Informujemy, że w Zezwoleniu na amatorski połów ryb w wykazie wód znalazł się błąd i zamiast Żwirowni w Zarzeczu powinno być Zbiornik w Zarzeczu.

Natomiast w wykazie zbiorników drobnych brakuje Zbiornika wodnego Zarzeczu, który powinien znajdować się w pkt. 9.

Wędkowanie na nim dozwolone jest po wniesieniu tzw. składki na rzeki.

Informujemy wędkarzy, że Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach w ramach porozumienia międzyokręgowego udostępnia do wędkowania dla członków Okręgu PZW w Tarnobrzegu ZBIORNIK GOLEJÓW.

floy tag nr telefonuInformujemy, że w dniach 8-14.05.2017 r. odbędzie się znakowanie ryb w rzece San w niecce wypadowej przepławki w Stalowej Woli.

Na znaczkach wydrukowany jest nr telefonu - 508 393 988.

W przypadku złowienia oznakowanej ryby prosimy wędkarzy o informację telefoniczną.

Informujemy,

że zgodnie z rozdz. V pkt. 2 Regulaminu wędkowania na wydzielonych zbiornikach wodnych

Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu

w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2016 r.

na "Dolnym Stawie" w Zdanowie

wprowadza się całkowity zakaz zabierania ryb

i obowiązuje zasada "złów i wypuść" tzw. No Kill.

Wiceprezes ds. Zagospodarowania Wód                                                        Prezes Zarządu Okręgu   

   Zbigniew Ciepliński                                                                              Antoni Brudz