września 2020 r.

w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu

rezlizowana jest akcja promocyjna

dla młodzieży do lat 16 nowo wstępującej do PZW

pn. "WYPOCZYNEK Z WĘDKĄ".

Za 25 złotych uzyskuje się prawo do wędkowana we wszystkich ogólnodostępnych wodach PZW w Polsce.

 

 

 

 

Aktualizacja 15.01.2020 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Akcja promocyjna 2020 r.-1.jpg)Akcja promocyjna 2020 r.-1.jpg
Rozmiar: 722 kB

Pobierz plik (Akcja promocyjna 2020 r..pdf)Akcja promocyjna 2020 r..pdf
Rozmiar: 1339 kB

 
Uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego składki członkowskie
 
w Kole Nr 23 w Opatowie
 
będą przyjmowane w środy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się
 
ze Skarbnikiem Koła.
 
Nr telefonu 882 452 566.
 

Uwaga Wędkarze.

1. Informujemy, że zezwolenia w ramach porozumienia z Okręgiem Kielce są
dostępne.

Skarbnicy Kół, którzy jeszcze ich nie pobrali mogą to uczynić w Biurze
Zarządu Okręgu PZW w Tarnobrzegu.

2. Zezwolenia na Okręg Lubelski będą dostępne po 6 stycznia 2020 roku.

Opóźnienie wystąpiło z przyczyn niezależnych od naszego Okręgu
(opóźnienie w druku).

3. Zezwolenia na wszystkie wody użytkowane przez Okręg PZW w Tarnobrzegu
są dostępne w Biurze ZO.

Skarbnicy Kół mogą je pobierać i rozprowadzać.

 

4. Przepraszamy wędkarzy naszego Okręgu za brak zezwoleń na połów ryb w ramach porozumienia z Okręgiem TARNÓW z przyczyn od nas niezależnych. Nasze zamówienie złożone w grudniu w Okręgu w Tarnowie zostanie zrealizowane w miarę możliwości wydruku odpowiednich zezwoleń. O dostępności znaków i zezwoleń na wody Okręgu Tarnowskiego poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Dyr. Biura Z.O.

Sławomir Figacz.