Ogólnopolskie Spławikowe Zawody Wędkarskie

 


Grand Prix Polski – Szymanowice 2018.

 

 

o „Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego”

 

                                      

Komunikat Nr 3

 

 

            Zgodnie Zasadami organizacji Sportu Wędkarskiego oraz decyzją Głównego Kapitanatu Sportowego z dnia 10.04.2018 r. zawodnicy startujący w zawodach Grand Prix i Mistrzostwach Polski mają obowiązek przedstawienia w Biurze zawodów (w piątek 27.04.2018 r. do godziny 13:00):

 

  • aktualne badania lekarskie,
  • aktualne licencje sportowe,
  • oświadczenie zawodnika o tym, że nie jest członkiem innej organizacji lub związku, w którym uprawiane są dyscypliny wędkarskie opierające swoje przepisy na zasadach określonych w CIPS, ICSF, FIPSed, EAF, oraz innych, których członkiem jest PZW.

 

 

Po zakończeniu piątkowego treningu przewidziany jest gorący posiłek przy Biurze zawodów.

 

 

Warunkiem otrzymania zezwolenia na połów ryb jest okazanie uiszczenia aktualnych składek członkowskich.

 

 

W załączeniu MAPA TERENU ZAWODÓW I OŚWIADCZENIE.

 

Organizator

Ogólnopolskie Spławikowe Zawody Wędkarskie


Grand Prix Polski – Szymanowice 2018

 

o „Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego”

 

 

 

Komunikat Nr 1   Zarząd Okręgu PZW w Tarnobrzegu informuje,


że na zlecenie Zarządu Głównego PZW


organizuje w dniach 27 – 29 kwietnia 2018 r. na Zalewie w Szymanowicach, gm. Klimontów,


  Ogólnopolskie Spławikowe Zawody Wędkarskie z cyklu Grand Prix Polski.

 

 

 

Szczegóły w załącznikach:

 

  1. Komunikat Nr 1 z planem czasowym,
  2. Karta zgłoszenia do zawodów 2018 GPP Spławikowe Okręg Tarnobrzeg.

Ogólnopolskie Spławikowe Zawody Wędkarskie


Grand Prix Polski – Szymanowice 2018.

 

o „Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego”

 

Komunikat Nr 2

 

 

           Zgodnie z decyzją Głównego Kapitanatu Sportowego informujemy, że zawody rangi Grand Prix Polski oraz Mistrzostw Polski zostają przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego zatwierdzonymi Uchwałą Zarządu Głównego PZW nr 16/XII/2017 z dnia 16.12.2017r. z późniejszymi zmianami (Uchwałą Nr 11/II/2018 z dnia 24.02.2018 r. oraz Uchwałą  Nr 25/III/2018 r. z dnia 24.03.2018 r.).

Warunkiem dopuszczenia zawodników do udziału w ww. zawodach jest skuteczne dostarczenie przed zawodami do Zespołu Sportu Zarządu Głównego PZW w Warszawie, oświadczenia, zgodnie z § 2 pkt. 2 ppkt. d. Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego (Część I). Oświadczenie dotyczy zobowiązania zawodnika o tym, że nie jest członkiem innej organizacji lub związku, w którym uprawiane są dyscypliny wędkarskie opierające swoje przepisy na zasadach określonych w CIPS, ICSF, FIPSed, EAF, oraz innych, których członkiem jest PZW.

Skan oświadczenia należy również dołączyć do karty zgłoszeniowej, przesyłanej do organizatora zawodów.

Okręgi/Kluby, które zgłosiły już start w zawodach prosimy o przekazanie w/w skanów oświadczeń   do organizatora.

Pozostałe informacje dotyczące zawodów zostaną przekazane w Komunikacie Nr 3.

Organizator

WAŻNA INFORMACJA!
W związku ze zmianą przepisów ubezpieczeniowych każda osoba biorąca udział

w Ogólnopolskich Spławikowych Zawodach Wędkarskich Grand Prix Polski  - Szymanowice 2017

o „Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega”

sama ubezpiecza się we własnym zakresie.
Okręg PZW w Tarnobrzegu nie zapewnia ubezpieczenia na czas trwania imprezy.